magmareport.net ra mắt đến những em học sinh lớp 12 bài viết Đồ thị của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, nhằm mục đích giúp các em học giỏi chương trình Toán 12.

*Bạn đang xem: Hàm số lũy thừa và hàm số mũ, trắc nghiệm toán học lớp 12

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Đồ thị của hàm số lũy thừa, hàm số mũ với hàm số logarit:ĐỒ THỊ CỦA HÀM LŨY THỪA: Đồ thị của hàm số lũy thừa y luôn đi qua điểm I (1; 1). Giữ ý: Khi điều tra hàm số lũy vượt với số mũ nắm thể, ta đề xuất xét hàm số đó trên cục bộ tập khẳng định của nó.ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ MŨ: nhấn trục hành làm đường tiệm cận ngang.ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ LOGARIT: nhấn trục tung có tác dụng đường tiệm cận đứng.ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐBài toán 1: cho hàm số y gồm đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào bên dưới đây? Đồ thị Hình 2 được suy ra từ đồ vật thị Hình 1 bởi cách: giữ nguyên phần 20. đem đối xứng qua Ox phần việc 2: mang đến a, b, c là những số thực dương khác 1. Hình vẽ mặt là đồ dùng thị của ba hàm số y. Xác minh nào sau đó là đúng? Ta thấy hàm y co bao gồm đồ thị trường đoản cú trái lịch sự phải theo hướng đi lên đề xuất là hàm đồng biến. Còn hàm số y = a với y = b là đều hàm nghịch biến. Từ bỏ đó các loại được các đáp án A, D. Từ vật thị hàm số ta thấy tại cùng một quý hiếm x câu hỏi 3: đến a, b, c là những số thực dương khác 1. Hình vẽ mặt là thứ thị của cha hàm số y. Khẳng định nào sau đấy là đúng? Ta thấy hàm y gồm đồ thị tự trái sang phải theo hướng đi xuống đề xuất là hàm nghịch biến. Còn hàm số y là các hàm đồng biến. Tự đó một số loại được các đáp án C, D. Từ đồ dùng thị hàm số ta thấy tại thuộc một quý hiếm thì thứ thị hàm số y nằm trên đồ gia dụng thị.Bài toán 4: mang lại a là số thực tùy ý và b, c là các số thực dương khác. Hình vẽ mặt là trang bị thị của bố hàm số G . Nhận thấy hàm số y nghịch biến. Do đó ta các loại ngay câu trả lời C & D (vì b, c là những số thực dương không giống 1).

Xem thêm: Dọn Ban Thờ Cuối Năm Vào Ngày Nào Để Cả Năm Phát Đạt, Gia Đình An Vui?

Kẻ đường thẳng y = 1 giảm đô thị của hai hàm số G, theo lần lượt tại điểm tất cả hoành độ là x = b với x = c như hình vẽ.Bài toán 5: đến đồ thị của ba hàm số y trên khoảng tầm (0; 1) trên và một hệ trục tọa độ như hình mẫu vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?