Điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân luôn luôn nằm trong đứng đầu đầu những trường huấn luyện và đào tạo ngành kinh tế của Việt Nam. Những năm 2019, trường chào làng mức điểm tối đa là 26.15 điểm cùng với ngành kinh tế tài chính quốc tế với thấp độc nhất 22.75 mang đến ngành công nghệ tài chính.

> thông tin trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân

> quy chế tuyển sinh 2020 của Đại Học kinh tế Quốc Dân

Trước thềm tuyển chọn sinh 2020, với đa số thí sinh có nguyện vọng thi vào ngôi trường Đại Học tài chính Quốc Dân, hãy cùng Kênh tuyển chọn Sinh tra cứu vãn và so sánh điểm chuẩn chỉnh của trường qua 3 năm ngay gần nhất.

*
Trường Đại Học tài chính Quốc Dân sở hữu cơ sở vật hóa học hiện đại hàng đầu Việt nam theo tiêu chuẩn quốc tế

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân trong 3 năm gần nhất (2017 - 2018 - 2019)
Ngành Điểm chuẩn
2017 2018 2019
Thống kê gớm tế 24 21.65 23.75
Toán áp dụng trong ghê tế 23.25 21.45 24.15
Kinh tế tài nguyên 24.25 20.75 22.3
Quản trị sale học bằng tiếng Anh (E-BBA) 25.25 22.1 24.25
Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh thông số 2) 31 28.75 31.75
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 34.42 30.75 33.65
Kinh tế 25.5 22.75 24.75
Quản lý công và cơ chế học bởi tiếng Anh (E-PMP) 23.25 21 21.5
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh thông số 2) - 28 31
Định tổn phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) học bởi tiếng Anh - 21.5 23.5
Kinh doanh thu (E-BDB) - - 23.35
Kế toán tích hợp bệnh chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) - - 24.65
Khoa học tài liệu trong tài chính & khiếp doanh - - 23
Phân tích kinh doanh (BA) - - 23.35
Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) - - 23.15
Quản trị quality và Đổi new (E-MQI) - - 22.75
Công nghệ tài chính (BFT) - - 22.75
Đầu tứ tài bao gồm (BFI) (tiếng Anh thông số 2) - - 31.75
Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME) (tiếng Anh thông số 2) - - 33.35
Kinh tế đầu tư 25.75 22.85 24.85
Kinh tế phát triển - 22.3 24.45
Kinh tế quốc tế 27 24.35 26.15
Quản trị ghê doanh 26.25 23 25.25
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 25.25 22.75 24.85
Quản trị khách sạn 26 23.15 25.4
Marketing 26.5 23.6 25.6
Bất hễ sản 24.25 21.5 23.85
Kinh doanh quốc tế 26.75 24.25 26.15
Kinh doanh yêu mến mại 26 23.15 25.1
Tài chính - Ngân hàng 26 22.85 25
Bảo hiểm 24 21.35 23.35
Kế toán 27 23.6 25.35
Quản trị nhân lực 25.75 22.85 24.9
Hệ thống thông tin quản lý 24.25 22 24.3
Luật 25 - 23.1
Luật khiếp tế - 22.35 24.5
Khoa học máy tính xách tay (CNTT) 24.5

21.5 (KHMT)

21.75 (CNTT)

23.7 (KHMT)

24.1 (CNTT)

Kinh tế nông nghiệp 23.75 20.75 22.6
Quan hệ công chúng - 24 25.5
Thương mại năng lượng điện tử - 23.25 25.6
Khoa học quản lý - 21.25 23.6
Quản lý công - 20.75 23.35
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng - 23.85 26
Quản lý tài nguyên và môi trường - 20.5 22.65
Quản lý khu đất đai - 20.5 22.5
Quản lý dự án - - 24.4

Sáng ngày 14/5, trường Đại học kinh tế Quốc Dân thỏa thuận đưa ra đề án tuyển sinh 2020, trong đó hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 60%, xét tuyển phối hợp 35-40% cùng xét tuyển kết hợp 5%. Nhìn chung, trong phương pháp tuyển sinh năm nay, ngôi trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân vẫn duy trì ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tương đương với năm 2018 với 2019. Những tổ thích hợp xét tuyển chọn vẫn được đơn vị trường giữ nguyên như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).