Chúng ta tốt nghe kể tới khái niệm nguyên tố hóa học. Vậy nguyên tố hóa học là gì? Kí hiệu hóa học là gì cùng nguyên tử khối được tính như thế nào? họ cùng khám phá các định nghĩa trong bài viết hôm nay các bạn nhé!


Nguyên tố hóa học – Kí hiệu chất hóa học – Nguyên tử khối

1. Yếu tắc hóa học

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử thuộc loại, tất cả cùng số proton trong phân tử nhân.

Bạn đang xem: Kí hiệu hóa học là gì

Số p là số đặc thù của thành phần hóa học.


*

nguyen-to-hoa-hoc


2. Kí hiệu hóa học

Kí hiệu hóa học màn trình diễn nguyên tố và duy nhất nguyên tử của yếu tố đó. Mỗi nguyên tố được màn trình diễn bằng 1 xuất xắc 2 chữ cái (chữ loại đầu viết in hoa).

VD: Kí hiệu của Hiđro là H, oxi là O, Natri là Na, Caxi là Ca, Heli là He, Đồng là Cu…

Kí hiệu hóa học dùng thống duy nhất trên toàn nuốm giới.

Hiện nay, những nhà công nghệ đã kiếm được trên 110 yếu tắc hóa học. Vào đó, các nguyên tố C, H, O, N là gần như nguyên tố cần thiết cho sự sống.

3. Nguyên tử khối

Nguyên tử có trọng lượng rất bé, cần khoa học quy cầu lấy 1/12 cân nặng nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng, gọi là đơn vị cacbon.

Nguyên tử khối là trọng lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Mỗi nguyên tố tất cả nguyên tử khối không giống nhau.

Giải những bài tập về nguyên tố hóa học

Câu 1. Điền tự vào vị trí trống:

a) nguyên tử – nguyên tử – yếu tố – nguyên tố

b) proton – nguyên tử – nguyên tố

Câu 2.

a) Nguyên tố chất hóa học là đông đảo nguyên tử cùng loại, bao gồm cùng số proton trong hạt nhân.

b) Cách màn biểu diễn nguyên tố: mỗi nguyên tố được trình diễn bằng 1 hoặc 2 chữ cái, vào đó, chữ cái thứ nhất được viết in hoa. Cách biểu diễn như vậy call là kí hiệu hóa học.

Câu 3.

a) Trả lời

2 C là 2 nguyên tử cacbon

5 O là 5 nguyên tử oxi

3 Ca là 3 nguyên tử canxi

b) Trả lời

Ba nguyên tử nitơ: 3 N

Bảy nguyên tử canxi: 7 Ca

Bốn nguyên tử natri: 4 Na

Câu 4. Lấy 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Câu 5. Nguyên tử magie nặng nề hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần so với:

a) Nguyên tử cacbon: 24/12 = 2 (Nguyên tử magie nặng trĩu gấp 2 lần nguyên tử cacbon).

b) Nguyên tử giữ huỳnh: 24/32 = 3/4 (Nguyên tử magie nhẹ hơn nguyên tử giữ huỳnh 3 phần tư lần).

c) Nguyên tử nhôm: 24/27 = 8/9 (Nguyên tử magie nhẹ nhàng hơn nguyên tử nhôm 8/9 lần).

Câu 6.

+) Nguyên tử khối của X = 14 x 2 = 28 => X là nguyên tố Silic

+) Kí hiệu hóa học của Silic là Si.

Câu 7.

a) Theo quy mong trong bài học kinh nghiệm ta có: C = 12 đvC = 1,9926.10-23

 => 1 đvC = 1,9926.10−23 /12 ≈ 1,66.10-24 g.

b) trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là 27 đvC

=> mAl = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

=> Chọn lời giải C.

Xem thêm: Lương Gross Và Lương Net Và Lương Gross Mới Nhất Năm 2021, Lương Net Và Lương Gross Là Gì

Câu 8. => Chọn đáp án D.

Cảm ơn chúng ta đã xem qua bài học kinh nghiệm này, hãy share nếu thấy nó hay và hữu ích các bạn nhé! Chúc các bạn học xuất sắc môn hóa học lớp 8 này nhé!