Lớp 12 Hóa 12 - Giải Hoá 12 định hướng chương 2 hóa 12 trắc nghiệm triết lý hóa 12 chương 2 có đáp án cacbon hidrat


Bạn đang xem: Hóa 12 chương 2

*
pdf

Đề thi lựa chọn đội tuyển học sinh tốt Toán lớp 12 vòng hai năm 2012 - 2013 (có đáp án)


*
doc

Đề thi chọn học sinh tốt tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)


*
doc

Đề thi chọn học sinh xuất sắc tỉnh Long An môn Tin học tập lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)


Nội dung

thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíHÓA HỌC 12: CHƯƠNG 2: CACBONHIĐRATA. KHÁI NIỆM VỀ CACBONHIĐRATCacbonhiđrat (gluxit, saccarit) là phần đa hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa nhiềunhóm hyđroxyl (-OH) và có nhóm cacbonyl ( -CO- ) vào phân tử, thông thường có côngthức tầm thường là Cn(H2O)m.Cacbonhiđrat được chia thành 3 nhóm chính:- Monosaccarit là team Cacbonhiđrat dễ dàng nhất cần yếu thủy phân được nữanhư glucozơ và fructozơ (C6H12O6)- Đisaccarit là nhóm Cacbonhiđrat cơ mà khi thủy phân có mặt 2 phân tửmonosaccarit như saccarozơ và mantozo C12H22O11.- Polisaccarit: là nhóm cacbohidrat tinh vi mà lúc thủy phân mang đến cùng sinh ranhiều monosaccarit như tinh bột cùng xenlulozo (C6H10O5)n.B. MONOSACCARITMonosaccarit là đông đảo cacbonhiđrat dễ dàng và đơn giản nhất không biến thành thuỷ phân.Ví dụ : Glucozơ cùng fructozơ gồm công thức phân tử C6H12O6.B.1. GLUCOZƠ.I. đặc điểm vật lí và trạng thái thiên nhiên:Chất rắn kết tinh, không màu, lạnh chảy ở nhiệt độ 146oC (dạng α) cùng 150oc (dạngβ), dễ dàng tan vào nước. Bao gồm độ ngọt kém đường mía, có khá nhiều trong các thành phần củacây cùng nhất là trong quả chín, đặc biệt là trong trái nho chín nên có cách gọi khác là đườngnho, Glucozơ gồm trong khung người người và động vật (chiếm 0,1% trong ngày tiết người).II. Cấu trúc phân tử.Glucozơ gồm công thức phân tử là C6H12O6, tồn tại sinh hoạt dạng mạch hở cùng mạch vòng.1. Dạng mạch hở.Glucozơ có cấu tạo của anđehit đối kháng chức cùng ancol 5 chức, tất cả công thức kết cấu thugọn làTrang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phíCH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=OCH2OH4CHOHoặcviếtgọn:2. Dạng mạch vòng.- Nhóm-OH ngơi nghỉ C5 cộng vào đội C=O tạo ra 2 dạng vòng 6 cạnh là  với .- vào dung dịch, nhì dạng này chỉ chiếm ưu vắt hơn và luôn luôn chuyển hoá lẫn nhautheo một thăng bằng qua dạng mạch hở.6H5CH 2OHH4OHHO3HOH266H1OHOHH4HOCH 2OH5HOH3H-GlucozơH C12OHOHH4HO5CH 2OHHOOH3HH2OH1HOHGlucozơ-Glucozơ- nhóm OH ở phần số 1 được gọi là OH hemiaxetalIII. đặc điểm hoá học.Glucozơ có những tính chất của nhóm anđehit và ancol đa chức.1. đặc điểm của ancol đa chức (poliancol)a. Tính năng với Cu(OH)2: dd glucozo hoà tan Cu(OH)2 làm việc t0 thường tạo thành dd phức cómàu xanh2C6H12O6 + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu + 2H2Ob. Phản ứng sản xuất esteKhi Glucozơ công dụng với anhidrit axetic rất có thể tạo ra este cất 5 cội axit:C6H7O(OCOCH3)52. Tính chất của nhóm anđehita. Tính khử.- lão hóa Glucozơ bởi phức bạc amoniac (AgNO3 trong hỗn hợp NH3)CH2OH4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2OCH2OH4COONH4 + 2Ag +2NH4NO3.Trang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí- Oxi hoá Glucozơ bởi Cu(OH)2/NaOH lúc đun nóng tạo ra kết tủa đỏ gạch.0tCH2OH4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH CH2OH4COONa + Cu2O+ 3H2O.natri gluconat- Glucozo làm mất màu dd nước brom:CH2OH4CHO + Br2 +H2O  CH2OH4COOH + HBrb. Tính oxihoá0Ni ,t CH2OH4CH2OH ( Sobitol )CH2OH4CHO+H2 3. đặc thù riêng của dạng mạch vòng66H4HO5CH 2OHH3H1+HOHH2OHHOCH 3HClOHOH4HO5CH 2OHHOH3HH2H1+ H 2OOCH 3OHMetyl -glucozitKhi đội -OH làm việc C1 đã đưa thành nhóm -OCH3, thì dạng vòng ko thểchuyển thanh lịch dạng mạch hở được nữa.4. Bội phản ứng lên men 2C2H5OH + 2CO2C6H12O6 enzim0030  35 C5. Điều chế và ứng dụnga. Điều chếHCl 40 nC6H12O6(C6H10O5)n + nH2O 00b. Ứng dụng:Glucozo là chất bổ dưỡng giá trị của bé người. Vào y học glucozo làm thuốctăng lực. Trong công nghiệp dùng để làm tráng gương, tráng ruột phích với là sản phẩmtrung gian trong quá trình sản xuất ancol etylic từ bỏ tinh bột và xenlulozo.B.2. FRUCTÔZƠ (Đồng phân của GLUCÔZƠ).Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí- cách làm phân tử C6H12O6- cách làm câu tạo thành :CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-C-CH2OH||OHoặc viết gọn: CH2OH3COCH2OH- trong dd fructozơ rất có thể tồn tại ở dạng  mạch vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh.- Ở dạng tinh thể: Fructozo làm việc dạng  vòng 5 cạnh161HOCH 25HH4OHCH 2 OH23 OHOH H-FructozơHOCH 22HOH 3OHOHOH 54HCH 2 OH6-FructozơOH  FructozơTrong môi trường thiên nhiên kiềm bao gồm sự gửi hoá: Glucozơ * Tính chất:- giống như glucozo, fructozo công dụng Cu(OH)2 đến dd phức màu sắc xanh, chức năng H2cho poliancol (sobitol), gia nhập p/ư tráng bạc, p/ư khử Cu(OH)2 /NaOH mang lại kếttủa đỏ gạch- không giống với glucozo, fructozo không làm mất đi màu dd nước brom  dùng phảnứng này để phân minh Glucozo cùng với FructozoC. ĐISACCARITĐisaccarit là gần như cacbonhiđrat khi bị thuỷ phân ra đời 2 phân tử monosaccarit.Ví dụ: Saccarozơ và Mantozo bí quyết phân tử C12H22O11C.1. SACCAROZƠI. Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên:Chất rắn kết tinh, không màu, tan xuất sắc trong nước, lạnh chảy ở nhiệt độ 185oC, cónhiều trong mía, củ cải đường, con đường thốt nốt (từ nhiều hoa thốt nốt)Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíII. Cấu tạo phân tử.Phân tử saccarozo bao gồm 1 gốc α-glucozo + 1 cội β-fructozo6H4HO5C H 2O HHHOHH3H121OHH O CH 2O2H3OHOHOH4H5CH 2 O H6Saccarozơ hợp do - Glucozơ và - Fructơzơ.III. đặc điểm hoá học.Saccarozơ không thể tính khử vì không còn -OH hemixetal thoải mái nên không thểchuyển lịch sự dạng mạch hở. Vì vậy saccarozơ chỉ với tính chất của ancol nhiều chứcvà quan trọng đặc biệt có bội phản ứng thuỷ phân của đisaccarit.1. Bội phản ứng của ancol đa chứcPhản ứng cùng với Cu(OH)22C12H22O11+ Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu+ 2H2O2. Phản ứng thuỷ phân0H ,t C6H12O6 + C6H12O6C12H22O11+ H2O GlucozơFructozơ3. Phản nghịch ứng với sữa vôi Ca(OH)2 mang đến dung dịch trong veo (canxi saccarat).C12H22O11 + Ca(OH)2 + H2O  C12H22O11.CaO.2H2OIV. Ứng dụng và thêm vào đường saccarozơ1. Ứng dụng: Saccarozo được dùng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, để sảnxuất bánh, kẹo, nước đái khát. Trong công nghiệp dược phẩm dùng để làm pha chếthuốc2. Thêm vào đường saccarozơ.C.2. ĐỒNG PHÂN CỦA SACCAROZƠ: MANTOZƠTrang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí1. Cấu tạo.- Phân tử mantozơ vì 2 gốc Glucozơ link với nhau sinh sống C1 cội  - glucozo này vớiC4 của nơi bắt đầu  - glucozo kia qua nguyờn tử oxi. Liờn kết  -C1-O-C4 điện thoại tư vấn là l/k  -1,4glicozit66H4HO5CH 2O HHOHH3H2HH1O54OHCH 2O HHOHH3H2H1OHOH- team -OH hemiaxetal ở cội Glucozơ máy hai còn tự do nên trong dung dịch gốcnày rất có thể mở vòng tạo nên nhóm -CHO.2. Tính chất.a. Thể hiện đặc thù của poliancol giống như saccarozơ, tính năng với Cu(OH)2 mang đến phứcđồng - mantozơ.b. Gồm tính khử giống như Glucozơ (phản ứng cùng với AgNO3/NH3 chế tạo ra kết tủa bạc, phảnứng với Cu(OH)2 /NaOH đun nóng chế tạo ra kết tủa đỏ gạch, làm mất đi mau nước Brom)c. Bị thuỷ phân hình thành 2 phân tử Glucozơ.D. POLISACCARITLà đầy đủ cacbonhiđrat phức tạp khi bih thửy phân sinh ra các phân tửmonosaccarit.Ví dụ: Tinh bột với xenlulozơ đều phải có công thức phân tử (C6H10O5)nI. TINH BỘT1. đặc điểm vật lí, tinh thần thiên nhiên.Tinh bột là chất rắn vô định hình, color trắng, ko tan trong nước lạnh, rã trongnước nóng tạo ra dung dịch keo dán giấy (hồ tinh bột), là hợp hóa học cao phân tử có khá nhiều trongcác lọai phân tử (gạo, mì, ngô...), củ (khoai, sắn..) và quả (táo, chuối..)2. Cấu tạo phân tử+ Tinh bột là các thành phần hỗn hợp của 2 các loại polisaccarit là amilozơ cùng amilopectin. Cả hai đều cócông thức (C6H10O5)n là đông đảo gốc α-glucozơ.Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí- cấu tạo phân tử Amilozơ: cội α-glucozơ link với nhau bởi liên kết α-1,4glucozit sản xuất thành chuỗi nhiều năm không phân nhánh, xoắn lại thành những hình lò xo.665HH4....CH 2OHHHHOH1H4O23H5CH 2OHHOHH14O23HOHH5CH 2OHHOH3HOHH2H1O....OH- cấu tạo phân tử Amilopectin: cội α-glucozơ link với nhau bởi liên kết α-1,4glucozit tạo và liên kết α-1,6-glucozit chế tác thành chuỗi phân nhánh.66H....4CH 2OH5H HOH32H OHHH1O4CH 2OH5H HOH3HH142H OHH....O4CH 2OH5H HOH65H HOH23123CH 2OHHH OHHH1OH OH4OCH 2OH5H HOH32HH14OH OHCH 2OH5H HOH32H1O....H OH3. Tính chất hoá họcLà một polisaccarit có kết cấu vòng xoắn, tinh bột biểu hiệu rất yếu đặc thù củamột poliancol, chỉ thể hiện rõ đặc thù thuỷ phân và phản ứng màu sắc với iot.a. Bội nghịch ứng thuỷ phân+ Thuỷ phân nhờ vào xúc tác axit0H ,t n C6H12O6(C6H10O5)n + nH2O + Thuỷ phân nhờ vào enzimTinh bột → đextrin → mantozơ → glucozơb. Phản ứng màu sắc với dung dịch iot:Nhỏ hỗn hợp iot vào ống thử đựng hỗn hợp hồ tinh bột hoặc vào phương diện cắtcủa củ khoai lang.+ hiện tượng: hỗn hợp hồ tinh bột vào ống nghiệm tương tự như mặt cắt của củkhoai lang đều nhuốm màu xanh da trời tím. Khi đun nóng, blue color tím đổi thay mất, khi đểnguội blue color tím lại xuất hiện.Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phí+ Giải thích: Nhờ links hiđro phân tử amilozơ chế tạo ra thành các vòng xoắn bao bọccác phân tử iot tạo thành hợp chất greed color tím đặc trưng. Khi đun nóng các phân tửamilozơ doạng ra, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm cho mất màu xanh da trời tímđó. Lúc để nguội, iot bị hấp phụ trở lại làm dung dịch có màu xanh lá cây tím. Phản bội ứngnày được dùng đề nhận thấy tinh bột bằng iot cùng ngược lại.4. Sự gửi hóa tinh bột vào cơ thểH OH OH O(C6H10O5)n C6H12O6 (C6H10O5)x  C12H22O11   amilaza  amilazamantaza22Tinh bộtDdeexxtrin (x


Xem thêm: Nơi Lạnh Nhất Không Phải Là Bắc Cực Mà Là Nơi Không Có Tình Thương Là Câu Nói Của Ai

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12