toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Muối ăn uống gồm 2 yếu tắc hoá học tập là natri và clo , trong những số đó natri chiếm phần 39,3 phần trăn theo trọng lượng . Hãy tìm phương pháp hoá học của muối ăn biết phân tử khối của nó gấp 29,5 lần phân tử khối của H

ai giải cấp tốc đúng độc nhất vô nhị mik tặng cho chiếc thử cào 50k nhé ko bùng
CTHH bình thường của muối nạp năng lượng là NaxCly%Na = 39,3% => %Cl = 100 – 39,3 = 60,7 (%)NaxCly = 29,25 H2 = 29,25 . 2 = 58,5Ta được kết quả: CTHH của muối ăn là NaCl.

Bạn đang xem: Khối lượng mol phân tử của muối ăn là


1 a, Tìm bí quyết hoá học của hợp hóa học biết cứ 24 phần cacbon kết phù hợp với 32 phần oxi theo khối lượngb,Tìm công thức hoá học của hợp chất biết cứ 46 phần Natri kết phù hợp với 16 phần õi theo khối lượng

2.Muối ăn uống có 2 nhân tố natri và clo. Natri chiếm phần 39,3% trọng lượng . Tìm công thức hoá học của nó biết phân tử khối của chính nó gấp 29,25 lần phân tử khối hidro góp mk nka !!! Thanks nhìu !!!


Muối ăn gồm 2 nhân tố hoá học là Na và Cl trong những số ấy Na chiếm39,3% theo trọng lượng .Hãy tìm bí quyết hoá học của muối ăn uống ,biết phân tử khối của chính nó gấp 29,25 lần PT quần thể mỏ sắt nghỉ ngơi Trại Cau (Thái Nguyên) bao gồm một một số loại quặng sắt. Lúc phân tích chủng loại quặng này người ta phân biệt có 2,8 gam sắt. Trong mẫu mã quặng trên, trọng lượng Fe2O3 ứng với hàm vị sắt nói bên trên là:


Câu 2 : 

n fe = 2,8/56 = 0,05(mol)

Bảo toàn thành phần với sắt : 

n Fe2O3 = một nửa n fe = 0,025(mol)

m Fe2O3 = 0,025.160 = 4(gam)


Gọi CTHH của muối ăn là NaxCly

Ta gồm : 

%Na = 23x / (23x + 35,5y) .100% = 39,3%

=> x/y = 1/1

Vậy CTHH của muối nạp năng lượng là NaCl


Câu 1: muối bột ăn khiến cho từ nhị nguyên tố natrl và clo, trong số đó natri chỉ chiếm 39,32% về khối lượng. Phân tử khối của muối ăn uống bằng 58,5 đvC. Công thức hóa học của muối nạp năng lượng là

A. Na2Cl2. B. NaCl2. C. NaCl. D. Na2Cl.

Câu 2: Kali nitrat tạo cho từ kali, nitơ và oxi, trong số ấy kali chiếm phần 38,61% về khối lượng, oxi chiếm phần 47,52 % về khối lượng. Phân tử khối của kali nitrat bởi 50,5 lần phân tử khối của hiđro. Phương pháp hóa học của muối hạt kali nitrat là

A. KNO3. B. KNO2. C. KN2O. D. K2NO3.

Câu 3: lúc đốt rét 2 g magie phối kết hợp được cùng với 1,333 g oxi tạo thành magie oxit. Xác định công thức hóa học của magie oxit biết vào phân tử chỉ cất 1 nguyên tử oxi.

Câu 4: xác minh công thức chất hóa học của một hóa học hữu cơ trong đó c chiếm phần 52,17% khối lượng, hiđro chiếm phần 13,04% về khối lượng, sót lại là oxi. Biết phân tử khối của hóa học này nặng gấp 23 lần phân tử khối của H2.


Lớp 8 Hóa học bài 9: cách làm hóa học
0
0
Gửi diệt

Muối nạp năng lượng gồm 2 nguyên tố hóa học là Ná và Cl trong số đó Na chiếm 39,9% theo trọng lượng hãy tìm công thức hóa học của muối hạt ăn, biết PTK của nó gấp 29,25 lần PTK H2


Lớp 8 Hóa học bài bác 9: phương pháp hóa học
1
0
giữ hộ Hủy

$PTK = 29,25.2 = 58,5(đvC)$Gọi CTHH là $Na_xCl_y$

Ta tất cả : 

$\%Na = dfrac23x58,5.100\% = 39,9\%$$Rightarrow x = 1$

Mà $PTK = 23x + 35,5y = 23 + 35,5y = 58,5 Rightarrow y = 1$Vậy CTHH là NaCl


Đúng 2

bình luận (0)

Lm hộ mik vs^^

Bài 1: cho biết thêm công thức háo học của yếu tắc x với team SO4 cùng hợp chất nhóm nguyên tử y cùng với Hidro như sau: x2(SO4)3; H2Y. Nên chọn lựa công thức chất hóa học đúng. đến hợp chất x cùng y trong những hợp hóa học sau:A. XY

B.X3Y2

C.XY2

D.X2Y3

Bài 2: Muối ăn uống gồm nhị nguyên tố là Natri cùng Clo trong số ấy Natri chỉ chiếm 39,3% theo khối lượng. Tìm cách làm hóa học của muối hạt ăn. Biết phân tử khối của nó gấp 29,25 lần phân tử khối của Hirdro.


Lớp 8 Hóa học bài bác 10: Hóa trị
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Bài 1 :đáp án D.X2Y3

BÀi 2:

gọi CTHH của muối ăn uống là NaxCly.

Dx/NaxCly=29,25=>M NaxCly=58,5

M Na=58,5.39,3%(approx23)

=>nNa=(dfrac2323)=1(mol)

MCl=58,5-23=35.5=>nCl=(dfrac35,535,5)=1

Ta gồm (dfracn_Nan_Cl)=1

=> CTHH Của muối ăn uống là NaCl


Đúng 0
phản hồi (0)

Mười ăn uống gồm 2 yếu tắc là nari với clo. Trong các số đó nguyên tố nari chiếm phần 39,3% theo khối lượng. Tìm cách làm hóa học của mười ăn. 


Lớp 8 Hóa học bài 9: công thức hóa học
1
0
Gửi bỏ

gọi CT là :NaxCly

ta gồm : %Na=39,3%=>%Cl=100-39,3=60,7%

ta tất cả : (fracxy=frac39,323:frac60,735,5=frac11)

vậy phương pháp là NaCl


Đúng 0

comment (0)

Mọi tín đồ giúp em với ạViết phương pháp hoá học của các chất sau:a. Sắt, natri, lưu giữ huỳnh, cacbon, khí oxi, nitơ, clo, nước, muối bột ăn.b. Lưu huỳnh trioxit biết phân tử bao gồm một S và 3 Oc. Kali clorat biết phân tử có 1K, 1Cl, 3O


Lớp 8 hóa học
3
1
Gửi diệt

a. 

Fe, Na, S, C, O2, N, Cl, H2O, NaCl

b.

SO3

c. KClO3


Đúng 1

bình luận (1)

a. Theo trang bị tự: (Fe)(,Na,S,C,O_2,N_2,Cl_2,NaCl)

b. Lưu huỳnh trioxit: (SO_3)

kali clorat: (KClO_3)

 


Đúng 2
bình luận (4)

a)(Fe,Na,S,C,O_2,N,Cl,H_2O,NaCl)

b)(SO_3)

(KClO_3)


Đúng 1
phản hồi (0)

Một hợp chất bao gồm phân tử khối 62 đvC. Vào phân tử nguyên tử oxi chiếm phần 25,8 phần trăm theo khôi lượng còn sót lại là thành phần natri. Hãy cho biết số nguyên tử của từng nguyên tố hóa học tất cả trong phân tử của đúng theo chất


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ
2
1
Gửi hủy

 Ta có: mO= (frac25,8cdot62100=15,996approx16)

vậy vào phân tử có 1 Oxi

Do phù hợp chất gồm PTK là 62đVc yêu cầu suy ra mNa= 62-16=46

suy ra trong phân tử bao gồm 2 Na

suy ra NTT là Na2O

P/s: chúng ta cũng có thể tính phần trăm Na trước bằng cách lấy (100%-25,8%) tiếp nối tìm mNa giống như như mO 

 


Đúng 1

bình luận (1)

Số nguyên tử O là:

(dfrac ext62x25,8100cdot16)= 1 nguyên tử O

Số nguyên tử Na:

(dfrac62cdotleft(100-28,5 ight)100cdot23)=2 nguyên tử Na


Đúng 0
phản hồi (0)

câu 10

Một hòa hợp chất có phân tử khối bởi 61 đvC. Trong phân tử, nguyên tử Oxi chỉ chiếm 25.8% theo khối lượng, còn lại là nhân tố natri. Hãy cho biết số nguyên tử của từng nguyên tố hóa học bao gồm trong phân tử của đúng theo chất.

Xem thêm: Mơ Thấy Người Chết Đánh Đề Con Gì ? Điềm Báo Gì Chuẩn 100% Chiêm Bao Thấy Người Chết Đánh Con Gì

câu 9

Phân tử nhôm sunfat có 2Al, 3S, xO(x nguyên tử Oxi) với phân tử khối là 342 đvC. Search x( kiếm tìm số nguyên tử oxi)


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
3
0
Gửi bỏ
Đúng 1

phản hồi (1)

Vì phân tử khối = 342 đvC

=> 2.MAl+3.MS + x.MO =342 

=> x= (342 - 2*27-3*32 )/16=12.


Đúng 0
comment (0)

giải cụ thể ra cho mình nha, đừng làm tắt, bản thân đọc cực nhọc hiểu lắm

 


Đúng 0
comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
magmareport.net