Hạt nhân của số đông các nguyên tử cấu trúc từ các loại phân tử proton với notron (trừ nguyên tử H không tồn tại notron).

Bạn đang xem: Hầu hết hạt nhân nguyên tử được tạo bởi


*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10000 lần đường kính hạt nhân. Ví như ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có 2 lần bán kính 8 cm thì đường kính nguyên tử sẽ là


Nguyên tử của nhân tố X gồm tổng số phân tử là 40. Tổng thể hạt với điện nhiều hơn thế nữa tổng số phân tử không sở hữu điện là 12 hạt. Nguyên tử X bao gồm số khối là


Tổng số hạt có điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích phân tử nhân X là


Tổng số phân tử của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong số nguyên tử X, Y đều phải sở hữu số phân tử proton bằng số hạt nơtron. Giá trị đúng tốt nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm cùng có trọng lượng nguyên tử là 65u. Cân nặng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 tất cả tổng số phân tử proton, neutron và electron bằng 196, trong đó hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không mang điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28A và 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, những nguyên tử Fe chỉ chiếm 74% thể tích, phần còn lại là rỗng. Khối lượng riêng của sắt là


Nguyên tử Au có bán kính và cân nặng mol nguyên tử thứu tự là 1,44A và 197 g/mol. Biết cân nặng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy cân nặng theo đơn vị chức năng kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một nhân tố hóa học vày nó đến biết:


Cho những nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử gồm điện tích hạt nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong hạt nhân là a.

(2) trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số nơtron.

(3) Khi phun phá hạt nhân người ta tra cứu thấy một các loại hạt có khối lượng gần bằng khối lượng của proton, hạt sẽ là electron.

(4) trong nguyên tử bất cứ thì điện tích của lớp vỏ luôn bằng năng lượng điện của hạt nhân nhưng mà ngược dấu.

Số dìm xét đúng là:


Một nguyên tử có tổng số hạt là 46. Trong những số ấy tỉ số hạt có điện tích đối với hạt không với điện là 1,875. Trọng lượng tuyệt đối của nguyên tử đó là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ có tổng số hạt bằng 29 và tổng số hạt mang điện dương bởi 11. Nguyên tử X tất cả số hạt với điện dương nhiều hơn thế nữa số hạt có điện dương trong Y bằng 6. Cùng số phân tử không có điện X nhiều hơn thế số phân tử không sở hữu điện vào Y bởi 7. Tổng số hạt không mang điện của nhị nguyên tử X cùng Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ gồm số phân tử không mang điện là 30. Số hạt sở hữu điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- gồm tổng số hạt là 29 cùng số hạt sở hữu điện chỉ chiếm 65,52% tổng cộng hạt. Số hạt mang điện vào X là


Ion dương M2+ có tổng số hạt là 91và tỉ lệ (fracen = frac2735). Số electron vào M là:


Một nguyên tử X gồm số khối là 80, X gồm tỉ lệ số hạt với điện cùng số hạt không sở hữu điện là 14/9. Số hạt không có điện là 


Biết 1 mol nguyên tử sắt có cân nặng bằng 56g, một nguyên tử sắt bao gồm 26 electron. Số phân tử electron gồm trong 5,6g fe là


Nguyên tử R gồm điện tích sống lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác minh nào sau đây là không chính xác?


Khi điện phân nước, người ta khẳng định được là ứng với cùng một gam hiđro đang thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có trọng lượng gấp từng nào lần một nguyên tử hiđro ?


Cho các nhận xét sau: trong nguyên tử:

(1) Tổng số phân tử proton bởi điện tích phân tử nhân nguyên tử.

(2) Số hạt proton trong phân tử nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số phân tử proton bằng số hạt nơtron.

(4) Số phân tử nơtron trong phân tử nhân luôn luôn bằng số electron nghỉ ngơi lớp vỏ của nguyên tử.

Số nhấn xét không đúng là:


Tổng số phân tử không với điện vào phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán 12 Ôn Tập Chương 2 Ôn Tập Chương 2 Giải Tích 12 Cơ Bản


Nguyên tử của nguyên tố hóa học X gồm tổng các hạt proton, electron, neutron bằng 180, trong đó tổng những hạt mang điện gấp 1,432 lần số phân tử neutron. Số hạt mang điện nhiều hơn thế số phân tử không sở hữu điện bao nhiêu hạt?


Nguyên tử X tất cả tổng số những hạt là 49, trong những số đó số hạt không có điện bởi 53,125% số hạt sở hữu điện. Số proton, electron, neutron trong X thứu tự là


Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxygen nặng vội vàng 15,842 lần và cân nặng của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hidro. Biết 1amu được định nghĩa bởi 1/12 trọng lượng một nguyên tử carbon-12. Vậy khối lượng của nguyên tử oxygen tính theo đơn vị amu là (làm tròn mang lại chữ số thập phân máy ba)


mang lại biết khối lượng một nguyên tử của fe là 8,97.10-23 gam. Fe tất cả điện tích hạt nhân Z=26. Số neutron của fe là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.