Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Cho những cặp hóa học sau:

(1). Khí Br2 và khí O2.

(2). Khí H2S và dung dịch FeCl3.

Bạn đang xem: Khí br2 và khí o2

(3). Khí H2S với dung dịch Pb(NO3)2.

(4). CuS với dung dịch HCl.

(5) Si với dung dịch NaOH loãng

(6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.

(7). Hg cùng S.

(8). Khí Cl2 và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở ánh sáng thường là

A. 8.

B.5.

C.7.

D.6.


*

*

Các cặp xảy ra phản ứng.

(2) H2S + FeCl3→FeCl2 + S + HCI

(3) H2S + Pb(NO3)2→PbS + HNO3

(5) đê mê + NaOH + H2O→Na2SiO3 + H2

(6) KMnO4 + H2O + SO2→K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

(7) Hg + S→HgS

(8) Cl2 + NaOH→NaCl + NaClO + H2O.

Đáp án D


*

Cho những cặp hóa học sau :

(1). Khí Br2 với khí O2. (2). Khí H2S và dung dịch FeCl3

(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2. (4). CuS cùng dung dịch HCl.

(5). Si cùng dung dịch NaOH loãng (6). Dung dịch KMnO4 cùng khí SO2.

(7). Hg cùng S. (8). Khí Cl2 và đung dịch NaOH

Số cặp chất xẩy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

A. 6

B.8

C.5

D.7


Đáp án A.

(2) H2S + 2FeCl3→2FeCl2 + S¯ + 2HCl

(3) H2S + Pb(NO3)2→PbS¯ + 2HCl

(5) mê mẩn + 2NaOH + H2O→Na2SiO3 + 2H2­

(6) 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O→K2SO4 + 2MnSO4 +2H2SO4

(7) Hg + S→HgS¯

(8) Cl2 + 2NaOH→NaCl + NaClO + H2O


Cho những cặp hóa học sau:

(1). Khí Br2 cùng khí O2.

(2). Khí H2S với dung dịch FeCl3.

(3). Khí H2S với dung dịch Pb(NO3)2.

(4). CuS cùng dung dịch HCl. (8). Khí Cl2 cùng dung dịch NaOH.

(5). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2

(6). Hỗn hợp KMnO4 và khí SO2.

(7). Hg với S.

A. 5

B. 7

C. 8

D. 6


Cho các cặp chất sau:

(1) Khí Br2 cùng khí O2.

(2) Khí H2S và dung dịch FeCl3.

(3) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.

(4) CuS và dung dịch HCl.

(5) hỗn hợp AgNO3 với dung dịch Fe(NO3)2.

(6) dung dịch KMnO4 cùng khí SO2.

(7) Hg với S.

(8) Khí Cl2 cùng dung dịch NaOH.

Số cặp chất xẩy ra phản ứng hóa học ở ánh nắng mặt trời thường là

A. 8.

B. 6.

C. 7.

D. 5.


Cho những cặp chất sau:

(1) Khí Br2 với khí O2.

(2) Khí H2S cùng dung dịch FeCl3.

(3) Khí H2S với dung dịch Pb(NO3)2.

(4) CuS và dung dịch HCl.

(5) hỗn hợp AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.

(6) hỗn hợp KMnO4 cùng khí SO2.

(7) Hg và S.

(8) Khí Cl2 cùng dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng chất hóa học ở ánh nắng mặt trời thường là

A. 8

B. 6

C. 6

D. 5


Chọn B

(2) Khí H2S và dung dịch FeCl3.

(3) Khí H2S với dung dịch Pb(NO3)2.

(5) dung dịch AgNO3 với dung dịch Fe(NO3)2.

(6) hỗn hợp KMnO4 cùng khí SO2.

(7) Hg và S.

(8) Khí Cl2 với dung dịch NaOH


Cho những cặp chất sau:

(1) Khí Br2 cùng khí O2.

(2) Khí H2S và dung dịch FeCl3.

(3) Khí H2S với dung dịch Pb(NO3)2.

(4) CuS với dung dịch HCl.

(5) dung dịch AgNO3 với dung dịch Fe(NO3)2.

(6) hỗn hợp KMnO4 cùng khí SO2.

(7) Hg cùng S.

(8) Khí Cl2 cùng dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở ánh sáng thường là

A. 8

B. 6

C. 7

D. 5


Cho các cặp chất sau:

(1) Khí Br2 và khí O2. (5) dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.

(2) Khí H2S cùng dung dịch FeCl3. (6) hỗn hợp KMnO4 với khí SO2.

(3) Khí H2S với dung dịch Pb(NO3)2. (7) Hg và S.

(4) CuS với cặp dung dịch HCl. (8) Khí Cl2 và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng chất hóa học ở ánh sáng thường là

A. 5.

B. 7.

C. 8.

D. 6.


Chọn đáp án D

(1) Br2 (khí) + O2 (khí) → không phản ứng.

(2) H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + S↓ + 2HCl.

(3) H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2HNO3.

(4) CuS + HCl → ko phản ứng.

(5) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓.

(6) 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.

(7) Hg + S → HgS↓.

(8) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

⇒ chỉ có (1) cùng (4) không thỏa ⇒ chọn D.


Cho các cặp chất sau:

(1) Khí Br2 và khí O2. (5) dung dịch AgNO3 cùng dung dịch Fe(NO3)2.

(2) Khí H2S với dung dịch FeCl3. (6) dung dịch KMnO4 với khí SO2.

(3) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2. (7) Hg cùng S.

(4) CuS với cặp hỗn hợp HCl. (8) Khí Cl2 và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở ánh nắng mặt trời thường là

A. 5.

B. 7.

C. 8.

D. 6.


Chọn lời giải D

(1) Br2 (khí) + O2 (khí) → ko phản ứng.

(2) H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + S↓ + 2HCl.

(3) H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2HNO3.

(4) CuS + HCl → không phản ứng.

(5) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓.

(6) 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.

(7) Hg + S → HgS↓.

(8) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

⇒ chỉ có (1) với (4) không thỏa ⇒ chọn D.


Cho các cặp chất sau:

(1) Khí Br2 với khí O2. (5) dung dịch AgNO3 với dung dịch Fe(NO3)2.

(2) Khí H2S cùng dung dịch FeCl3. (6) dung dịch KMnO4 cùng khí SO2.

(3) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2. (7) Hg va S.

(4) CuS cùng cặp dung dịch HCl.

(8) Khí Cl2 với dung dịch NaOH.

Số cặp chất xẩy ra phản ứng chất hóa học ở nhiệt độ thường là

A. 5

B. 7

C. 8

D. 6


Cho những cặp hóa học sau:

(1) Khí Cl2và khí O2

(2) Khí H2S với khí SO2

(3) Khí H2S với dung dịch Pb(NO3)2

(4) Khí Cl2 và dung dịch NaOH

(5) Khí NH3 và dung dịch AlCl3

(6) dung dịch KMnO4 cùng khí SO2

(7) Hg cùng S

(8) Khí CO2 với dung dịch NaClO

(9) CuS với dung dịch HCl

(10) hỗn hợp AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2

Số cặp chất xảy ra ở nhiệt độ thường là:

A. 9

B. 7

C.

Xem thêm: Hẹn Hò Trên Tinder Là Ứng Dụng Gì Và Tại Sao Bạn Nên Sử Dụng Nó?

10

D. 8


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên