Câu hỏi: Mạch điện kín gồm hai bóng đèn được mắc nối tiếp, khi 1 trong những hai bóng đèn bị đứt dây tóc thì trơn đèn sót lại sẽ:

A sáng sủa hơn

B vẫn sáng sủa như cũ

C ko hoạt động

D về tối hơn


- lý giải giải

Phương pháp giải:

Trong mạch năng lượng điện kín, hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu nhẵn đèn tạo ra dòng năng lượng điện chạy qua đèn điện đó.

Giải chi tiết:

Hai đèn mắc nối tiếp:

*

Nếu dây tóc của một trong hai bóng đèn bị đứt thì mạch điện sẽ bị hở và bóng đèn còn lại sẽ không còn hoạt động.