Bài giảng đi vào tìm hiểu Sự năng lượng điện li là gì? Chất điện li là gì? Rèn luyện khả năng quan gần kề thí nghiệmrút ra được tóm lại về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li,Phân biệt được chất điện li, hóa học không năng lượng điện li, hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu,Viết được phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.

Bạn đang xem: Hóa học 11 bài 1


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Hiện tượng Điện li

1.2.Phân loại những chất điện li

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 1 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng caoChương 1 bài 1

4. Hỏi đápvềBài 1: Sự năng lượng điện li


1.1.1. Thí nghiệmTrong SGK trình diễn cách thực hiện thí nghiệm đồng loạt bằng điện áp nguồn và hóa chất làNaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

*

Hình 1: cỗ dụng cụ chứng minh sự dẫn năng lượng điện của dung dịch

Tuy nhiên, nghiên cứu này dụng cụ thực hiện thí nghiệm hơi rườm rà nên khi triển khai cho học sinh quan sát, GV thường áp dụng thiết bị thử tính dẫn điện đơn giản và dễ dàng như sau:

Video 1: thí điểm Sự điện li

Hiện tượng:Dd NaCl, HCl, NaOH, … làm cho đèn sáng.Dd saccarozơ, rượu etylic … không có tác dụng đèn phân phát sángGiải thích:Cho khí cụ thử tính dẫn điện vào lần lượt các cốc đựng các chất khác nhau.Bóng đèn phát sáng chứng tỏ chất đựng trong cốc đó gồm tính dẫn điện.​Kết luận: dung dịch Axit, bazơ và muối đều dẫn điện1.1.2.Nguyên nhân tính dẫn điện của những dd axit, bazơ, muối hạt trong nước.Các muối, axít, bazơ khi tan trong nước phân li ra những ion tạo nên dd của bọn chúng dẫn điện.Quá trình phân li các chất vào H2O ra ion là việc điện li.Những chất tan trong H2O phân li thành các ion hotline là chất điện li.Sự năng lượng điện li được trình diễn bằng pt điện li: NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-


1.2. Phân loại các chất điện li


1.2.1. Thí nghiệmTiến hành thử nghiệm với hóa học điện li mạnh như dung dịch NaOH và chất điện li yếu như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn điện của dung dịch hóa học điện li mạnh

Video 3:Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch chất điện li yếu

Hiện tượng: Cả nhị dung dịch đa số làm bóng đèn phát sáng. đèn điện ở dung dịch axit axetic sáng mờ rộng ở dung dịch NaOH khôn xiết nhiềuGiải thích:ở cùng nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn nữa CH3COOH. Lượng ion càng nhiều thì tính dẫn điện càng tăng đề xuất bóng đèn ở dung dịch NaOH sáng sủa hơn.Nhận xét: dựa vào mức độ phân li thành ion của những chất năng lượng điện li khác nhau, fan ta phân thành chất điện to gan lớn mật và hóa học điện li yếu.1.2.2. Chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu

*Chất điện li mạnh:

Khái niệm: chất điện li khỏe khoắn là chất khi chảy trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.Phương trình năng lượng điện li NaCl: (chú ý thực hiện mũi thương hiệu một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ và 100 ion Cl-

Bao gồm:Các axít khỏe khoắn HCl, HNO3, H2SO4…Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2Hầu hết các muối.Ví dụ: Tính độ đậm đặc của ion Na+và SO42-trong hỗn hợp muối Na2SO40,1M

Dung dịchmuối Na2SO4là dung dịch hóa học điện li khỏe khoắn nên ta gồm phương trình ion như sau:

Na2SO4→2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy nồng độ của ion Na+là 0,2M; của ion SO42-là 0,1M

*Chất điện li yếu:

Khái niệm: chất điện li yếu ớt là hóa học khi tan trong nước, chỉ có một trong những phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch.Phương trình năng lượng điện li: (chú ý áp dụng 2 mũi tên ngược hướng nhau)

CH3COOH (leftrightarrows)CH3COO- + H+

Ví dụ vào dung dịchCH3COOH cứ 100 phân tử hòa hợp thì gồm 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn sót lại không phân li.

Ví dụ:Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3...Lưu ý: quá trình phân li của hóa học điện li yếu là quá trình cân bằng động, tuân theo nguyên lí Lơ Satơliê.

Xem thêm: Màu Nhuộm Hợp Với Da Ngăm - Những Màu Tóc Nhuộm Phù Hợp Với Nàng Da Ngăm


Bài 1:

Xác định hóa học điện li mạnh, năng lượng điện li yếu và viết phương trình điện li của các chất sau: HNO3, Mg(OH)2,Ba(OH)2, HCl, H2SO4, H2S

Hướng dẫn:Chất năng lượng điện li bạo dạn là:HNO3, Ba(OH)2, HCl, H2SO4

​HNO3→H++ NO3-

Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

HCl→H++ Cl-

H2SO4→2H++ SO42-

Chất năng lượng điện li yếu là:Mg(OH)2,H2S

Mg(OH)2 là bazơ ở dạng kết tủa bắt buộc phân li yếu.Mg(OH)2(leftrightarrows)Mg2++ 2OH-

H2S là axit yếu đề nghị phân li cũng yếu ớt theo 2 mức như sau:

H2S(leftrightarrows)H++ HS-

HS-(leftrightarrows)H++ S2-

Bài 2:

Tính nồng độ các ion trong những dung dịch sau

a. Dd NaOH 0,1M b. Dd BaCl2 0,2 M c. Dd Ba(OH)2 0,1M

Hướng dẫn:

a. Phương trình điện li:

NaOH → Na++ OH-

0,1M→ 0,1M→ 0,1 M

Vậy độ đậm đặc của ion Na+và OH-đều là 0,1 M

b. Phương trình năng lượng điện li:

BaCl2 → Ba2++ 2Cl-

0,1 M→ 0,1 M→ 0,2 M

Vậy độ đậm đặc của ion Ba2+là 0,1M với ion Cl-là 0,2M

c. Phương trình điện li:

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,1M → 0,1M→ 0,2 M

Bài 3:

Một dung dịch đựng 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- với y mol SO42-. Tổng trọng lượng muối tan gồm trong hỗn hợp là 5,435 gam. Xác minh giá trị của x với y

Hướng dẫn:

Các ion trong dịch tồn tại cùng nhau vì ghép những ion không tạo kết tủa.

Áp dụng định công cụ bảo toàn điện tích ta có:

(1) 0,02.2 + 0,03.1 = x + 2y

Áp dụng định cách thức bảo toàn khối lượng thành phần ta có:

(2) 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96.y = 5,435

Kết hợp (1) và (2) ta gồm hệ phương trình:

(left{ eginarrayl x + 2y = 0,07\ 35,5x + 96y = 2,985 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl x = 0,03(mol)\ y = 0,02(mol) endarray ight.)