tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

lựa chọn câu vấn đáp đúng:A. Âm phát ra càng thấp lúc tần số xê dịch cần nhỏ.B. Âm phát ra càng trầm khi tần số xê dịch càng nhỏ.C. Âm phân phát ra càng cao khi biên độ xê dịch càng lớn.D. âm phân phát ra càng bổng lúc tần số dao động càng nhỏ.
*

Trong các kết luận sau, tóm lại nào đúng?

A.

Bạn đang xem: Khi biên độ dao động càng lớn thì

xê dịch càng mạnh, biên độ xấp xỉ càng phệ thì âm phạt ra càng cao.

B. giao động càng yếu, biên độ xê dịch càng bé dại thì âm phân phát ra càng nhỏ.

C. xê dịch càng yếu, biên độ xê dịch càng bé dại thì âm phạt ra càng thấp.

D. xấp xỉ càng nhanh, tần số giao động càng mập thì âm vạc ra càng thấp.


kết luận nào sau đây không đúng?

Tần số xấp xỉ của vật nhỏ thì âm nhạc phát ra thấp hotline là âm thấp tốt âm trầm.

Tần số xấp xỉ của vật phệ thì music phát ra cao, call là âm cao tuyệt âm bổng.

Biên độ dao động của mối cung cấp âm càng to thì music phát ra càng bổng.

Vật xê dịch càng cấp tốc thì tần số dao động của trang bị càng lớn.


Âm phân phát ra càng cao khi

A. Tần số càng khủng B. Tần số càng nhỏ

C. Biên độ giao động càng to D. Biên độ dao động càng nhỏ


Âm phát ra càng cao khi

A. Tần số càng khủng B. Tần số càng nhỏ

C. Biên độ xấp xỉ càng lớn  D. Biên độ giao động càng nhỏ


tần số, biên độ dao động, Hz, dB, trầm, bổng, to, nhỏ)

1. Số xấp xỉ trong một giây hotline là……………………………….

2. Đơn vị đo tần số là…………………..

3. Âm càng……………thì tần số giao động càng lớn.

4. Âm càng……………thì tần số dao động càng nhỏ.

MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP

 

 


Dùng dùi gõ vào khía cạnh trống thì:A. Gõ càng táo bạo trống phân phát ra âm càng bổng.B. Gõ càng mạnh bạo trống phát ra âm càng trầm.C.gõ càng mạnh mẽ trống phân phát ra âmcàng nhỏ.D. Gõ càng mạnh khỏe trống phát ra âm càng to.


Chọn câu trả lời đúng

A. Âm phân phát ra càng trầm khi tần số dao động càng nhỏ

B. Âm phân phát ra càng thấp lúc tần số giao động càng nhỏ

C. Âm phân phát ra càng bổng khi tần số xấp xỉ càng nhỏ

D. A, B đúng


Câu 15. Âm thanh phạt ra càng bổng khi

A. Quãng đường giao động của nguồn âm càng lớn.

B. Biên độ dao động của nguồn âm càng lớn.

C. Tần số giao động của nguồn âm càng lớn.

D. Thời hạn thực hiện xấp xỉ của nguồn âm càng lớn.


Câu 4: Âm phát ra càng to khi:

A. Nguồn âm bao gồm khối lương càng lớn. B. Nguồn âm có size càng lớn.

C. Biên độ xấp xỉ càng lớn. D. Nguồn âm xấp xỉ càng mạnh.


Câu 4: Âm phân phát ra càng khổng lồ khi:

A. Nguồn âm tất cả khối lương càng lớn. B. Nguồn âm có form size càng lớn.

Xem thêm: Điều Kiện Để Có Dòng Điện Trong Vật Dẫn Là, Điều Kiện Để Có Dòng Điện Là

C. Biên độ dao động càng lớn. D. Nguồn âm dao động càng mạnh.


Hãy chọn câu trả lời đúng nhất lúc quan sát giao động của một dây bầy :

A. Dây bọn càng dài, âm phá ra càng cao.B. Dây lũ càng to, âm phạt ra càng cao.C. Biên độ giao động của dây đàn càng bự thì âm phạt ra càng to.D. Dây bầy càng căng, âm phân phát ra càng to.