Giải bài 2: tương tác giữa máy tự với phép nhân - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 30. Phần dưới vẫn hướng dẫn trả lời và đáp án các câu hỏi trong bài bác học. Bí quyết làm đưa ra tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A) thực hiện các hoạt động sau

- So sánh: - 2 với 3 ; ( -2).5 và 3.5

- Dự đoán công dụng so sánh ( -2).c cùng 5.c, cùng với c > 0

Trả lời:

- So sánh: - 2 0

c) triển khai các vận động sau

- Điền dấu tương thích () vào ô vuông:

*

- đàm luận để trả lời câu hỏi: "Khi phân tách cả hai vế của bất đẳng thức mang lại cùng một trong những dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều xuất xắc ngược chiều cùng với bất đẳng thức đang cho? vì chưng sao?"

Trả lời:

- Điền dấu thích hợp () vào ô vuông:

 

*

- Khi phân tách cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một vài dương ta được bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức đang cho

Chứng minh: 

Cho a > b 

Nhân cả nhì vế của bất đẳng thức trên với số $frac12$ 

Theo đặc điểm 1 đã có học: "Khi nhân cả nhị vế của bất đẳng thức mang lại cùng một số trong những dương ta được bất đẳng thức cùng chiều cùng với bất đẳng thức đã cho" nên ta có:

a . $frac12$ > b . $frac12$ 

$Leftrightarrow $ $frac12$a > $frac12$b

Hay a : 2 > b : 2

Vậy ta bao gồm tính chất: khi phân tách cả nhì vế của bất đẳng thức cho cùng một vài dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều cùng với bất đẳng thức đang cho

2.

Xem thêm: Giải Đáp Thắc Mắc: Tập Plank Có Bị To Bắp Tay Không ? Cách Giảm Mỡ Bắp Tay

A) thực hiện các chuyển động sau

- So sánh: (- 2).(- 5) với 3.(- 5)

- Dự đoán tác dụng so sánh ( -2).c cùng 3.c, với c Trả lời:

- So sánh: (- 2).(- 5) > 3.(- 5)

- Dự đoán: ( -2).c > 3.c, cùng với c - $frac13$b, hãy so sánh a cùng b.

- trả lời câu hỏi: 

"Khi phân chia cả nhì vế của bất đẳng thức đến cùng một số trong những âm ta được bất đẳng thức thuộc chiều hay ngược chiều với bất đẳng thức đã cho? bởi sao?"

Trả lời:

- So sánh:

Ta có: - $frac13$a > - $frac13$b 

Nhân cả nhị vế của bất đẳng thức trên với số (- 3) ta được:

- $frac13$a . (- 3) b 

Nhân cả nhị vế của bất đẳng thức trên với số - $frac12$ 

Theo đặc điểm 1 đã có được học: "Khi nhân cả nhị vế của bất đẳng thức đến cùng một trong những âm ta được bất đẳng thức ngược chiều với bất đẳng thức đang cho" yêu cầu ta có: