Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự biến đổi của đồ chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, đúng theo chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra một trong những thành phần đó.Hóa học đôi khi được điện thoại tư vấn là "khoa học tập trung tâm" vì chưng nó là cầu nối những ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như vật lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 11 - Năm sản phẩm công nghệ hai ở cung cấp trung học phổ thông, gần mang đến năm cuối cấp phải học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe những đến kim chỉ nan sau này rồi học tập đại học. Ôi đôi lúc thật là sợ, sợ hãi nhưng các em hãy từ tin với tìm dần điều mà mình muốn là trong tương lai nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã giảm giá