magmareport.net trình làng đến các em học viên lớp 11 nội dung bài viết Tính giới hạn dãy số dạng P(n)/Q(n) với P(n), Q(n) là những đa thức, nhằm giúp những em học tốt chương trình Toán 11.

*Bạn đang xem: Lim giới hạn dãy số

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Tính số lượng giới hạn dãy số dạng P(n)/Q(n) với P(n), Q(n) là các đa thức:DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP. Dạng 1. Tính giới hạn L = lim 2 cùng với P(n), 2(n) là những đa thức. Phương pháp giải: Rút lũy vượt bậc cao nhất của tử cùng mẫu, rồi sử dụng các công thức. Lấy một ví dụ 1. Tính số lượng giới hạn L = lim. Dấn xét: nếu như bậc tử P(n) bởi bậc mẫu Q(n) thì lim (Hệ số bậc cao nhất của mẫu). Lấy ví dụ 2. Tính số lượng giới hạn L = lim. Nhấn xét: Với vấn đề có lũy thừa bậc cao, ta thường rút bậc cao trong từng lốt ngoặc, sau đó áp dụng công thức và đo lường và tính toán như các bài trước.Ví dụ 3. Tính số lượng giới hạn L= lim. Dấn xét: nếu bậc tử P(n) to hơn bậc chủng loại Q(n) thì L= lim. Để biết là 0 tuyệt ta phụ thuộc dấu của số lượng giới hạn trong tích theo quy tắc cùng dấu thì tích dương, trái vệt thì tích âm. Thông thường, đang để dấu = với xét dấu đang điền vào sau. Về trắc nghiệm, đó chính là tích của hệ số bậc cao nhất của tử và mẫu. Lấy ví dụ 5. Tính giới hạn L = lim1 + 3 + 5 + 7 + (2n+1).

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Rằm Tháng Giêng ” (5), Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Rằm Tháng Giêng

Lời giải: Xét cung cấp số cộng 1,3,5,7,9,… 2n+1 có số hạng đầu tiên t = 1 công không nên d = 2 và số hạng sau cuối là u = 2n+1. Vậy cấp cho số cộng tất cả n + 1 số hạng.