- Chọn bài bác -Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: khái niệm về xà phòng và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài Tập hóa học 12 – bài xích 4: Luyện tập: Este với chất phệ giúp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho các em một hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho vấn đề phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 18 SGK Hóa 12): so sánh chất lớn và este về: nguyên tố nguyên tố, sệt điểm cấu trúc phân tử và tính chất?

Lời giải:

So sánh este với chất béo

*

Bài 2 (trang 18 SGK Hóa 12): khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 có tác dụng xúc tác) rất có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu trúc của các chất này?

Lời giải:

Thu được 6 trieste.

Bạn đang xem: Hoá 12 bài 4 trang 18

*

Bài 3 (trang 18 SGK Hóa 12): lúc thủy phân (xúc tác axit ) một este chiếm được glixerol cùng hỗn hợp những axit stearic (C17H35COOH), panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ mol 2:1. Este rất có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 4 (trang 18 SGK Hóa 12): Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đối kháng chức thu được tiện thể tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng đk nhiệt độ với áp suất.

a) Tìm phương pháp phân tử của A.

b) triển khai phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH để phản ứng trọn vẹn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm phương pháp cấu tạo, call tên A.

Lời giải:


*

Vì A cùng O2 tất cả cùng V sống cùng đk nhiệt độ cùng áp suất cần nA = nO2 = 0,1 (mol)

*

A là este no đối chọi chức nên gồm CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3

→CTPT của A là: C3H6O2

b) điện thoại tư vấn CTPT của A là R1COOR2

R1 COOR2 + NaOH

*
R1COONa + R2OH

Theo pt: nR1COONa = na = 0,1 mol


*

M(R1COONa ) = R1 + 67 = 68 → R1 = 1

→ R1 là H (hay muối bột là HCOONa)

→ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl format).


Bài 5 (trang 18 SGK Hóa 12): khi thủy phân a gam một este X nhận được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa cùng m gam muối hạt của natri oleat C17H33COONa.

Tính cực hiếm của a,m. Viết công thức cấu tạo có thể bao gồm của X.

Lời giải:

PTHH tổng quát: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

*

Theo tỉ lệ phản ứng ⇒ nmuối = nNaOH = 3. Nglixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol

*

⇒n(C17H33COONa) = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol

⇒ m = m(C17H33COONa) = 0,02. 304 = 6,08(g)

mNaOH = 0,03. 40 = 1,2 g

BTKL ⇒ a = meste = mMuối + mglixerol – mNaOH = 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82g

Tỉ lệ n(C17H31COONa): n(C17H33COONa) = 0,01 : 0,02 = 1:2

⇒Có 2 công thức cấu trúc phù hợp:


*

Bài 6 (trang 18 SGK Hóa 12): lúc thủy phân trọn vẹn 8,8 gam một este đối kháng chức mạch hở X cùng với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là :

A. Etyl fomiat.

B. Etyl propionat.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Lời giải:

Đáp án C.

Xem thêm: Top 21 Bài Thuyết Minh Về Cái Phích Nước Lớp 8 ❤️️15 Bài Ngắn Gọn Hay

Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH

*
RCOOK + R1OH

Theo pt: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

*

Ta có:


*

Công thức cấu trúc là : CH3COOC2H5: etyl axetat

Bài 7 (trang 18 SGK Hóa 12): Đốt cháy trọn vẹn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Lời giải:

Đáp án B

*

CT: CxHyOz

x : y : z =

*
= 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

CTPT : (C3H6O2)n vì chưng este đối kháng chức tất cả 2 oxi bắt buộc n=1 => CTPT C3H6O2

Bài 8 (trang 18 SGK Hóa 12): mang lại 10,4 gam lếu hợp gồm axit axetic với etyl axetat tác dụng vừa đầy đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Xác suất theo khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng:

A. 22%.