tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khối khía cạnh Trời khoảng 1 988 550 .10 mũ 21 tấn, cân nặng của Trái Đất khoảng tầm 6.10 mũ 21 tấnKhối lượng của mặt Trời gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của Trái Đất


*

Lời giải:Khối lượng phương diện trời gấp trọng lượng trái đất tần số là:

(frac1988550.10^216.10^21=frac19885506=331425) (lần)


*

Khối khía cạnh Trời khoảng 1 988 550 .10 nón 21 tấn, cân nặng của Trái Đất khoảng 6.10 mũ 21 tấn khối lượng của khía cạnh Trời gấp khoảng chừng bao nhiêu lần khối lượng của Trái Đất ,giải phù hợp tại sao ?


Tham khảo:

 

Đáp án:

 

Giải thích quá trình giải:

Ta bao gồm 198.10^25/6.10^21

=(198/6)*(10^25/10^21)

=33*10^4

=330000


Khối lượng của phương diện Trời khoảng 1 988 550.1021tấn, khối lượng của Trái Đất khoảng 6/1021tấn 

Khối lượng của khía cạnh Trời gấp khoảng tầm bao nhiêu lần cân nặng của Trái Đất

 


Khối lượng phương diện Trời cấp số lần trọng lượng Trái Đất là: 

(1 988 550 . 1021) : (6 . 1021) = (1 988 550 : 6) . (1021 : 1021) 

= 331 425 . 1 = 331 425 (lần)

Vậy cân nặng Mặt Trời gấp khoảng 331 425 lần trọng lượng Trái Đất.

Bạn đang xem: Khối lượng của mặt trời


Khối lượng mặt Trời vội số lần cân nặng Trái Đất là: 

(1 988 550 . 1021) : (6 . 1021) = (1 988 550 : 6) . (1021 : 1021) 

= 331 425 . 1 = 331 425 (lần)

Vậy trọng lượng Mặt Trời gấp khoảng chừng 331 425 lần khối lượng Trái Đất.


Khối lượng của phương diện Trời khoảng 199.1025 tấn, cân nặng của Trái Đất khoảng tầm 6.1021 tấn.

Khối lượng của mặt Trời gấp khoảng tầm bao nhiêu lần trọng lượng của Trái Đất?

 


Khối lượng của khía cạnh Trời vội số lần trọng lượng của Trái Đất là :

(dfrac199.10^256.10^21=dfrac9950003)((lần))


Khối lượng của mặt Trời khoảng tầm 199.1025 tấn, cân nặng của Trái đất khoảng chừng 6.1021 tán.

Khối lượng của phương diện Trời gấp khoảng tầm bao nhiêu lần cân nặng của Trái Đất?


khối lượng của phương diện trời 1988550.10 nón 21 tấn , cân nặng của trái đất khoảng tầm 6.10 mũ 21 tấn 

khối lượng của mặt trời gấp trái đất từng nào ?

 


Khối lượng phương diện Trời gấp số lần cân nặng Trái Đất là: 

(1 988 550 . 1021) : (6 . 1021) = (1 988 550 : 6) . (1021 : 1021) 

= 331 425 . 1 = 331 425 (lần)

Vậy khối lượng Mặt Trời gấp khoảng chừng 331 425 lần cân nặng Trái Đất.

Xem thêm: Sở Giáo Dục Đắc Lắc - Trường Thpt Quang Trung


Khối lượng của khía cạnh Trởi khoảng chừng 1988550.1021,khối lượng của Trái Đất khoảng 6.1021 tấn.Khối lượng củ mặt Trời gấp bao nhiêu lần cân nặng của Trái Đất?


Trái Đất có cân nặng khoảng 60 . 10 nón 6 tấn. Từng giây khía cạnh Trời tiêu thụ 6.10 mũ6 tấn khí hydrogen. Hỏi khía cạnh Trời cần từng nào giây nhằm tiêu thụ một cân nặng khí hydrogen có cân nặng bằng Trái Đất ?

khối lượng của trái khu đất = 6.1021tấn, trọng lượng của khía cạnh trời =198.1025tấn.Khối lượng phương diện trời gấp từng nào lần cân nặng trái đất?


lấy (198 . 10^25) : (6.10^21)

=198 . 10^25 : 6 : 10^21

=(198 : 6) . (10^25 : 10^21)

=33 . 10^4

=33 . 10000

=330000


Khối lượng của trái đất khoảng tầm 600....00 tấn ( 21 chữ số 0) , cân nặng của phương diện trăng khoảng 7500....00 ( 18 chữ số 0 ) tấn

Viết lại cân nặng của trái đất và mặt trang bên dưới dạng một lũy quá của số 10.

Khối lượng của trái khu đất gấp bao nhiêu lần của khía cạnh trăng

Tỉ số trọng lượng của sao hỏa với trài đất khoảng 0,107.Tính cân nặng của sao hỏa