Một câu hỏi khác trường đoản cú các câu hỏi điện tử và câu trả lời phỏng vấn kỹ thuật điện với điện tử .

Bạn đang xem: Khi tần số dòng điện tăng thì

Câu hỏi tuyên bố rằng ” Trong mạch cảm ứng, tại sao dòng năng lượng điện mạch tăng khi tần số giảm “.

*

Câu hỏi liên quan:

Giải trình:

Chúng ta hiểu được trong mạch DC:

I = V / R,

Nhưng vào trường đúng theo mạch AC:

I = V / Z

Trong đó “tổng trở của mạch luân phiên chiều = Tổng trở = Z = √ (R 2 + (X L – X C 2 )”

Trong trường phù hợp mạch cảm ứng:

Z = √ (R 2 + X L 2 )I = V / X L hoặc I = V / Z

Nó cho rằng trong mạch cảm ứng, cái điện tỷ lệ nghịch cùng với độ tự cảm “L” cũng giống như cảm phòng “X L ” bởi độ trường đoản cú cảm và điện chống cảm ứng tỷ lệ thuận với nhau.

Hãy kiểm tra với một ví dụ giúp xem làm nắm nào dòng điện bớt khi tăng tần số vào trường vừa lòng mạch điện cảm.

Khi tần số = 50 Hz

Giả sử một mạch năng lượng điện cảm vào đó:

Điện áp = V = 3000 VĐiện cảm = L = 0,1 HenryĐiện trở = R = 12 ΩTần số = f = 50 Hz

Để tra cứu cảm kháng vận dụng công thức sau :

X L = 2 π f L

X L = 2 x 3,1415 x 50 x 0,1

X L = 31,415 Ω

Bây tiếng trở kháng mạch:

Z = √ (R 2 + X L 2 )

Z = √ (12 2 + 31,415 2 )

Z = 33,63 Ω

Cuối cùng, cái điện trong mạch cảm ứng:


I = V / Z

I = 3000 V / 33,63 Ω

 I = 89,20 A 

Khi tần số = 60 Hz

Bây giờ công ty chúng tôi tăng tần số 50Hz lên 60Hz.

V = 3kV, R = 12 Ω, L = 0,1 H, f = 60 Hz.

X L = 2 π f L = 2 x 3,1415 x 60 x 0,1 = 37,7 Ω

Z = √ (R 2 + X L 2 ) = √ (12 2 + 37,7 2 ) = 39,56 Ω

I = V / Z = 3 kV / 39,56 Ω

 I = 75,83 A 

Phần kết luận:

Ta hoàn toàn có thể thấy rằng, khi tần số là 50Hz thì loại điện vào mạch là 89,20 A ,

Nhưng khi tần số mạch tăng từ 50Hz đến 60Hz , thì chiếc điện giảm từ 89,20 A tới 75,83 A .

Do đó đã chứng minh,

Trong mạch điện cảm , khi tần số tăng thì cường độ cái điện vào mạch bớt và ngược lại.

∝ 1 / I

Bằng lời :

Cảm kháng là một trong loại năng lượng điện trở. Lúc cảm chống tăng thì cường độ cái điện vào mạch sút và ngược lại.Điện cảm tỷ lệ thuận với cảm phòng và tần số.

Xem thêm: Phiếu Báo Thay Đổi Hộ Khẩu, Nhân Khẩu (Mẫu Hk02), Mẫu Phiếu Báo Thay Đổi Hộ Khẩu, Nhân Khẩu 2021

∝ f cùng ∝ X L

Dòng điện xác suất nghịch với điện cảm với cảm phòng và trở kháng.

∝ 1 / L và I ∝ 1 / X L với I ∝ 1 / Z