Một vừa lòng chất gồm phân tử có 2 nguyên tử yếu tắc X liên kết với một nguyên tử O và nặng rộng phân tử hiđro 31 lần.

Bạn đang xem: Hóa 8 bài 3 trang 31

a) Tính phân tử khối của thích hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho thấy thêm tên cùng kí hiệu của nhân tố (xem bảng 1, trang 42).


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Hợp chất gồm 2 X với 1 O nên công thức phân tử của thích hợp chất gồm dạng: X2O

a) PTK = 31.PTKH2 = ?

b) Ta có: 2.X + 16 = PTK => X = ?


Lời giải bỏ ra tiết

Hợp chất gồm 2 X và 1 O nên công thức phân tử của thích hợp chất bao gồm dạng: X2O

a) Phân tử khối của phân tử hiđro là 1.2 = 2 đvC

Vì phân tử khối của hợp chất nặng hơn phân tử hiđro 31 lần yêu cầu phân tử khối của hợp chất bằng: (M_X__2O = 31M_H_2 = 31.2 = 62,đvC)

b) Nguyên tử khối của X là:

Ta có: 2MX + MO = 62

hay (2M_X + 16 = 62 Rightarrow M_X = 23)

((M_X) là nguyên tử khối của X)

Vậy X là nguyên tố natri.

Kí hiệu hóa học là Na.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Giải Hệ Phương Trình Lớp 9 Có Bản Và Nâng Cao

magmareport.net

 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp magmareport.net


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện magmareport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.