2 Answers ( )2.1 Review chia sẻ Link cập nhật Chất khí ko màu, ko mùi, không cháy ?


Bạn đang xem: Khí không màu không mùi không cháy

Thủ Thuật phía dẫn hóa học khí không màu, không mùi, ko cháy đưa ra Tiết

*

Answers ( )

Đáp án:

1) sắt kẽm sắt kẽm kim loại là $textMagie$

2) $m_Cu=4,16 gam$

Giải thích quy trình giải:

Bài 1/

Hợp hóa học khí của Nitơ ko màu, không mùi, không cháy là $N_2$

$M^0+ne M^+n$

$2NT+5+10eN_2^0$

beginarraycn&1&2&3hline M&12(textloại)&24(textMg)&36(textloại)endarray

$ n=2;M=24(textMg)$

Vậy sắt kẽm kim loại là $textMg$

Bài 2/

Gọi $x$ = số mol $NO$, $y$ = số mol $NO_2$

$begincasesx + y = 0,05dfrac30x + 46yx + y = 33,2endcases$

$NO qquad 30qquad 12,8 ;;;;qquad;;;;;; 33,2 NO_2 ;;quad46 ;;;;;;;;;3,2$

$ NO ÷ NO_2 = 12,8 ÷ 3,2 = 4 ÷ 1$

$ begincasesn_NO=0,04 _NO_2=0,01endcases$

$Cu^0 lớn Cu^+2+2e hspace0,2cmxqquad;;;;;;;;; 2x$

$N^+5 + 3eN^+2 hspace0,3cm;;;;0,12qquad 0,04$

$N^+5 + 1e N^+4hspace0,3cm ;;;;0,01 qquad 0,01$

$ 2x=0,13$

$ x=0,065$

$ m_Cu=0,065.64=4,16 gam$

Đáp án:

1) KL là Magie

2) $m_Cu = 4,16 g$

Giải thích tiến trình giải:

Bài 1/

Gọi cách làm của fe kẽm kim loại cần kiếm tìm là M

Khi cho M tác dụng với HNO3 sẽ hiện ra khí (thành phầm khử của $N^+5$

Hợp hóa học khí của Nitơ không màu, ko mùi, ko cháy là N2 hay là N2O

+) ví như khí là N2O

$n_N_2O=dfrac2,2422,4=0,1 mol to lớn n_N^+1 = 0,2 mol$

Ta có tiến trình cho và nhận e:

$M khổng lồ M^+n + ne$ $N^+5+ +4e to N^+1$

$sum n_text e dìm = 0,2 . 4 =0,8 mol = sum n_text e nhường$$to n_M = dfrac0,8n= dfrac12M$

$to M=15n text(không mãi sau KL nào vừa lòng thị hiếu)$

+) ví như khí là N2

$n_N_2=dfrac2,2422,4=0,1 mol to lớn n_N^0 = 0,2 mol$

Ta có quy trình cho và nhận e:

$M to lớn M^+n + ne$ $N^+5+ +5e lớn N^0$

$sum n_text e dấn = 0,2 . 5 =1 mol = sum n_text e nhường$$to n_M = dfrac1n= dfrac12M$

$to M=12n lớn n=2; M = 24 (Mg)$

Vậy KL là Magie

Bài 2/

Gọi số mol hỗn hợp khí $NO, NO_2$ tương ứng là x, y mol

Ta bao gồm HPT: $left{beginarrayIn_textkhí=x+y=0,05overline M=dfrac30x+46yx+y=16,6.2=33,2endarrayright.

Xem thêm: Khảo Sát Tính Đơn Điệu Của Dãy Số Cực Hay Có Lời Giải, Tổng Hợp Xét Tính Đơn Điệu Của Dãy Số

Toleft{beginarrayIx=0,04y=0,01endarrayright.$

Các quá trình cho cùng nhận e:

$N^+5+3e lớn N^+2$ $Cu lớn Cu^+2 +2e$

$N^+5+1e khổng lồ N^+4$

$sum n_text e nhận = 0,04.3 + 0,01.1 = 0,13 mol = sum n_text e nhường$

$to n_Cu=dfrac0,132 = 0,065 mol$

$ to m_Cu = 0,065.64 = 4,16 g$

Reply 8 0 phân tách sẻ

Review share Link cập nhật Chất khí không màu, ko mùi, không cháy ?

– một số trong những Keywords tìm kiếm kiếm nhiều : ” đoạn đoạn phim hướng dẫn chất khí ko màu, ko mùi, ko cháy tiên tiến và cải tiến và phát triển nhất , chia sẻ Link update Chất khí ko màu, ko mùi, ko cháy “.

trao đổi vướng mắc về chất khí không màu, ko mùi, không cháy

Quý quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu chạm chán yếu tố chưa biết nha. #Chất #khí #không #màu #không #mùi #không #cháy