Kí Tự hình vuông vắn ❏ ▣ ▦ ⊞ ◈ ❤️️ Kí tự Đặc Biệt Hình Chữ Nhật ▆ Icon hình vuông nhỏ, icon hình chữ nhật ◩ ký hiệu hình tứ giác, ngũ giác