*
*
Bản Đồ
*
Bình Luận - thông tin Sự kiện
*
Bình Luận - tin tức Cần biết
*
Bình Luận - thông tin Giới thiệu
*
Bình Luận - tin tức Tuyên truyền
*
Cải phương pháp hành chính
*
*
Cải phương pháp hành chính - Phân loại
*
*
Cấu hình loại bài xích viết
*
*
CMSImages
*
*
Chuyên mục Video
*
*
Documents
*
*
Đơn Vị
*
*
Form Templates
*
*
Images
*
*
ImagesCMS2016
*
*
imgsoTTTT
*
*
imgTemplate
*
*
Khảo Sát
*
*
Khảo gần cạnh - Câu Hỏi
*
*
Khảo gần kề - Kết Quả
*
*
Khảo cạnh bên - hiệu quả Chi Tiết
*
*
Kho hình ảnh
*
LacVietHTML
*
*
LichLamViec
*
*
Liên kết website
*
*
MailTemplate
*
Menu
*
*
Một cửa Đơn vị
*
*
Pagemanager_XmlList
*
*
Pages
*
*
PhanLoaiTin
*
*
Reusable Content
*
*
Site Assets
*
*
Site Collection Documents
*
*
Site Collection Images
*
*
Site Pages
*
*
soGDDTimage
*
*
Style Library
*
*
Tác giả
*
Tin Tức
*
Tin Tức Sự Kiện
*
*
tintucsukien_PostCategory
*
TongHopRSSBHXH
*
TongHopRSSCongAn
*
TongHopRSSFeeds
*
TongHopRSSHDND
*
TongHopRSSHoaThanh
*
TongHopRSSSoKHCN
*
TongHopRSSSoTTTT
*
TongHopSoNoiVu
*
TongHopTinNoiBat
*
Tổng hợp - Tin new nhất
*
Tổng vừa lòng - Tin nổi bật
*
Tổng phù hợp - Xem các nhất
*
*
thongtincanbiet_PostCategory
*
*
Thống Kê CMS
*
Thông Tin đề xuất Biết
*
Thông Tin Giới Thiệu
*
Thông tin tổng hợp
*
Thông tin tuyên truyền
*
*
Thư Viện Ảnh
*
*
Upload_Library
*
*
VideoNews
*
*
Videos
*
*
Workflow Tasks
*
Xsl cần sử dụng chung
*
Góp Ý tín đồ Dân
*
*
HinhAnhLienKet
*
*
HinhDaiDienVideo
*
*
HoatDongAnh
*
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Chính quyền
*
Du khách
*
Người dân - Doanh nghiệp