Lý thuyết Vật lý 12 Bài 13. Các mạch điện xoay chiều

Mạch chỉ có điện trởMạch chỉ có một tụ điệnMạch chỉ có một cuộn cảm thuần
*
*
*
*
*
*

.2cos⁡(ωt+π2)

*
*
*
*
*
*
*