Bài 1: một đội xe theo planer chở hết (140) tấn sản phẩm trong một vài ngày qui định. Do hằng ngày đội kia chở thừa mức (5) tấn nên đội đó dứt kế hoạch nhanh chóng hơn thời gian qui định (1) ngày và chở thêm được (10) tấn. Hỏi theo chiến lược đội xe cộ chở mặt hàng hết bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

Gọi thời hạn đội xe cộ chở mặt hàng theo planer là (x) ngày ((x>1))

Theo kế hoạch

Số sản phẩm mỗi đội nên chở là (140) tấn

Mỗi ngày team xe chở được (dfrac140x) (tấn hàng)

Thực tế

Số hàng mà đội phải chở là (140+10=150) (tấn hàng)

Số ngày mà lại đội xe cộ chở không còn số sản phẩm là (x-1) (ngày)

Mỗi ngày nhóm xe chở được (dfrac150x-1) (tấn hàng)

Vì thực tế hàng ngày đội chở được rất nhiều hơn planer là (5) tấn nến ta bao gồm phương trình:

Giải phương trình ta được (x=7) hoặc (x=-4) (loại)

*

 

 

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - coi ngay




Bạn đang xem: Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản nghịch hồi Hủy

Bình luận



chăm đề được quan tâm


bài viết mới duy nhất


*

Gửi bài tập - bao gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 3 Violet, De Thi Tieng Viet Lop 2 Hoc Ki 2 Violet

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT non sông 2021