Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Có 3 loại lực ma sát:

1.Ma sát trượt:

-Ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác và làm cản lại chuyển động ấy.

Bạn đang xem: Kể tên các loại lực ma sát

vd:khi viết bảng giữa viên phấn vs mặt bảng xuất hiện lực ma sát trượt

2.Ma sát lăn:

-Lực ma sát lăn sẽ sinh a khi một vật chuyển động lăn trên bề mặt của vật khác và làm cản trở chuyển động ấy.

vd:khi chiếc xe chạy trên mặt đường đã sinh ra lực ma sát lăn ở bánh xe trên mặt đường.

3.Ma sát nghỉ

-Lực ma sát nghỉ là lực xuất hiện giữa hai vật tiếp xúc mà vật này có xu hướng chuyển động so vs vật còn lại nhưng vị trí tương đối của chúng chưa thay đổi.

vd:nhờ có lực ma sát nghỉ mà ta có thể đi và nắm các vật dễ dàng.

vd:tay ta cầm cục tẩy nó nằm yên đc trên tay ta là nhờ có lực ma sát nghỉ


Đúng 0
Bình luận (0)
*

1. Lực ma sát trượt:

Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của một vật khác

VD: Khi kéo lê thùng hàng trên sàn nhà

2. Lực ma sát lăn:

Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của một vật khác

VD: Mặt lốp xe trượt trên mặt đường

3. Lực ma sát nghỉ

Khi đẩy 1 vật, lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt

Lực ma sát nghỉ giúp cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác

VD: Người đi trên mặt đất không bị trượt


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

Có mấy loại lực ma sát? Chúng xuất hiện khi nào? Cho ví dụ.


Lớp 8 Vật lý
1
0

em hãy nêu định nghĩa về các loại lực ma sát ? và tìm mỗi ví dụ tương ứng cho các loại lực ma sát trên?


Lớp 8 Vật lý
2
0

Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào ? Nếu ví dụ xuất hiện lực ma sát trượt . So sánh độ lớn lực ma sát trượt và lực ma sát lăn . Cách làm giảm hoặc tăng lực ma sát .


Lớp 8 Vật lý
0
0

Khi nào có sự xuất hiện của lực ma sát trượt, lực ma sát lăn? Cho ví dụ


Lớp 8 Vật lý
1
0

Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.


Lớp 8 Vật lý
1
0

1. Thế nào là ma sát trượt ( Fmst ) ? Cho ví dụ ? Dấu hiệu nhận biết ?

2. Thế nào là ma sát lăn ( Fmsl ) ? Cho ví dụ ? Dấu hiệu nhận biết ?

3. Lực ma sát nghỉ có tác dụng gì ( FmsN ) ? Cho ví dụ?

4. So sánh cường độ lực ma sát trượt và lực ma sát lăn?

5.Lực ma sát vừa có lợi vừa có hại trong thực tế:

a.Em hãy tìm ví dụ về ma sát có lợi và nêu biện pháp tăng ma sát trong trường hợp đó.

b.Em hãy tìm ví dụ về ma sát có hại và nêu biện pháp giảm ma sát trong trường hợp đó.

Giúp mik với mik cảm ơn


Lớp 8 Vật lý
0
1

lực ma sát xuất hiện khi nào? nêu 2 ví dụ

 


Lớp 8 Vật lý
3
0

Để giảm cường độ của lực ma sát, ta dùng loại lực ma sát nào? 

 A) Lực ma sát trượt ;

B) Lực ma sát lăn;

C) Lực ma sát nghỉ;

D) Tất cả các loại lực ma sát


Lớp 8 Vật lý
2
0

Cho biết tên của loại lực ma sát xuất hiện trong các trường hợp sau: 

a/ Kéo bao hàng lên xe trên một tấm ván.

b/ Quả bóng lăn trên sàn nhà.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Trong Lòng Mẹ Ngắn Gọn, Soạn Bài Trong Lòng Mẹ

c/ Người bước đi được trên mặt đất mà không bị té.

d/ Khi phanh xe đạp, ma sát giữa hai má phanh với vành xe


Lớp 8 Vật lý
0
0

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)