Câu 359708: Khi ánh sáng tăng thì năng lượng điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do

A.

Bạn đang xem: Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất

chuyển động vì nhiệt của các electron tăng lên.

B. biên độ dao động của các ion xung quanh nút mạng tăng lên.

C. biên độ dao động của các ion quanh nút mạng bớt đi.

D. vận động định hướng của các electron tăng lên.


Khi nhiệt độ tăng thì năng lượng điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng vày biên độ dao động của những ion xung quanh nút mạng tăng lên.

Xem thêm: Hãy Phân Tích Bài Thơ Kiều Ở Lầu Ngưng Bích (Truyện Kiều, Phân Tích Đoạn Trích Kiều Ở Lầu Ngưng Bích


Giải bỏ ra tiết:

Khi ánh sáng tăng thì năng lượng điện trở suất của thanh sắt kẽm kim loại cũng tăng vày biên độ dao động của những ion xung quanh nút mạng tăng lên.

Chọn B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát