*

Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng ở Hàng Than (Hà Nội), 1958. Ảnh bốn liệu.

Bạn đang xem: Lịch sử ngày 20 11 ngày nhà giáo việt nam

Tháng 7/1946, lhq tế những công đoàn giáo dục được thành lập (Fesdesration International Syndicat de l’enseignement) viết tắt là "FISE", trụ sở để tại Paris.

Năm 1949, tại hội nghị Vacxava, FISE thi công một bạn dạng "Hiến chương các nhà giáo" bao gồm 15 chương trong số đó có một vài nội dung chủ yếu là:

Đấu tranh cản lại mọi quan điểm và phương thức giáo dục lạc hậu phản động, phản nghịch dân chủ, phản kỹ thuật của nền giáo dục phong kiến, tứ sản, nhằm mục đích xây dựng nền giáo dục đào tạo tiến bộ, dân chủ, khoa học.

Đấu tranh thủ tiêu chính sách bạc đãi, khinh thường nghề dạy dỗ học, bảo đảm an toàn những quyền lợi và nghĩa vụ vật hóa học và tinh thần chính đáng của công ty giáo.

Quy định một vài điều đối với các công ty giáo, quan trọng coi trọng tính chất nhân văn của nghề dạy học và phương thức dạy học tập tiên tiến.

Tháng 8/1954, tổ chức công đoàn những nhà giáo văn minh và phương pháp mạng trên quả đât mà nòng cột là những nhà giáo ở những nước XHCN, sẽ nhất trí thông qua phiên bản “Hiến chương các nhà giáo”.

Việc tổ chức triển khai Ngày nước ngoài Hiến chương các nhà giáo 20/11 hàng năm đang sớm đổi mới ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Những năm sau đó, đợt nghỉ lễ này được tổ chức triển khai ở các vùng ở miền nam Việt Nam. Thường niên vào cơ hội kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan lại tiểu ban giáo dục đào tạo thường xuất bản, phạt hành một số trong những tập san đặc trưng để cổ vũ ý thức đấu tranh của giáo giới vào vùng trợ thời chiếm, hễ viên ý thức giáo viên kháng chiến.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng nhất trưởng (nay là bao gồm phủ) đã phát hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày đôi mươi tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày công ty giáo Việt Nam".

Quyết định này nêu rõ “Để ngày 20-11 có ý nghĩa sâu sắc thiết thực, hàng nǎm từ tháng 10 những cấp cơ quan ban ngành và đoàn thể đề xuất họp để xem xét tình trạng công tác và buổi giao lưu của đội ngũ thầy giáo ở địa phương mình, kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cấn liên tiếp làm khích lệ đội ngũ cô giáo phát huy truyền thống giỏi đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm hóa học và nǎng lực, có tác dụng gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần có những chuyển động phong phú nhằm cải thiện nhận thức về vinh diệu và trách nhiệm của người giáo viên trong làng mạc hội nước ta ngày nay, từ này mà ra sức tìm mọi cách làm tốt nhiệm vụ cừ khôi của mình”.

Xem thêm: Những Video Vcr Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kỹ Thuật Và Công Nghệ

Kế thừa cùng phát huy những tinh hoa trong tư tưởng của chưng Hồ, Đảng ta đã xác định: “Giáo dục và huấn luyện và đào tạo cùng với công nghệ và technology là quốc sách sản phẩm đầu, là gốc rễ và rượu cồn lực can hệ công nghiệp hóa, văn minh hóa khu đất nước”.

BBT