§1. HÀMSÔKIẾN THỨC CĂN BẢNHàm số. Tập khẳng định của hàm sốNếu cùng với mỗi quý giá của X ở trong tập D gồm một và có một giá trị tương ứng của y trực thuộc tập số thực K thì ta bao gồm một hàm số. Ta call X là đổi mới sô’ vá y là hàm số của X.Tập thích hợp D được điện thoại tư vấn là tập khẳng định của hàm số.Đồ thị của hàm sốĐồ thị của hàm số y = f(x) khẳng định trên tập D là tập hợp toàn bộ các điểm M(x; f(x)) xung quanh phẳng toạ độ với mọi X ở trong D.Sự trở nên thiên của hàm sô"Hàm sô" y = f(x) điện thoại tư vấn là đồng trở thành (tăng) trên khoảng tầm (a; b) nếu:Vx1t x2 e (a; b): X, f(x,) f(x2).Hàm sô" chẵn, hàm sô" lẻHàm sô" y = f(x) cùng với tập xác minh D call là hàm sô" chẵn giả dụ Vx e D thì -X e D cùng f(-x) = f(x).Hàm sô" y = f(x) cùng với tập xác định D điện thoại tư vấn là hàm sò" lẻ ví như Vx 6 D thì -X e D cùng f(-x) = -f(x).Đồ thị của hàm sô" chẵn, hàm sô" lẻĐồ thị của một hàm sô" chẵn dấn trục tung làm cho trục đối xứng.Đồ thị của một hàm sô" lẻ nhận cội toạ độ làm tâm đối xứng.PHƯỚNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP1. Tim tập xác minh của các hàm sô". 3x-2...., x-1 .. . /T-/-—-a) y = TTTT:b)y = .2:c) y = V2X + 1-V3-X .2x + 1x2 + 2x-3a) y xác định 2x+l*0x?t - i . Vậy D = R 2of X 7*“ 1y xác minh x2 + 2x-3*0 1 g • Vậy D = R 1; —3.<2x + l > 0X > 1_r 11 ■2 - — 09x -X e D cùng f(-x) = I -XI = IXI = f(x), Vx € RVậy y = IXI là hàm sô" chẵn.fix) = (x + 2)2.Ta gồm f(l) = 3, fl-l) = 1 => f(-l) * f(l) và f(-l) * -f(l) yêu cầu y = (x + 2)2 là hàm sô" không chẵn với không lẻ.f(x) = X3 + X.TXĐ: D = RX e D => -X e D và f(-x) = -X3 - X = -fix), Vx 6 R Vậy y = X3 + X là hàm sô" lẻ.Hàm sô" y = f(x) = X2 + X + 1 ko là hàm sô" chẵn, cũng ko là hàm sô" lẻ, vày f(l) = 3, f(-l) = 1, f( 1) + ± f(-l).c. BÀI TẬP LÀM THÊMTìm tập xác minh của những hàm số sau:a) y = X3 - X + 1;d) y = /Px + -77— ;X-Ự1 + X"Đáp iế: a) D = R;c) y =e) y= I ",;V 4 - 2x - 2x2 b) D = R;f)y =1xd -3x2x-1ựx|x-4|c) D = R(0; 3)d) D = (-1; 0) u (0; 1); e) D = (-2; 1); f) D = (0; 4) u(4; +oo)Cho hàm số y = y/2-x + ự2x + m .,ĐỊnh m nhằm miền xác minh của hàm số là đoạn gồm chiều dài bởi 1.Khảo giáp tính đơn điệu của hàm số y = X2 - 4x trên hai khoảng tầm (-oo; 2) cùng (2; +00).Chứng minh răng cấm sô y = ——2 bớt trên từng khoảng xác định. Lậpbảng đổi mới thiên của hàm số trên.Chứng minh rằng hàm số y - X3 - X2 + X - 5 tăng trên R.Khảo giáp tính chẵn lẻ của các hàm số:y = X7,x ~x ;b) y = lx2 -4x + 4 + lx + 2Ic) y =Ịx +1| + |x -1| |x + iỊ-|x-1| ’X3 +1 nếu như X 1số: a) Hàm số lẻ;Hàm sô" lé;b) Hàm sô" chẵn;Hàm sô" lẻ.


Bạn đang xem: Hàm số toán 10

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Các Bài Viết Số 6 Lớp 9: Nghị Luận Văn Học, Bài Viết Số 6

Giải bài xích Tập Toán 10 Đại Số

Chương I. Mệnh đề, tập hợpChương II. Hàm số bậc nhất và bậc haiChương III. Phương trình, hệ phương trìnhChương IV. Bất đẳng thức, bất phương trìnhChương V. Thống kêChương VI. Cung cùng góc lượng giác, cách làm lượng giác

magmareport.net

Tài liệu giáo dục và đào tạo cho học sinh và giáo viên tham khảo, giúp những em học tập tốt, cung cấp giải bài xích tập toán học, trang bị lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, lịch sử, địa lý, soạn bài bác ngữ văn.