khi đổ dầu vào ly nước,ly nước sẽ ra làm sao a:dầu tung ra hòa với nước b:dầu tràn xuống lòng ly c:dầu nổi lên phương diện nước d:không...


Bạn đang xem: Học hóa tại nhà

*

Dẫn 3,36 lít tất cả hổn hợp khí M gồm hai hidrocacbon vào bình đựng hỗn hợp brom dư, thấy khốilượng bình đựng dung dịch brom tăng 2,6 gam với còn lại...
*

mang lại từ từ cho đến khi hết 100ml dung dịch NaCO3 1M vào 100ml dung dịch CaCl2 0,5Ma. Nêu hiện tượng lạ của thí nghiệm? giải thích hiện tượng bởi phương trình...
*

tất cả hổn hợp X có 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y cùng với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); vào đó, có hai axit no là đồng...
*

Từ các dữ kiệnH2(k) + ½ O2(k)  H2O(l) ΔH= -285,8kjN2O5(k) + H2O(l)  HNO3(l) ΔH= -76,6kj½ N2(k) + 3/2 O2(k) + ½ H2(k)  HNO3(l) ΔH= -174,1kjTính...
*

Tinhs trở thành thiên entropil tiêu chuẩn phản ứng sau:N2H4 (l) + 2H2O2(l)  N2 (k)+ 4H2O (k)Biết S0298 (J/mol.K) 121,2 109,6 191,5 188,7
Từ những dữ kiện :C(than chì) + O2(k)  CO2(k) ΔH = -393,5kjH2(k) + ½ O2(k)  H2O(l) ΔH = -285,8kjCH3OH + ½ O2  CO2 + H2O ΔH= -726,4KjTính nhiệt...
Từ những dữ kiện :C(than chì) + O2(k)  CO2(k) ΔH = -393,5kjH2(k) + ½ O2(k)  H2O(l) ΔH = -285,8kj2C2H6(k) + 7O2(k)  4CO2(k) + 6H2O(l) ΔH =...
bài bác 6: tất cả phản ứng : KClO3(r)  KCl(r) + 3/2 O2(k) ΔH = 49,4kjKClO4(r)  KC(r) l + 2 O2(k) ΔH = 33kjTính ΔH làm phản ứng : 4KClO3(r)  3KClO4(r) + KCl(r)
cho phản ứng : NH3 (k) + O2(k)  NO(k) + H2O (l)Biết : ΔH2980 (kj/mol) -46,2 0 90,4 -285,8S2980 (j/mol.K) 192,5 205 210,6 70,0a/ Tính ΔH , ΔU của...
Tính hiệu số giữa hiệu ứng nhiệt đẳng tích ΔU và hiệu ứng sức nóng đẳng ápΔH của phản bội ứng sau ở 25 0C:C2H5OH(l) + 3O2(k)  2CO2 (k) + 3 H2O (l) , cho...
Khử 80 g sắt (III) oxit bởi Nhôm giải hòa 426,3Kj. Đốt cháy 5,4g Algiải phóng 167,4kj .Tính nhiệt chế tạo thành tiêu chuẩn của Fe2O3
mang lại 32,5g Zn tính năng H2SO4 loãng làm việc 298K,1atm fan ta thu đượclượng nhiệt độ thoát ra là 70,31kj. Tính cảm giác nhiệt đẳng tích và hiệu ứng...
1. Các thành phần hỗn hợp X gồm 3 este 1-1 chức, chế tạo thành từ và một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); vào đó, tất cả hai axit no là...
trong những chất sau đây chất nào là đơn chất ,hợp chất, nguyên tử ,phân tử : CO2, C , SOCl2 , Cl2 ,H2SO4 , O2 , KMnO4 , K , HNO3 , SOCl2 , CH2=CH2...


Xem thêm: Tết Thanh Minh Là Ngày Gì ? Ý Nghĩa Ngày Thanh Minh Tết Thanh Minh 2022 Vào Ngày Nào

các thẻ phổ biến nhất chất hóa học hữu cơ ×2191 chất hóa học vô cơ ×1755 kim loại ×408 phản bội ứng lão hóa - khử ×308 Este ×269 Hợp hóa học hữu cơ ×266 Sự điện li ×212 team Halogen ×185 Oxi - lưu hoàng ×167 đội nitơ ×163 Định nguyên lý bảo toàn khối lượng ×146 Axit hữu cơ ×138 yếu tắc cấu tạo... ×137 Hiđrocacbon ×113 Cacbon Silic ×100 link hóa học ×85 Andehyt ×76 Rượu ×67 trọng lượng nguyên tử ×66 Điện phân ×65
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ tất cả nhóm -COOH); trong đó, tất cả hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau cùng một axit ko no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết song C=C trong phân tử
*