EmojiVăn phiên bản thuần túyNghĩa là gìCopy / Paste
*
Trái tim ảm đạm phiềnSao chép
*