Lý thuyết Vật lý 12 bài 13. Những mạch điện xoay chiều

Mạch chỉ tất cả điện trởMạch chỉ bao gồm một tụ điệnMạch chỉ bao gồm một cuộn cảm thuần
*
*
*
*
*
*

.2cos⁡(ωt+π2)

*
*
*
*
*
*
*