Vào chùa, bạn thấy có nhiều người chắp tay bái lậy và ước nguyện, một hình hình ảnh rất chi quen thuộc, tuy nhiên để hiểu chân thành và ý nghĩa rõ ràng của hành động này thì không hề đơn giản và dễ dàng như các bạn thấy. City Tour Đà Nẵng xin phép được gửi đến bạn nội dung bài viết này: Ý nghĩa của vấn đề “chắp tay” vào đạo Phật.Bạn đang xem: chắp tay niệm phật

Bạn đang xem: Hình ảnh chắp tay niệm phật

Chắp tay, nguyên giờ đồng hồ Hán Việt là Hiệp chưởng. Giờ Phạn là Ãnjali. Hiệp chưởng nói một cách khác là hiệp thập hay đúng theo trảo. Theo từ bỏ điển Phật học tập Huệ quang đãng tập 4 trang 2.863 có lý giải như sau :“Chắp 2 bàn tay, triệu tập tư tưởng, kính cẩn lễ bái”. Đây là cách lễ bái tự xưa ở Ấn Độ, được Phật giáo thực hành theo.

Bạn đang xem: Hình ảnh chắp tay niệm phật


*

Hình minh họa.

Chấp tay là giữa những ấn tướng đặc biệt quan trọng của Phât giáo. Chấp tay được biểu lộ bằng hình thức là, hai bàn tay úp vào nhau, các ngón tay khít lại, lòng bàn tay trống rỗng không, trông như hình dòng búp sen sắp nở.

Trên các bức tượng, phù điêu, họa ảnh… về Phật giáo ta thường thấy chư Phật, chư người thương tát, Thánh tăng, tay thường xuyên bắt ấn quyết, đó là đầy đủ ấn tướng miêu tả những ý nghĩa sâu sắc khác nhau trong đạo giáo Đạo Phật. Một trong những ấn quyết đó tất cả một ấn quyết được thực hiện thỉnh thoảng lễ Phật, vái Phật, xá chào… call là hiệp chưởng, nghĩa là nhì lòng bàn tay úp vào nhau.

Thực ra, hành vi chắp tay không chỉ có xuất hiện tại từ khi Phật giáo ra đời, mà trước đó, trong xóm hội Ấn Độ cổ, bạn Ấn Độ có quan niệm, tay nên là tay thần thánh, dành cho thần thánh, trong sáng và linh thiêng, tay trái là tay lây lan ô, bất tịnh, trằn tục. Nhưng mà nếu hai tay hiệp lại làm một thì vươn lên là sự hợp độc nhất vô nhị giữa góc nhìn thánh thiện và nhiễm ô, vì vậy hiệp chưởng là biểu thị bộ mặt chân thực nhất của bé người. Nghĩa “Bất cấu bất tịnh” trong bát Nhã vai trung phong Kinh đó là ý nầy. Chấp tay tượng trưng cho việc hợp duy nhất thánh thiện với nhiễm ô, dung thông thần thánh với trần tục. Phật giáo đã phát triển truyền thống này của Ấn Độ thành hiệp chưởng. Theo niềm tin Phật giáo, hai bàn tay chắp lại trước ngực, bộc lộ lòng tôn kính, sự tập trung tư tưởng, thiền định, tuyệt nhất tâm, tán dương với ca ngợi. Đồng thời, thừa kế và cải tiến và phát triển tư tưởng truyền thống, Phật giáo cho rằng, lẹo tay có ý nghĩa dung hợp những phạm trù đối lập, biểu hiện thật tướng mạo của ngoài hành tinh vạn pháp, tìm tới với bản nguyên chân diện mục của pháp giới.

Chỉ riêng về ấn tướng tá hiệp chưởng này, trong đạo giáo Phật giáo đã có được nhắc đến trong không ít Kinh. Tởm Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện, dạy: “cung kính hiệp chưởng lễ”, chắp tay là thể hiện sự kính lễ được phân phát khởi. Tiếp đến, trong tiệm Vô Lượng thọ khiếp nói, chắp tay biểu hiện cho sự ca ngợi, tán thán công đức chư Phật với chư bồ tát. Theo ghê Đại Nhật, tay buộc phải tượng trưng mang lại Tuệ, tay trái tượng trưng mang lại Định, lẹo tay đặc trưng cho Định và Tuệ tuyệt nhất như, đồng hiện. Mười ngón tay tiêu biểu cho mười pháp giới. Quán tưởng thập pháp giới trong hai bàn tay úy lại. Chắp tay chính là thâu nhiếp loàn tâm, tập trung tư tưởng nhất trung khu hướng Phật, vai trung phong và hành thống nhất, lý với sự tương ứng. Chỉ là một cái chấp tay, cơ mà thâu nhiếp toàn bộ giáo lý Phật Đà. Ví như chấp tay mà trung ương tĩnh tại, ko tán loạn, thiền định, dẹp vứt mọi tạp niệm, cửa hàng tưởng Như Lai, khám phá vạn pháp dung thông, bất nhị ấy là đã bệnh nhập vào cảnh giới Niết Bàn.

Trong Đại Nhật ghê sớ, quyển 13, nói tới 12 loại hiệp chưởng:

1- Kiên thực lòng hiệp chưởng (hai tay chắp chặt vào nhau những đầu ngón tay bởi nhau).

2- Không trọng tâm hiệp chưởng (hai tay lẹo lại, các đầu ngón tay bởi nhau, hơi rỗng sinh hoạt giữa).

3- Vi khai liên hoa hiệp chưởng (các ngón tay đều nhau chắp lại, lòng bàn tay phình ra hình bông hoa sen búp).

4- Sơ mèo liên hoa hiệp chưởng (chắp tay 2 ngón cái và 2 ngón út bám lại, những ngón kia hở ra, giống như hoa sen hàm tiếu).

5- Hiển lộ hiệp chưởng (hai bàn tay chạm đầu, ngửa lên).

6- Trì thủy hiệp chưởng (hai tay cũng ngửa lên như trước, dáng vẻ khum lại như đang vốc nước).

7- Quy mạng hiệp chưởng (đặt ngón của bàn tay mặt lên trên ngón của bàn tay trái).

8- bội phản xoa hiệp chưởng (hai tay lẹo ngược đầu nhau để tay đề xuất lên tay trái).

9- phản nghịch bối tương hỗ hiệp chưởng (lưng 2 bàn tay đâu nhau, tay phải đặt ngửa trên lưng bàn tay trái).

10- Hoành trụ chỉ hiệp chưởng (hai bàn tay nằm ngửa, đầu 2 ngón trỏ đụng nhau).

11- Phúc thủ hương hạ hiệp chưởng (hai bàn tay ở úp, đầu 2 ngón trỏ đụng nhau).

Trong cuộc sống tu hành mỗi ngày của những người dân con Phật, phần lớn tín đồ Phật tử, khi gặp gỡ nhau bọn họ cũng chắp tay kính chào hỏi nhau. Ngoài những ý nghĩa kinh khủng như sẽ nói sinh hoạt trên, hành vi đó còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc nhân văn khác. Kẻ đối diện mình đây rất có thể là một con bạn bình thường, hay một vị tu hành mật hạnh, một vị Thánh tăng vọt đạo, xuất xắc biết đâu là một vị người tình tát thị hiện, nên chắp tay xá chào người là hành động không chỉ thể hiện sự khiêm từ, kiệm đức, nhưng mà còn là sự cung kính trước một chủng tử người yêu Đề, một hiện thân của chư Phật, một con người dân có hạt giống tâm thiện lành có thể sẽ thành Phật vào kiếp vị lai. Với những người sơ cơ trê tuyến phố Đạo, thì chắp tay chào hỏi còn mang ý nghĩa sâu sắc khuyến tấn, giác ngộ “búp sen xin tặng kèm người, một vi Phật tương lai”. Như vậy, ngoài ý nghĩa kiết ấn, hiệp chưởng còn mang nét đẹp văn hóa sâu sắc, đặc thù của Phật giáo.

Sau đó là 16 ý nghĩa của chắp tay:

1. Hai bàn tay khép lại biểu lộ cho hòa bình, hữu nghị, kết hợp và thích hợp tác, không tranh đấu cùng không làm tổn thương fan khác.

2. Không gian giữa nhì lòng bàn tay thể hiện lý chân không, ý nghĩa sâu sắc là chúng ta phải ngộ nhập tính không của vạn pháp.

3. Nhì lòng bàn tay khép lại với nhau bộc lộ hai tay xong vọng động, không hề phan duyên, không thể tạo nghiệp vì chưng tham, sân, si.

4. Mu bàn tay hướng ra phía ngoài biểu lộ ngoại cảnh lục trần, lòng bàn tay hướng vào trong biểu lộ giác tâm bồ đề, vì chưng vậy lẹo tay còn có chân thành và ý nghĩa là đi ngược cảnh trần, tìm đến giác tâm.

5. Tay phải, tay trái là do vọng tưởng, chấp trước nhưng có. Kỳ thực phải hay trái phần đa là mang danh, đầy đủ là hư vọng. Lẹo hai tay làm một, không còn có phải trái, tránh tướng phân biệt, đồng đẳng nhất như.

6. Mười ngón tay khép lại cùng với nhau biểu thị mười pháp giới quy về duy nhất tâm, tất cả đều do tâm tạo, toàn bộ đều từ trung tâm mà phát triển thành hiện ra.

7. Mười ngón tay thể hiện mười phương, lẹo lại trước ngực, có nghĩa là chúng sinh trong mười phương rất nhiều bình đẳng, cũng có nghĩa là nhiếp thủ bọn chúng sanh vào mười phương quy hướng Phật đạo. Mười ngón tay còn bộc lộ cõi Phật vào mười phương, lẹo lại trước ngực, có nghĩa là cúng nhường nhịn chư Phật, Bồ-tát vào mười phương bằng tâm cung kính, cũng tức là nhiếp bằng tay đức của cõi Phật trong mười phương nhằm trang nghiêm từ tâm, thành tựu căn lành.

8. Phật tử gặp gỡ nhau lẹo tay niệm “A Di Đà Phật” chính là quy hướng biển nguyện độc nhất vô nhị thừa của đức Di Đà, bất thoái thành Phật. Cũng bộc lộ cõi Phật mười phương cùng xưng tán A Di Đà Phật, thuộc tuyên dương pháp môn Tịnh Độ.

9. Mười ngón tay lẹo lại trước ngực biểu lộ chúng ta bắt buộc tu mười ba-la-mật mới hoàn toàn có thể thành Phật. Quanh đó ra, mười huyền môn Hoa Nghiêm tốt mười nguyện vương Phổ hiền hậu đều biểu hiện sự viên mãn; đến nên, mười ngón tay lẹo lại chủ yếu là biểu hiện khả năng viên thành Phật quả.

10. Tay trái thường xuyên tĩnh, biểu lộ “thông hiểu”; tay buộc phải thường động, biểu lộ “thực hành”; nhì tay chắp lại biểu thị hiểu cùng hành thích hợp nhất, tất cả như vậy bắt đầu thành tựu được vô thượng người tình đề.

11. Tay trái hay tĩnh, biểu hiện “tự giác” (tự bản thân giác ngộ); tay đề nghị thường động, bộc lộ “giác tha” (giúp cho người khác giác ngộ); nhì tay chắp lại biểu hiện kết thích hợp tự giác cùng với giác tha, gồm như vậy bắt đầu là hành giả Bồ-tát, bao gồm như vậy bắt đầu được giác hạnh viên mãn.

12. Tay trái biểu lộ nguyện, tay phải biểu lộ hạnh, nhị tay chắp lại biểu thị nguyện và hạnh vừa lòng nhất, lấy nguyện nhằm khởi hạnh, đem hạnh để hội chứng nguyện, tất cả như vậy đại nguyện new viên thành.

13. Nhì tay chắp lại biểu lộ các pháp bình đẳng, ko phân cao thấp. Thiền tịnh không hai, tịnh mật chẳng khác, tuy phương thức bất đồng, nhưng thực chất giống nhau, cùng tầm thường một mục đích.

14. Hai tay trái phải hợp thành một thể biểu lộ lý “không hai”. Phiền não và người thương đề không hai, từ bỏ hành cùng hóa tha không hai, từ bỏ Phật và tha Phật ko hai, tánh cùng tướng ko hai…

15. Lẹo tay ở vị trí chính giữa ngực thể hiện lý trung đạo, không chấp vào hai bên như: thường hay đoạn, không tốt có.

16. Nhì tay chắp lại y hệt như nụ hoa không nở, bộc lộ nhân địa tu hành. Khi hoa nở cũng là lúc thành tựu tình nhân đề.

Vận dụng lẹo tay vào cuộc sống, đạo pháp:

Chấp tay “Xá kính chào Tăng, Ni”:

Khi xá kính chào quí Tăng, Ni, Phật tử buộc phải chấp tay thành những hình sen búp thiệt đẹp, thật trang nghiêm. Chắp tay để ngay trước ngực (ngay ức, tức phần khuyết thân ngực), xá kính chào thật sâu và chậm chạp để tỏ lòng tôn kính với vẻ mặt đầy hoan hỷ, mồm niệm “Nam tế bào A Di Đà Phật”. Lối kính chào này biểu thị tình cảm đậm đà cùng đầy ý nghĩa. Lẹo tay hình búp sen tượng trưng đến công đức đầy đủ, thanh tịnh; câu niệm Phật chính là để thông báo về Phật tánh của mỗi người. Nhiều nước trên trái đất cũng lấy hình ảnh chắp tay niệm Phật này để kính chào nhau. Do thế, không nên biết vị tu sĩ đó tuổi nhỏ hay lớn, giới phẩm cao giỏi thấp, chỉ cần mang hình tướng tá Tăng bảo họ nên xá chào như kính cẩn một đức Phật, vị Tăng, Ni chính là đại diện mang đến Tam bảo. Xá xin chào ở đấy là xá xin chào Phật tánh của nhau, chứ chưa phải chào tuổi tác hay xã giao. Phương diện khác, xá xin chào cung kính còn là cách làm giảm sút lòng trường đoản cú cao, trường đoản cú đại (ngã mạn). Vì khi họ khởi trọng điểm khinh mạn họ sẽ mất tất cả, mất đi phiên bản tâm thanh tịnh, phật lòng từ bi với trí tuệ của mình, không thể thành tựu đạo giải thoát.

Xem thêm: Văn Hay Về Cuộc Sống Thay Đổi Con Người Bạn, Những Đoạn Văn Hay Về Cuộc Sống

Chấp tay lễ Phật:

Đọc thêm những tài liệu khác tại city tour đà nẵng:

1 Tham gia Group tư liệu thuyết minh du lịch
2 Đăng ký kết kênh Youtube thuyết minh giành cho hướng dẫn viên
3 Ý nghĩa và biểu tượng cổng Tam Quan
4 Lịch sử hiện ra 3 ngôi miếu Linh Ứng trên Đà Nẵng
5 Lịch sử miếu Tam bầu tại năm giới Sơn
6 Tài liệu Thuyết minh về tháp Xá Lợi
7 7 sự hiểu nhầm về phật giáo ở Việt Nam
8 Ý nghĩa số 7 trong đạo Phật (nằm giữa bài xích viết)
9 Bài thuyết minh về đại nội Huế
10 Download những ebook kế hoạch sử 
11  Lược sử về cuộc sống Phật đam mê Ca.
12 Tam cố Phật là ai và có ý nghĩa sâu sắc gì?
13  Những địa danh vùng miền bị biến đổi và không nên lệch
14 Lịch sử thú vị của ngày lễ hội tình nhân
15 Tài liệu lịch sử vẻ vang về hòn đảo Cù Lao Chàm
16  Tài liệu thuyết minh về sông Bến Hải – ước Hiền Lương ngơi nghỉ Quảng Trị
17 Tín ngưỡng cúng môn thần (thần giữ cửa) sinh sống Hội An
18 Tài liệu thuyết minh về Bắc Đế Trấn Vũ tại Chùa ước Hội An
19 Chuyện phòng the chốn hậu cung triều Nguyễn
20 Tour phố cổ Hội An 1 ngày: 440.000 d/1 khách

Cảm ơn bằng cách click review bài viết: