Doanh thu hiểu đơn giản là những khoản lợi nhuận mà lại doanh nghiệp thu được từ các hoạt động. Đọc tiếp để hiểu rõ hơn lợi nhuận là gì nhé!


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Các loại lợi nhuận trong doanh nghiệpDoanh thu thuần và lợi nhuận ròng là gì?Các khái niệm tương quan khácLợi nhuận trước thuế – lợi nhuận sau thuế

Định nghĩa doanh thu

Doanh thu (revenue) theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt phái nam số 14 là tổng giá bán trị những lợi ích khiếp tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, tạo nên từ các hoạt động tởm doanh, sản xuất thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm cho phát triển vốn chủ sở hữu. Giải đam mê đơn giản và dễ hiểu hơn thì doanh thu chính là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ những hoạt động tài chính, hoạt động nội bộ giỏi việc ghê doanh, cung cấp hàng…

*
lợi nhuận là gì?

Các loại doanh thu trong doanh nghiệp

Cụ thể, doanh nghiệp thường thu về những loại lệch giá sau:

Doanh thu nội bộ

Doanh thu nội bộ là lợi nhuận thu được từ việc bán sản phẩm hóa, sản phẩm hoặc tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc cùng một tập đoàn hoặc doanh nghiệp mẹ

Doanh thu từ việc chào bán hàng, cung cấp dịch vụ

Doanh thu từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ là khoản tiền sẽ thu được từ việc bán các loại sản phẩm & hàng hóa (gồm cả khoản thu chính và những khoản phụ thu nếu có)

*
những loại doanh thu của doanh nghiệp

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu hoạt động tài thiết yếu bao gồm tiền từ những nguồn sau

Tiền lãi (đầu tư trái phiếu, trả góp, lãi tiền gửi, lãi mang lại vay…) Tiền chênh lệch lãi từ việc phân phối ngoại tệ hoặc chuyển nhượng vốn Tiền thu nhập từ việc thuê mướn tài sản Tiền đến thuê/chuyển nhượng các loại cơ sở hạ tầng

Doanh thu bất thường

Doanh thu bất thường là lợi nhuận thu được từ các hoạt động không diễn ra thường xuyên như: bán vật tư hàng hóa dư thừa, thanh lý tài sản, có các khoản phải trả nhưng vì tại sao nào đó mà lại không cần phải trả…

Doanh thu từ những nguồn khác

Là tiền nhận được từ một số các hoạt động khác của doanh nghiệp

Công thức tính lợi nhuận trong doanh nghiệp

Doanh thu thường được tính bằng công thức sau:

Tổng lệch giá = giá cả * (Số lượng sản phẩm hóa, dịch vụ bán được + những khoản phụ thu)

Ý nghĩa của doanh thu

Dù lợi nhuận nhiều giỏi ít thì nó đều phản ánh rõ rệt quy mô của quy trình tái sản xuất vào doanh nghiệp lợi nhuận là sự bù đắp cần bao gồm cho doanh nghiệp sau thời điểm họ đã bỏ ra các loại giá thành cho việc sản xuất hàng hóa và nộp các loại tiền thuế đến Nhà nước Thời điểm doanh nghiệp nhận về lệch giá thì đó là dấu hiệu báo rằng đã kết thúc giao đoạn cuối thuộc của quá trình luân chuyển vốn. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện quy trình tái sản xuất tiếp theo

Doanh thu bán sản phẩm là gì?

Doanh thu bán sản phẩm là tổng số tiền doanh nghiệp thu được/sẽ thu được từ các hoạt động như: bán hàng, sản phẩm, cung cấp các loại dịch vụ cho khách hàng. Doanh thu bán hàng sẽ bao gồm cả doanh thu bán sản phẩm nội bộ cùng doanh thu bán sản phẩm ra mặt ngoài.

Bạn đang xem: Khái niệm doanh thu

*
Doanh thu bán sản phẩm là gì?

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi và chỉ lúc thoả mãn cùng lúc cả 5 điều kiện dưới đây:

Doanh nghiệp đã/sẽ thu được lợi ích ghê tế từ giao dịch bán hàng Họ xác định được ngân sách liên quan liêu đến giao dịch bán sản phẩm Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro cùng lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hóa/sản phẩm cho người sở hữu Họ không thể nắm quyền quản lý hàng hoá với tư bí quyết người sở hữu xuất xắc kiểm soát hàng hoá nữa lệch giá của doanh nghiệp đã được xác định tương đối chắc chắn

Doanh thu thuần và lợi nhuận ròng là gì?

Sau lúc bạn đã hiểu rõ về khái niệm lợi nhuận là gì, chúng tôi sẽ cung cấp thêm vào cho bạn những tin tức cần thiết về 2 loại doanh thu mà doanh nghiệp nào cũng cần nhiệt tình đến là lợi nhuận thuần và lệch giá ròng.

Khái niệm lợi nhuận thuần

Doanh thu thuần chính là lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp. Doanh Thu Thuần là khoản tiền nhưng doanh nghiệp thu được sau thời điểm trừ đi tất cả các loại ngân sách liên quan tiền đến thuế như: chiết khấu thương mại, giảm giá chỉ hàng bán, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu… lệch giá thuần là cơ sở để doanh nghiệp tự đánh giá hiệu quả hoạt động sale của chủ yếu họ đồng thời góp doanh nghiệp tính chính xác lợi nhuận trước thuế cùng lợi nhuận sau thuế để xác định lãi, lỗ ra sao.

Công thức tính doanh thu thuần như sau:

Doanh thu thuần = Tổng lệch giá – (Giảm giá chỉ hàng buôn bán + Chiết khấu hàng cung cấp + Hàng chào bán bị trả lại + Thuế con gián thu)

Doanh thu ròng là gì?

Doanh thu ròng được giải nghĩa là lợi nhuận cơ mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi tất cả các nguồn liên quan tới thu nhập và các loại giá thành liên quan tiền đến hoạt động khác như: thuế, thanh toán thay thuế, trích lập khấu hao, hoạt động bảo trì…

Doanh thu ròng được tính bằng công thức:

Doanh thu ròng = Tổng lợi nhuận – Tất cả các giá cả liên quan liêu đến hoạt động ghê doanh, sản xuất với thuế

Các khái niệm tương quan khác

Bên cạnh định nghĩa doanh thu là gì, bạn cũng cần bao gồm một sự hiểu biết nhất định đối với những khái niệm khác tương quan đến doanh thu như tổng lợi nhuận là gì, doanh số là gì…

Tổng lệch giá là gì?

Tổng lợi nhuận (trong tiếng Anh nó được gọi là “total revenue”) là tổng số tiền doanh nghiệp thu được nhờ hoạt động phân phối hàng.

Công thức tính tổng doanh thu:

Tổng lệch giá = Mức giá tính đến mỗi đơn vị hàng hóa * Khối lượng sản phẩm & hàng hóa được tiêu thụ

Doanh số là gì?

Doanh số (trong tiếng Anh gọi là “sale”) được định nghĩa là số lượng sản phẩm của doanh nghiệp được xuất kho trong một khoảng thời gian cụ thể như: 1 tháng, 1 quý, 1 năm… Nó bao gồm thể bao gồm cả lệch giá và tiền bán hàng nhưng lại ko thuộc doanh thu.

Công thức tính doanh số cung cấp hàng:

Doanh số = Đơn giá cả * Sản lượng

Lợi nhuận trước thuế – lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế (trong tiếng Anh gọi là “Earnings Before Tax”, viết tắt là EBT) là lợi nhuận doanh nghiệp thu được sau khoản thời gian đã trừ số tiền đầu tư để sale nhưng chưa tiến hành trừ lãi và thuế thu nhập.

Lợi nhuận trước thuế thường được tính theo công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng lợi nhuận có được – tổng chi tiêu phát sinh – tổng túi tiền cố định

Hoặc bạn cũng tất cả thể tính theo công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thu về từ hoạt động sale + Lợi nhuận có mặt trong quá trình hoạt động tài chính + Lợi nhuận tạo nên bất thường
Lợi nhuận sau thuế là gì?

Lợi nhuận sau thuế chính là lợi nhuận ròng rã (hoặc lãi ròng). Nó là kết quả cuối cùng sau thời điểm lấy doanh thu của doanh nghiệp trừ đi tất cả những chi phí phát sinh với tiền thuế đã nộp. Hầu hết những doanh nghiệp sẽ tiến hành tổng hợp những số liệu, làm report tài chính, quyết toán thuế, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp… vào thời điểm kết thúc một năm kinh doanh. Phần lợi nhuận mà họ thu được sau khoản thời gian thực hiện xong toàn bộ quy trình đó chính là lợi nhuận sau thuế.

Công thức tính lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng doanh thu – ( 30% tiền đầu tư hoạt động + 10% thuế VAT) – 20% tiền thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Bên cạnh khái niệm lợi nhuận sau thuế, bọn họ cũng cần tìm hiểu một chút về khái niệm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là loại lợi nhuận sau thuế chưa được sử dụng vào bất cứ mục đích gì, vẫn được giữ nguyên vẹn.

Xem thêm: Lịch Sử 12 Bài 22 Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22 Có Đáp Án Năm 2021

*
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Thông thường sau khoản thời gian hoàn tất quy trình quyết toán tài chính, những doanh nghiệp sẽ nắm được mức lợi nhuận trong khoảng một năm vừa qua của doanh nghiệp. Họ cũng sẽ dựa vào những số liệu và report để tiến hành phân tách lợi nhuận làm thế nào cho thích hợp nhất.

Một số công ty sẽ lập ra quỹ sale dự phòng để chuẩn bị cho kế hoạch marketing năm tới hoặc sẽ trích ra một khoản để khen thưởng, phân tách cổ tức, lập quỹ phúc lợi, quỹ hỗ trợ tài chính… Nếu một đơn vị làm sao đó không phân chia % cổ tức mang đến cổ đông thì số tiền này sẽ được cộng đồng lại cho những năm tiếp theo. Đây đó là phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp

Trên đây là bài xích viết của magmareport.netmagmareport.net về doanh thu và các khái niệm liên quan. Bạn chắc hẳn đã hiểu được lệch giá là gì; khái niệm lợi nhuận thuần – lợi nhuận ròng; khái niệm tổng doanh thu, doanh số… Hi vọng đây sẽ là những cẩm nang nghề nghiệp hữu ích mà bạn đang tìm kiếm kiếm!