Oxi thoải mái và tự nhiên là một lếu hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi nhiều loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Lời giải chi tiết

Giả sử gồm 10 000 nguyên tử O. Số nguyên tử của từng đồng vị là:

99,757% 16O (Rightarrow) 99757 nguyên tử 16O

0,039% 17O (Rightarrow) 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O (Rightarrow) 204 nguyên tử 18O 

Khi gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39 approx 2558) nguyên tử.

18O là: (204 over 39 approx 5) nguyên tử.
Bạn đang xem: Hóa 10 bài 7 trang 14

Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + magmareport.net"Ví dụ: "Bài 7 trang 14 SGK Hoá học tập 10 magmareport.net"
Bài giải tiếp theo
Bài 8 trang 14 SGK Hoá học tập 10
Phương pháp giải một số bài toán về hạt nhân nguyên tử, đồng vị

Video liên quan


Bài 36: vận tốc phản ứng hóa học (Tiết 1)


Bài 36: vận tốc phản ứng hoá học tập (Tiết 2)


Bài 38: thăng bằng hóa học tập (Tiết 1)


Bài 38: thăng bằng hoá học (Tiết 2)


Bài 39: Luyện tập: tốc độ phản ứng và thăng bằng hoá học


Hoá học tập lớp 10: Hiđrô Sunfua, sulfur Đioxit, sulfur Trioxit. Luyện tập: giữ huỳnh, Hiđrô Sunfua


Hoá học lớp 10: Hiđrô Sunfua, lưu huỳnh Đioxit, sulfur Trioxit


Hoá học tập lớp 10: Oxi - Ozon (Tiết 2)


Tải sách tham khảo


*

Sách giáo khoa hóa học 10


Tải về· 24,9K
*

Các siêng đề bồi dưỡng học sinh tốt hóa học 10


Tải về· 15,7K
*

Sách giáo khoa hóa học 10 nâng cao


Tải về· 10,7K
*

Giúp đầu óc chuỗi phản bội ứng hóa học lớp 10,11,12


Tải về· 7,1K
*

Ôn Tập và Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Hóa Học


Tải về· 6,27K

Bài tập chất hóa học 10 nâng cao


Tải về· 6,23K

Tuyển tập 50 đề thi học tập sinh giỏi hóa học tập 10 (có đáp án)


Tải về· 6,21K

Ôn Luyện và khám nghiệm Hóa học 10 - trằn Trung Ninh


Tải về· 5,97K

Bài giải liên quan


Lý thuyết hạt nhận nguyên tử, nhân tố hoá học, đồng vị
Bài 1 trang 13 SGK Hoá học tập 10
Bài 2 trang 13 SGK Hoá học 10
Bài 3 trang 14 SGK Hoá học 10
Bài 4 trang 14 SGK Hoá học tập 10
Bài 5 trang 14 SGK Hoá học tập 10
Bài 6 trang 14 SGK Hoá học tập 10
Bài 7 trang 14 SGK Hoá học 10
Bài 8 trang 14 SGK Hoá học 10
Phương pháp giải một vài bài toán về phân tử nhân nguyên tử, đồng vị

Bài học tập liên quan


Bài 1. Thành phần nguyên tử
Bài 2. Phân tử nhân nguyên tử, nhân tố hoá học, đồng vị
Bài 3. Luyện tập: thành phần nguyên tử
Bài 4. Cấu trúc vỏ nguyên tử
Bài 5. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử
Bài 6. Luyện tập: cấu trúc vỏ nguyên tử
Đề đánh giá 15 phút - Chương 1 - hóa học 10
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - chất hóa học 10

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Giải Tích 12 Chương 4 Toán 12 Ôn Tập Chương Iv, Giải Tích 12 Chương 4: Số Phức

Từ khóa

bài 7 trang 14 sgk hóa 10