thuộc tính câu chữ VB cội Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB tương quan Lược đồ câu chữ MIX mua về
Đăng nhập tài khoản magmareport.net cùng đăng ký sử dụng ứng dụng tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Mẫu hk01 ban hành theo tt số 81/2011/tt-bca

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
share qua:
*
*

BỘ CÔNG AN -------

Số: 81/2011/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 15 mon 12 năm 2011Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này quy định rõ ràng về biểu mẫu, yêu thương cầu, phương pháp ghi biểu mẫu và cai quản biểu mẫu mã được áp dụng trong đăng ký, làm chủ cư trú.
2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người vn định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch nước ta trở về vn sinh sống.
Điều 3. Các biểu chủng loại được áp dụng trong đăng ký, quản lý cư trúCác biểu chủng loại được áp dụng trong đăng ký, thống trị cư trú (sau phía trên viết gọn là biểu mẫu) ký hiệu là HK, bao gồm:
1. Phiên bản khai nhân khẩu (ký hiệu là HK01) được dùng làm kê khai nhân khẩu khi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.
2. Phiếu báo chuyển đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) được áp dụng để thông tin khi có sự biến hóa về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, điều chỉnh những biến đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm bợ trú, đổi khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, bóc sổ hộ khẩu, đổi, cung cấp lại sổ hộ khẩu, sổ nhất thời trú, cấp giấy chuyển hộ khẩu, xác nhận trước đây đã đk thường trú…
3. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK03) được sử dụng để xác minh đông đảo hộ, nhân khẩu tất cả những thông tin chưa rõ, không thống độc nhất …
4. Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK04) được cơ sở đăng ký, làm chủ cư trú, những đơn vị thực hiện để trao đổi thông tin khi có sự biến đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.
5. Phiếu khai báo tạm vắng (ký hiệu là HK05) được sử dụng cho tất cả những người phải khai báo tạm thời vắng khai báo cùng với Công an xã, phường, thị xã nơi cư trú.
6. Phiếu theo dõi hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu là HK06) được phòng ban Công an huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh lập để giao hàng việc theo dõi, tra cứu giúp hồ sơ hộ khẩu.
8. Sổ hộ khẩu (ký hiệu là HK08) được dùng để làm cấp cho hộ gia đình hoặc cá thể đã đăng ký thường trú.
10. Sổ theo dõi xử lý hộ khẩu (ký hiệu là HK10) được cơ quan đăng ký, thống trị cư trú áp dụng để theo dõi, ghi chép tin tức quá trình giải quyết đăng cam kết thường trú, đăng ký tạm trú, biến hóa nơi đăng ký thường trú, lâm thời trú, điều chỉnh những biến đổi trong sổ hộ khẩu, sổ trợ thời trú, xử lý khiếu nại, tố cáo…
11. Sổ đăng ký thường trú (ký hiệu là HK11) được cơ quan đăng ký, thống trị cư trú sử dụng để ghi chép tác dụng đăng ký thường trú; điều chỉnh những chuyển đổi trong sổ hộ khẩu; cấp thủ tục chuyển hộ khẩu, xóa đăng ký thường trú… mẫu HK11 được lập theo thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, con đường phố, tổ dân phố hoặc theo nhà ở tập thể của những cơ quan, tổ chức. Khi gồm những đổi khác thông tin của từng nhân khẩu trong hộ, phòng ban Công an lập sổ phải tiến hành điều chỉnh kịp lúc nội dung cố đổi. Sổ đăng ký thường trú được lưu giữ và khai quật lâu dài.
12. Sổ đk tạm trú (ký hiệu là HK12) được Công an xã, phường, thị xã sử dụng để ghi hiệu quả đăng ký tạm trú; điều chỉnh những biến hóa trong sổ tạm bợ trú; xóa đăng ký tạm trú; chứng thực nơi nhất thời trú; đổi, cấp lại sổ tạm bợ trú đến công dân.
13. Sổ mừng đón lưu trú (ký hiệu là HK13) được Công an xã, phường, thị trấn sử dụng để theo dõi việc đón nhận thông báo tồn tại theo phép tắc của luật Cư trú.
14. Túi hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu là HK14) được Công an huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh sử dụng để tàng trữ hồ sơ hộ khẩu. Mỗi hộ đã đk thường trú lập một túi hồ sơ hộ khẩu riêng.
15. Thống kê lại hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK15) được Công an cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh áp dụng để những thống kê hộ khẩu, nhân khẩu tại địa phương theo tháng, 06 tháng, năm và báo cáo lên phòng ban Công an cấp cho trên.
Điều 4. Làm chủ các biểu mẫu

1. Công an các địa phương tổ chức triển khai in, phát hành toàn bộ các biểu mẫu, trừ mẫu HK08 và mẫu HK09 do cỗ Công an in. Khi in, Công an các đơn vị, địa phương ko được chuyển đổi nội dung của biểu mẫu; gồm trách nhiệm thống trị việc in, cung cấp phát, áp dụng biểu chủng loại và bao gồm sổ sách theo dõi.
2. Mẫu mã HK01, HK02, HK03, HK04, HK07, HK10, HK11, HK12, HK13 và mẫu mã HK15 in trên khổ giấy 210 milimet x 297 mm, in black trắng. Chủng loại HK05 in trên khổ giấy 205 mm x 145 mm, mẫu mã HK06 in vào khổ giấy 80 milimet x 130 mm, mẫu mã HK14 in trên khổ giấy 270 mm x 350 mm, in đen trắng.Mẫu HK08 (20 trang bao gồm cả bìa) và HK09 (12 trang bao hàm cả bìa) in theo mã số của từng tỉnh, tp trực thuộc trung ương quy định tại Phụ lục số 01 cùng Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tứ này. Mẫu mã HK08, HK09 in lên trên khổ giấy 120 mm x 165 mm, in màu, gồm hoa văn, mật hiệu bảo đảm và được đóng góp số sẵn.
3. Chủng loại HK05 và HK07 được đóng thành quyển, gồm 02 phần tất cả nội dung như nhau, 1 phần cấp cho người đến làm giấy tờ thủ tục khai báo lâm thời vắng hoặc cấp giấy chuyển hộ khẩu, 1 phần lưu tại cơ sở Công an có thẩm quyền.
4. Biểu mẫu mã về đăng ký, cai quản cư trú được đăng thiết lập trên Cổng thông tin điện tử cỗ Công an.
Chương 2.CÁCH GHI BIỂU MẪU

Điều 5. Yêu cầu ghi biểu mẫu
1. Ghi đúng chuẩn những văn bản trong từng biểu mẫu, chữ viết đề xuất rõ ràng, viết cùng một các loại mực, ko viết tắt.
2. Fan đến làm giấy tờ thủ tục đăng cam kết cư trú không biết chữ hoặc tất yêu tự kê khai được thì nhờ fan khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Người kê khai hộ nên kê khai trung thực, ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về vấn đề kê khai hộ đó.
3. Những sổ đề nghị được viết liên tiếp theo máy tự từng trang, không được bỏ trống; đề nghị ghi đầy đủ, ví dụ các câu chữ ở bìa và những trang của sổ.
4. Những cột, mục vào biểu mẫu phải được ghi theo đúng chú mê thích hướng dẫn trong các biểu chủng loại (nếu có) và chế độ tại Thông bốn này.
5. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm xô lệch nội dung vẫn ghi trong biểu mẫu.
Điều 6. Thông tin chung vào biểu mẫu
1. Thông tin chung trong các loại biểu chủng loại bao gồm: tin tức về cá nhân, về địa chỉ cửa hàng cư trú cùng về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cai quản cư trú.
2. Giải pháp ghi tin tức về cá nhânKhi ghi thông tin về cá nhân phải địa thế căn cứ vào giấy khai sinh cùng các giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không tồn tại các sách vở trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng tỏ nhân dân, hộ chiếu việt nam hoặc sách vở và giấy tờ khác vị cơ quan có thẩm quyền cấp.
a) Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đầy đủ dấu;
b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch cùng được ghi không thiếu 02 chữ số cho một ngày sinh, 02 chữ số cho những tháng sinh là mon 01 với tháng 02, 04 chữ số đến năm sinh;
c) Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi không hề thiếu số CMND cùng số hộ chiếu (nếu gồm cả hai giấy tờ này);
d) Mục “Giới tính”: trường hợp giới tính nam thì ghi là Nam, ví như giới tính nàng thì ghi là Nữ;
đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;
e) Mục “Quê quán”: Ghi quê cửa hàng theo giấy khai sinh. Nếu giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo quê cửa hàng của phụ vương hoặc quê quán của chị em theo tập cửa hàng hoặc theo thỏa thuận hợp tác của cha, mẹ. Ngôi trường hợp con ngoài giá bán thú, nếu không có quyết định công nhận thân phụ cho con thì quê cửa hàng của bé được xác định theo quê quán của mẹ. Yêu cầu ghi rõ ràng địa danh hành chính cấp xã, cấp cho huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành bao gồm đã có biến hóa thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;
g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);
h) Mục “Dân tộc” với “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng tỏ nhân dân hoặc giấy tờ khác vày cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp;
i) Mục “Nghề nghiệp, chỗ làm việc”: Ghi rõ hiện giờ làm nghề gì cùng tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, add nơi làm cho việc.
3. Bí quyết ghi tin tức về địa chỉ cư trúGhi vậy thể, rất đầy đủ số nhà, phố, mặt đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh; tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương. Trường phù hợp ở nước ngoài về đk cư trú thì ghi rõ địa chỉ cửa hàng cư trú ở nước ngoài (ghi rõ thương hiệu nước phiên âm bằng tiếng Việt).
4. Ghi thông tin về cơ quan tất cả thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trúDòng bên trên ghi cơ sở Công an cấp trên trực tiếp, loại dưới ghi tên cơ quan Công an gồm thẩm quyền đăng ký, làm chủ cư trú.
Điều 7. Giải pháp ghi phiên bản khai nhân khẩu

1. Mục “Trình độ học tập vấn”: Ghi rõ chuyên môn học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, xuất sắc nghiệp rộng rãi trung học, xuất sắc nghiệp đa dạng cơ sở…; nếu như không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);
2. Mục “Trình độ chăm môn”: Ghi rõ siêng ngành được đào tạo và giảng dạy hoặc chuyên môn tay nghề, bậc thợ, trình độ chuyên môn kỹ thuật không giống được ghi vào văn bằng, triệu chứng chỉ;
3. Mục “Trình độ nước ngoài ngữ”: Ghi rõ thương hiệu văn bằng, hội chứng chỉ cao nhất được cấp (Anh A, Anh B hoặc Pháp A, Pháp B hoặc Nga A, Nga B …);
4. Mục “Tóm tắt về phiên bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên đến mức nay sinh sống đâu, làm cho gì)”: Ghi rõ từng khoảng thời hạn (từ tháng, năm nào mang đến tháng, năm nào) biến hóa về địa điểm ở và nghề nghiệp, địa điểm làm việc).
5. Mục “Tiền án, tiền sự”: Ghi rõ tội danh, hình phạt theo bạn dạng án số, ngày, tháng, năm của tòa án; đã làm được xóa án tích hay chưa hoặc đã trong tiến trình bị khởi tố, điều tra, tầm nã tố, xét xử; đang hoặc sẽ chấp hành quyết phạt; bị phán quyết phạt tù thừa hưởng án treo; hình phạt xẻ sung; sẽ hoặc đang bị áp dụng biện pháp ngăn ngừa của tố tụng hình sự hoặc bị vận dụng biện pháp giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cửa hàng giáo dục, cơ sở chữa bệnh, ngôi trường giáo dưỡng. Thời gian bị vận dụng biện pháp đó.
Điều 8. Biện pháp ghi Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
1. Mục “Họ cùng tên chủ hộ” với “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:
a) trường hợp đk thường trú hoặc đk tạm trú vào nơi ở hòa hợp pháp, được cấp cho sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ cùng tên chủ hộ ghi họ, tên tín đồ đến đk thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là nhà hộ.
b) Trường đúng theo được chủ hộ chấp nhận cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ với tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ trợ thời trú, mục dục tình với chủ hộ ghi côn trùng quan hệ thực tế với nhà hộ đó.
c) ngôi trường hợp điều chỉnh những biến hóa trong sổ hộ khẩu, sổ trợ thì trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đk tạm trú; bóc tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ nhất thời trú hoặc chứng thực trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ, tên chủ hộ, quan hệ tình dục với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ lâm thời trú.
2. Mục “Nội dung biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi bắt tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: Đăng ký thường trú, lâm thời trú; thay đổi nơi đk thường trú, trợ thời trú; tách bóc sổ hộ khẩu; kiểm soát và điều chỉnh những chuyển đổi trong sổ hộ khẩu …
3. Mục “Ý con kiến của công ty hộ”: Ghi rõ ý kiến của công ty hộ là gật đầu cho đk thường trú, đk tạm trú hoặc đồng ý cho tách bóc sổ hộ khẩu; nhà hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.
4. Mục “Xác dìm của Công an” ghi như sau:
b) trường hợp cấp cho lại sổ hộ khẩu vì bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú xác thực việc bị mất đó.
Điều 9. Cách ghi Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu
1. Mục “Kính gửi”: Ghi tên phòng ban nhận phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu và cấp trên thẳng của cơ quan đó. Trường thích hợp gửi phiếu xác minh đến cơ quan liêu Công an cấp xã quanh đó phạm vi địa giới hành bao gồm cấp tỉnh, tp trực thuộc trung ương thì đề nghị ghi rất đầy đủ địa giới hành bao gồm của Công an xã kia (xã, huyện, tỉnh).
2. Phần yêu ước xác minh (mặt trước):
a) Mục “Nội dung xác minh”: Ghi bắt tắt, rõ nội dung cần xác minh và tin tức về những nhân khẩu đương nhiên (nếu có);
b) Mục “Kết quả xác minh nhờ cất hộ về …”: đề tên cơ quan khu vực lập phiếu xác minh và cung cấp trên thẳng của cơ sở đó. Trường hợp cơ sở Công an cung cấp xã lập phiếu xác minh gởi đi bên cạnh phạm vi tỉnh, tp trực thuộc tw thì đề nghị ghi khá đầy đủ địa giới hành thiết yếu của Công an xã đó (xã, huyện, tỉnh);
c) Mục “Trưởng Công an: …”: Trưởng Công an khu vực gửi phiếu xác minh yêu cầu ký, ghi rõ họ, tên, phục vụ và đóng dấu. Đối cùng với Công an quận, huyện, thị làng của tp trực thuộc trung ương và Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì lãnh đạo Đội Cảnh sát quản lý hành thiết yếu về riêng lẻ tự xã hội ký kết phiếu xác minh trong phạm vi cấp huyện, quanh đó phạm vi cung cấp huyện thì Trưởng Công an cấp huyện ký phiếu xác minh.
3. Phần vấn đáp xác minh (mặt sau):
a) Mục “Kết trái xác minh”: vấn đáp đầy đủ tác dụng xác minh theo những nội dung yêu mong xác minh. Trường đúng theo không có đối tượng người dùng xác minh hoặc thông tin về đối tượng người sử dụng không đúng đắn cũng yêu cầu trả lời;
b) Mục “Trưởng Công an: …”: Trưởng Công an chỗ gửi trả lời xác minh đề xuất ký, ghi rõ họ, tên, phục vụ và đóng góp dấu.
Điều 10. Giải pháp ghi Phiếu thông tin biến đổi về hộ khẩu, nhân khẩu
1. Mục “Kính gửi”: Ghi tên cơ sở đăng ký, quản lý cư trú khu vực nhận phiếu và cung cấp trên trực tiếp của cơ sở đó. Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú đề xuất gửi trực tiếp cho cơ quan liêu Công an nơi cấp thủ tục chuyển hộ khẩu để làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Nếu phòng ban Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu (nơi đăng ký thường trú cũ) là cơ sở Công an cấp xã thì yêu cầu ghi không thiếu địa giới hành chính của Công an xã kia (xã, huyện, tỉnh).
2. Mục “Nội dung ráng đổi”: Ghi đầy đủ, rõ ràng những nội dung đổi khác như: Đăng cam kết thường trú, kiểm soát và điều chỉnh những biến hóa trong sổ hộ khẩu, xóa đk thường trú… trường hợp thông báo về việc đk thường trú thì cơ sở Công an nơi chuyển đến buộc phải ghi không thiếu thốn các thông tin sau: Họ cùng tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi đăng ký thường trú cũ, địa điểm chuyển đến, họ với tên những nhân khẩu dĩ nhiên cùng đăng ký thường trú, giấy đưa hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp).
3. Mục “Đề xuất, kiến nghị”: Ghi cụ thể ý kiến đề xuất, đề xuất (nếu có). Trường hợp thông tin về câu hỏi đã đăng ký thường trú thì phải đề xuất cơ quan lại Công an nơi cấp thủ tục chuyển hộ khẩu làm thủ tục đăng cam kết thường trú.
Điều 11. Bí quyết ghi Phiếu khai báo tạm vắng
1. Mục “Nơi hay trú/ nơi tạm trú”: nếu ghi nơi thường trú thì gạch vị trí tạm trú với ngược lại.
2. Mục “Lý do tạm vắng”: Ghi rõ lý do đi khỏi nơi cư trú.
3. Phần phiếu cấp cho cho công dân thì Trưởng công an xã, phường, thị trấn nơi cung cấp phiếu khai báo trợ thời vắng cần ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu; phần lưu giữ thì Trưởng Công an xã, phường, thị trấn và tín đồ khai báo chỉ cần ký, ghi rõ họ, tên.
Điều 12. Bí quyết ghi Phiếu theo dõi làm hồ sơ hộ khẩu
1. Phương diện trước
a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo số hồ sơ hộ khẩu vào tàng thư hồ sơ hộ khẩu;
b) Mục “Danh sách những người trong hộ”: Ghi đầy đủ, chính xác từng tín đồ trong hộ.
2. Khía cạnh sau: Ghi tiếp danh sách những người dân trong hộ theo hướng dẫn tại phương diện trước (nếu phương diện trước không đủ để ghi).
Điều 13. Cách ghi Giấy chuyển hộ khẩu
1. Số giấy đưa hộ khẩu: Ghi theo số trang bị tự cấp giấy chuyển hộ khẩu hằng năm tại ban ngành Công an bao gồm thẩm quyền.
2. Mục “Lý bởi chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ nguyên nhân chuyển hộ khẩu.
3. Mục “Họ và tên chủ hộ khu vực đi” với “quan hệ với nhà hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ trực tiếp với công ty hộ vị trí người đăng ký thường trú đưa đi (nơi ý kiến đề nghị cấp giấy đưa hộ khẩu).
4. Mục “Những bạn trong hộ cùng đưa hộ khẩu”: Ghi theo sổ đk thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của bạn trong hộ cùng đưa hộ khẩu.Trường hợp gửi cả hộ thì cơ sở Công an nơi cấp thủ tục chuyển hộ khẩu buộc phải ghi rõ gửi đi cả hộ để thông báo cho phòng ban Công an khu vực người đăng ký thường trú đưa đến. Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, cơ sở Công an nơi người đk thường trú chuyển mang đến thu lại sổ hộ khẩu cũ nhằm lưu tại tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu.
Điều 14. Giải pháp ghi Sổ hộ khẩu

1. Phương diện trong của bìa trước
a) Mục “Công an Tỉnh/TP”: Ghi hoặc in thương hiệu tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
b) Mục “Số”: từng sổ hộ khẩu được cấp một trong những riêng. Trường phù hợp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu thì số của sổ hộ khẩu đổi, cung cấp lại là số của sổ hộ khẩu trước;
c) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số” và mục “Sổ đk thường trú số”: Ghi theo số hồ sơ hộ khẩu và số của sổ đk thường trú lưu giữ tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.
2. Trang chủ hộ: Mục “Lý vày xóa đk thường trú” ghi rõ vì sao xóa đk thường trú theo giải pháp tại Khoản 1 Điều 22 điều khoản Cư trú, như: Chết, ra nước ngoài định cư (ghi rõ thương hiệu nước), biến đổi nơi đk thường trú …
3. Những trang nhân khẩu có quan hệ với chủ hộ: Ghi theo phong cách ghi của home hộ. Mục quan hệ giới tính với chủ hộ thì ghi rõ như: Ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cháu ruột… Trường hòa hợp được nhà hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu thì ghi theo mối quan hệ thực tế.
4. Các trang kiểm soát và điều chỉnh thay đổi: Ghi rõ nội dung điều chỉnh như đổi khác chủ hộ; thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; đổi khác địa giới hành chính… Cơ quan gồm thẩm quyền điều chỉnh đổi khác trong sổ hộ khẩu là cơ quan có thẩm quyền đk thường trú.
5. Cán bộ đăng ký phải ký, ghi rõ họ, tên trên các trang chủ hộ, từng trang nhân khẩu và điều chỉnh đổi khác (nếu có). Thủ trưởng cơ quan tất cả thẩm quyền đk thường trú đề xuất ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu tại phương diện trong của bìa trước, home hộ, từng trang nhân khẩu bao gồm trong sổ và trang điều chỉnh chuyển đổi (nếu có).
6. Mỗi sổ hộ khẩu được dùng cho 01 hộ. Trường hòa hợp số nhân khẩu vào hộ nhiều hơn số trang có mục “quan hệ với nhà hộ” thì ghi vào khía cạnh trong trang bìa trước là “Quyển số 01” và được ra đời “Quyển số 2, Quyển số 3, v.v…”, có số trùng cùng với số của quyển số 01. Phương diện trong trang bìa trước ghi rõ là “Quyển số 2, Quyển số 3, v.v… cùng đóng lốt treo, trang chủ hộ ghi giống như quyển số 01, những trang sót lại ghi nhân khẩu tiếp theo.
7. Trường thích hợp chuyển đến cả hộ, trước lúc cấp sổ hộ khẩu mới, cơ sở đăng ký, quản lý cư trú vị trí chuyển mang lại thu sổ hộ khẩu cũ với đóng dấu “Hủy” vào phương diện trong của bìa trước tại mục ghi họ với tên công ty hộ và chỗ thường trú, để lưu vào tàng thư. Trường hợp gửi một bạn hoặc một vài người trong hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh biến hóa thông tin tín đồ chuyển đi, thời gian cấp giấy chuyển hộ khẩu, địa chỉ cửa hàng nơi đến.
Điều 15. Bí quyết ghi Sổ lâm thời trúCách ghi những thông tin vào sổ trợ thì trú giống biện pháp ghi sổ hộ khẩu và cần chăm chú một số điểm sau đây:
1. Mục “Sổ đăng ký tạm trú số”: Ghi theo số của sổ đk tạm trú.
2. Mục “Lý bởi xóa đăng ký tạm trú”: Ghi rõ tại sao như: bị hủy tác dụng đăng ký, ko tạm trú tại nơi đăng ký tạm trú vượt 6 mon hoặc đã đk thường trú…
3. Mục “Điều chỉnh rứa đổi”: Ghi khá đầy đủ nội dung thay đổi các thông tin trong sổ tạm thời trú.
Điều 16. Biện pháp ghi Sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu

1. Mục “Nội dung yêu mong giải quyết”: Ghi cầm tắt, không thiếu nội dung yêu cầu giải quyết.
2. Mục “Hồ sơ kèm theo”: Ghi đầy đủ, thiết yếu xác, những loại sách vở và giấy tờ có trong hồ nước sơ vẫn tiếp nhận.
3. Mục “Nhận hồ sơ”: Nếu và một người tiếp nhận nhiều hồ nước sơ trong thời gian ngày thì chỉ cần ghi họ, tên tín đồ nhận, ngày, tháng, năm tại dòng đón nhận hồ sơ đầu tiên. Nếu một ngày tiếp nhận nhiều làm hồ sơ thì chỉ việc ghi ngày, tháng, năm dấn hồ sơ tại dòng đón nhận hồ sơ đầu tiên. Đối cùng với từng ngôi trường hợp mừng đón hồ sơ đề nghị ghi rõ thời hạn (ngày, tháng, năm) sẽ đề nghị trả kết quả.
4. Mục “Trả kết quả”: Ghi ngày, tháng, năm và tác dụng giải quyết (đăng ký thường trú; kiểm soát và điều chỉnh những cố đổi; đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu; bổ sung cập nhật thủ tục, kê khai lại hồ sơ, giấy tờ; không giải quyết đăng cam kết thường trú …).
Điều 17. Biện pháp ghi Sổ đăng ký thường trú
1. Phần “Mục lục”: Ghi rất đầy đủ các thông tin theo mẫu.
2. Phần nội dung: từng trang của sổ dùng để làm ghi tin tức về một hộ đã đăng ký thường trú. Dòng đầu tiên ghi chủ hộ, các dòng tiếp sau ghi lần lượt những nhân khẩu bao gồm trong hộ.
a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo số hồ sơ hộ khẩu lưu lại tại tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu;
b) Mục “Người có thẩm quyền đăng ký”: lãnh đạo Đội Cảnh sát cai quản hành thiết yếu về trơ trọi tự xã hội, Trưởng Công an xã, thị xã của thị xã thuộc tỉnh giấc ký, ghi rõ họ, tên. Ngôi trường hợp đăng ký một lần cho không ít người dân thì người dân có thẩm quyền chỉ cần ký, ghi rõ họ, tên ở hàng ghi nhân khẩu cuối cùng;
c) Mục “Nội dung điều chỉnh, cầm đổi”: Ghi rõ nội dung như: biến đổi chủ hộ, biến đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi địa giới hành chính; xóa đk thường trú (ngày, tháng, năm xóa đk thường trú, vị trí chuyển đến); cấp giấy chuyển hộ khẩu (ngày, tháng, năm cấp giấy chuyển hộ khẩu, chỗ chuyển đến); đổi, cấp lại sổ hộ khẩu…;
d) Mục “Tờ số”: Ghi theo số vật dụng tự trên mục lục.
Điều 18. Cách ghi Sổ đăng ký tạm trú
1. Mục “Nơi nhất thời trú”: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc;
2. Mục “Họ cùng tên cán cỗ đăng ký”: Nếu đk cho không ít người một lần thì chỉ việc ghi rõ họ, thương hiệu cán bộ đăng ký ở sản phẩm ghi nhân khẩu cuối cùng;
3. Mục “Nội dung điều chỉnh, cầm cố đổi”: Ghi văn bản điều chỉnh, biến đổi và ngày, tháng, năm điều chỉnh, chuyển đổi nội dung đó.
Điều 19. Biện pháp ghi Sổ chào đón lưu trú
1. Mục “Lý bởi vì lưu trú”: Ghi rõ lý do như chữa trị bệnh, thăm thân, du lịch…;
2. Mục “Địa chỉ giữ trú”: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc;
3. Mục “Hình thức, thời hạn thông báo”: Ghi rõ hình thức trực tiếp hoặc bởi điện thoại, thời gian, họ, tên người thông báo lưu trú, số điện thoại (nếu có);
4. Mục “Ghi chú”: Cán bộ đón nhận lưu trú ghi những trường hợp tất cả nghi vấn, ngôi trường hợp quan trọng do yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh, riêng lẻ tự thì phải report ngay về Công an xã, phường, thị trấn
Điều 20. Cách ghi túi hồ sơ hộ khẩuMục “Nộp giữ ngày”: Ghi theo ngày, tháng, năm chuyển hồ sơ hộ khẩu vào lưu tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.
Điều 21. Bí quyết ghi thống kê hộ khẩu, nhân khẩu

1. Phần hộ, nhân khẩu hiện giờ đang cư trú (phần I)Mục “Nhân khẩu thành thị”: thống kê số nhân khẩu hiện đang cư trú tại những quận, phường cùng thị trấn.
2. Phần những loại hộ, nhân khẩu (phần II)
a) Mục “Đi kế bên tỉnh”: thống kê lại số hộ, nhân khẩu đã đk thường trú nhưng gửi đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;
b) Mục “Đi ngoại trừ huyện trong tỉnh”: những thống kê số hộ, nhân khẩu đã đk thường trú nhưng gửi đi huyện, quận, thị xã, tp khác trong cùng phạm vi tỉnh, tp trực thuộc trung ương;
c) Mục “Đi ko kể xã trong huyện”: thống kê số hộ, nhân khẩu đã đăng ký thường trú nhưng gửi đi phường, xã, thị trấn khác trong cùng phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
d) Mục “Ngoài tỉnh đến”: thống kê lại số hộ, nhân khẩu từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến đăng ký tạm trú;
đ) Mục “Ngoài thị trấn trong thức giấc đến”: những thống kê số hộ, nhân khẩu từ bỏ huyện, quận, thị xã, tp khác trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc tw đến đăng ký tạm trú;
e) Mục “Ngoài thôn trong thị trấn đến”: những thống kê số hộ, nhân khẩu tự phường, xã, thị trấn khác trong thuộc phạm vi huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh đến đăng ký tạm trú.
3. Phần tác dụng đăng ký, cai quản cư trú (phần III)Mục “Ngoài tỉnh đến”: thống kê lại số hộ, nhân khẩu từ tỉnh, tp trực thuộc trung ương khác gửi đến đăng ký thường trú.
4. Lúc thống kê bắt buộc ghi chủ yếu xác, không hề thiếu các tiêu chuẩn thông tin, thời khắc báo cáo, cán cỗ thống kê ký, ghi rõ họ và tên; thủ trưởng đơn vị thống kê ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu.
Điều 22. Phương pháp tính tổng số hộ, nhân khẩu hiện đang cư trú
(Tổng số hộ hiện giờ đang cư trú hotline là X; tổng số nhân khẩu hiện tại đang cư trú hotline là Y).
1. Đối với phòng ban Công an cấp cho tỉnh
a) X = tổng cộng hộ đăng ký thường trú - toàn bô hộ không cư trú tại chỗ đã đăng ký thường trú đi xung quanh tỉnh + tổng thể hộ đk tạm trú quanh đó tỉnh đến.
b) Y = tổng cộng nhân khẩu đăng ký thường trú - tổng cộng nhân khẩu không trú ngụ tại chỗ đã đăng ký thường trú đi ko kể tỉnh + tổng cộng nhân khẩu đk tạm trú bên cạnh tỉnh đến.
2. Đối với cơ quan Công an cấp cho huyện
a) X = tổng số hộ đăng ký thường trú - (Tổng số hộ không trú ngụ tại chỗ đã đăng ký thường trú đi ko kể tỉnh + toàn bô hộ không cư trú tại khu vực đã đk thường trú đi xung quanh huyện vào tỉnh) + (Tổng số hộ đăng ký tạm trú không tính tỉnh mang đến + tổng thể hộ đk tạm trú kế bên huyện trong tỉnh đến).
b) Y = tổng thể nhân khẩu đk thường trú - (Tổng số nhân khẩu không cư trú tại chỗ đã đăng ký thường trú đi ngoại trừ tỉnh + tổng thể nhân khẩu không trú ngụ tại nơi đã đk thường trú đi không tính huyện trong tỉnh) + (Tổng số nhân khẩu đk tạm trú xung quanh tỉnh đến + tổng thể nhân khẩu đăng ký tạm trú ko kể huyện trong tỉnh giấc đến).
3. Đối với Công an cấp cho xã
a) X = toàn bô hộ đăng ký thường trú - (Tổng số hộ không cư trú tại vị trí đã đk thường trú đi quanh đó tỉnh + tổng thể hộ không trú ngụ tại địa điểm đã đk thường trú đi bên cạnh huyện trong thức giấc + tổng thể hộ không cư trú tại địa điểm đã đk thường trú đi ko kể xã vào huyện) + (Tổng số hộ đk tạm trú ngoại trừ tỉnh mang lại + tổng số hộ đk tạm trú quanh đó huyện trong tỉnh mang đến + toàn bô hộ đăng ký tạm trú ngoài xã trong huyện đến).
b) Y = tổng số nhân khẩu đăng ký thường trú - (Tổng số nhân khẩu không cư trú tại khu vực đã đk thường trú đi ngoại trừ tỉnh + tổng số nhân khẩu không cư trú tại địa điểm đã đk thường trú đi ngoại trừ huyện trong thức giấc + tổng cộng nhân khẩu không trú ngụ tại khu vực đã đk thường trú đi xung quanh xã vào huyện) + (Tổng số nhân khẩu đăng ký tạm trú bên cạnh tỉnh mang đến + tổng số nhân khẩu đk tạm trú ngoại trừ huyện vào tỉnh cho + tổng số nhân khẩu đk tạm trú ngoài xã trong thị trấn đến).
4. Tổng số nhân khẩu thành thị; nhân khẩu nữ; nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên hiện đang cư trú tiến hành như cách tính như toàn bô nhân khẩu hiện tại đang cư trú (Y) ngơi nghỉ trên.
5. Cột “Đối tượng quản lí lý”: chỉ việc ghi tổng số đối tượng thuộc diện thống trị theo công dụng của lực lượng Cảnh sát thống trị hành thiết yếu về đơn độc tự buôn bản hội.
Chương 3.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành
2. Những biểu chủng loại đã in theo khí cụ tại đưa ra quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 thì được sử dụng cho tới hết.
Điều 24. Nhiệm vụ thi hành
1. Tổng viên Cảnh sát thống trị hành chính về chơ vơ tự, bình an xã hội có trọng trách hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, soát sổ việc thực hiện Thông tư này.
2. Tổng cục trưởng những Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao bao gồm trách nhiệm phối kết hợp thực hiện Thông tứ này.
3 giám đốc Công an những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu Sở công an phòng cháy và chữa trị cháy, những tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thông bốn này.Trong quá trình thực hiện Thông tứ này, nếu gồm vướng mắc phát sinh thì phản chiếu kịp thời về cỗ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát làm chủ hành thiết yếu về chưa có người yêu tự, bình an xã hội) nhằm kịp thời phía dẫn.

Nơi nhận: - Các bạn bè Thứ trưởng (để chỉ đạo); - các Tổng cục, đơn vị chức năng trực thuộc bộ (để thực hiện); - Công an tỉnh, TP trực nằm trong TW; Sở cảnh sát PCCC (để thực hiện); - Công báo; - Lưu: VT, C61 (C64).

BỘ TRƯỞNG Thượng tướng è cổ Đại Quang


PHỤ LỤC SỐ 01

SỐ SỔ HỘ KHẨU CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành tất nhiên Thông tứ số 81/2011/TT-BCA ngày 15 mon 12 năm 2011 của bộ Công an điều khoản về biểu mẫu được áp dụng trong đăng ký, thống trị cư trú)

Số sổ hộ khẩu tất cả 09 số (chín số), từng tỉnh được cung cấp mã số cố định (02 số đầu).

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

1

An Giang

01

23

Hà Nam

23

45

Phú Yên

46

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

02

24

Hà Nội

24; 25

46

Quảng Bình

47

3

Bạc Liêu

03

25

Hà Tĩnh

26

47

Quảng Nam

48

4

Bắc Giang

04

26

Hải Dương

27

48

Quảng Ngãi

49

5

Bắc Cạn

05

27

Hải Phòng

28

49

Quảng Ninh

50

6

Bắc Ninh

06

28

Hậu Giang

29

50

Quảng Trị

51

7

Bến Tre

07

29

Hòa Bình

30

51

Sóc Trăng

52

8

Bình Dương

08

30

TP. Hồ nước Chí Minh

31

52

Sơn La

53

9

Bình Định

09

31

Hưng Yên

32

53

Tây Ninh

54

10

Bình Phước

10

32

Khánh Hòa

33

54

Thái Bình

55

11

Bình Thuận

11

33

Kiên Giang

34

55

Thái Nguyên

56

12

Cà Mau

12

34

Kon Tum

35

56

Thanh Hóa

57

13

Cao Bằng

13

35

Lai Châu

36

57

Thừa Thiên - Huế

58

14

Cần Thơ

14

36

Lạng Sơn

37

58

Tiền Giang

59

15

Đà Nẵng

15

37

Lào Cai

38

59

Trà Vinh

60

16

Đăk Lăk

16

38

Lâm Đồng

39

60

Tuyên Quang

61

17

Đắc Nông

17

39

Long An

40

61

Vĩnh Long

62

18

Điện Biên

18

40

Nam Định

41

62

Vĩnh Phúc

63

19

Đồng Nai

19

41

Nghệ An

42

63

Yên Bái

64

20

Đồng Tháp

20

42

Ninh Bình

43

21

Gia Lai

21

43

Ninh Thuận

44

22

Hà Giang

22

44

Phú Thọ

45

PHỤ LỤC SỐ 02

SỐ SỔ TẠM TRÚ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành tất nhiên Thông bốn số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của cục Công an luật pháp về biểu mẫu mã được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú)

Số sổ tạm trú bao gồm 09 số (chín số), từng tỉnh được cấp mã số thắt chặt và cố định (02 số đầu).

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

1

An Giang

01

23

Hà Nam

23

45

Phú Yên

46

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

02

24

Hà Nội

24; 25

46

Quảng Bình

47

3

Bạc Liêu

03

25

Hà Tĩnh

26

47

Quảng Nam

48

4

Bắc Giang

04

26

Hải Dương

27

48

Quảng Ngãi

49

5

Bắc Cạn

05

27

Hải Phòng

28

49

Quảng Ninh

50

6

Bắc Ninh

06

28

Hậu Giang

29

50

Quảng Trị

51

7

Bến Tre

07

29

Hòa Bình

30

51

Sóc Trăng

52

8

Bình Dương

08

30

TP. Hồ nước Chí Minh

31

52

Sơn La

53

9

Bình Định

09

31

Hưng Yên

32

53

Tây Ninh

54

10

Bình Phước

10

32

Khánh Hòa

33

54

Thái Bình

55

11

Bình Thuận

11

33

Kiên Giang

34

55

Thái Nguyên

56

12

Cà Mau

12

34

Kon Tum

35

56

Thanh Hóa

57

13

Cao Bằng

13

35

Lai Châu

36

57

Thừa Thiên - Huế

58

14

Cần Thơ

14

36

Lạng Sơn

37

58

Tiền Giang

59

15

Đà Nẵng

15

37

Lào Cai

38

59

Trà Vinh

60

16

Đăk Lăk

16

38

Lâm Đồng

39

60

Tuyên Quang

61

17

Đắc Nông

17

39

Long An

40

61

Vĩnh Long

62

18

Điện Biên

18

40

Nam Định

41

62

Vĩnh Phúc

63

19

Đồng Nai

19

41

Nghệ An

42

63

Yên Bái

64

20

Đồng Tháp

20

42

Ninh Bình

43

21

Gia Lai

21

43

Ninh Thuận

44

22

Hà Giang

22

44

Phú Thọ

45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ với tên (1) ......................................................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):...............................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./………… 4. Giới tính:...............................................

5. Nơi sinh:............................................................................................................................

6. Quê quán:..........................................................................................................................

7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo: ………………… 9. Quốc tịch:.........................

10. CMND số: ………………………………….. 11. Hộ chiếu số:.................................................

12. Vị trí thường trú:................................................................................................................

.............................................................................................................................................

13. Địa chỉ vị trí ở hiện nay nay:.....................................................................................................

.............................................................................................................................................

14. Chuyên môn học vấn (2) …………………………..15. Chuyên môn chuyên môn (3):..............................

16. Biết giờ dân tộc: ……………………………17. Trình độ ngoại ngữ:....................................

18. Nghề nghiệp, địa điểm làm việc:...............................................................................................

.............................................................................................................................................

19. Cầm tắt về phiên bản thân (Từ đầy đủ 14 tuổi trở lên đến nay sống đâu, làm cho gì):

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chỗ làm việc (Ghi rõ số nhà, mặt đường phố: xã xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố. Ví như ở quốc tế thì ghi rõ thương hiệu nước)

Nghề nghiệp, vị trí làm việc

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ chuyên môn học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, xuất sắc nghiệp nhiều trung học, tốt nghiệp càng nhiều cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);

(3) Ghi rõ siêng ngành được huấn luyện và giảng dạy hoặc trình độ tay nghề, bậc thơ, trình độ kỹ thuật không giống được ghi trong văn bản, hội chứng chỉ.

20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bạn dạng án số, ngày, tháng, năm của tòa án nhân dân án):...................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

21. Bắt tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT

Họ cùng tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ nơi ở hiện nay

Tôi cam đoan những lời khai trên đó là đúng sự thật và phụ trách trước điều khoản về cam kết của mình./.

……….ngày……tháng……năm……. NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

____________

(4) Ghi cả cha, mẹ, bé nuôi; fan nuôi dưỡng; fan giám hộ theo pháp luật của pháp luật (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

PHIẾU BÁO cố gắng ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ……………………………………………………..

I. Tin tức về bạn viết phiếu báo

1. Họ cùng tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:................

3. CMND số:……………………………………………. 4. Hộ chiếu số:............................................

5. Vị trí thường trú:....................................................................................................................

6. Địa chỉ vị trí ở hiện tại nay:.........................................................................................................

II. Thông tin về tín đồ có biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ với tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:................

3. Ngày, tháng, năm sinh: …../……/…… 4. Dân tộc: …………………. 5. Quốc tịch:.....................

6. CMND số:……………………………………………. 7. Hộ chiếu số:............................................

8. Khu vực sinh:..............................................................................................................................

9. Quê quán:............................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, chỗ làm việc:.................................................................................................

11. Nơi thường trú:..................................................................................................................

12. Địa chỉ vị trí ở hiện tại nay:.......................................................................................................

13. Họ và tên nhà hộ: ……………………………………. 14. Tình dục với công ty hộ:...........................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2):.............................................................................

...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi nắm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, trợ thời trú; biến đổi nơi đăng ký thường trú, trợ thời trú; bóc sổ hộ khẩu; kiểm soát và điều chỉnh những chuyển đổi trong sổ hộ khẩu…

16. Những người dân cùng thế đổi:

TT

Họ với tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

……….ngày……tháng……năm…….

Xem thêm: Các Máy Tính Trong Mạng Internet Giao Tiếp Với Nhau Bằng Cách Nào ? A

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3) (Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ chúng ta tên)

……….ngày……tháng……năm……. NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………………………………

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……….ngày……tháng……năm……. TRƯỞNG CÔNG AN: …………….. (Ký, gh