" class="title-header">Khai báo như thế nào sau đây là đúng về thương hiệu chuẩn? A. Tên chuẩn chỉnh là thương hiệu do fan lập trình đặt B. Tên chuẩn chỉnh là tên sẽ được ngôn từ lập trình cách thức dùng với chân thành và ý nghĩa riêng xác định, ko được sử dụng với ý nghĩa khác C.


Bạn đang xem: Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn

*

45 điểm

Trần Tiến


Khai báo nào sau đó là đúng về tên chuẩn?A. Tên chuẩn chỉnh là tên do người lập trình đặtB. Tên chuẩn là tên đang được ngữ điệu lập trình lý lẽ dùng với ý nghĩa riêng xác định, ko được áp dụng với ý nghĩa sâu sắc khácC. Tên chuẩn là tên đã được ngôn từ lập trình phương pháp dùng với ý nghĩa riêng xác định, rất có thể được có mang lạiD. Tên chuẩn là các hằng giỏi biến
*Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 10 Chương 1 Trắc Nghiệm, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1 Hình Học

Trả lời:Tên chuẩn chỉnh là tên đang được ngữ điệu lập trình bề ngoài dùng với ý nghĩa sâu sắc riêng xác định, hoàn toàn có thể được có mang lại với ý nghĩa và mục đích khác.Ví dụ:+ vào Pascal: abs, sqr, sqrt…+ trong C++: cin, cout, getchar…Đáp án: C