Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng phương pháp lai giữa khung hình mang kiểu dáng hình trội chưa chắc chắn kiểu gene với cơ thể mang hình dáng hình lặn. Phép lai phân tích là phép lai giữa khung người mang tính trạng trạng trội cần xác minh kiểu ren với cơ thể mang tính trạng lặn.

Bạn đang xem: Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

Trắc nghiệm: Menđen đã triển khai việc lai phân tích bằng cách

A. Lai thân hai khung hình có đẳng cấp hình trội với nhau.

B. Lai thân hai khung hình thuần chủng không giống nhau bởi một cặp tính trạng tương phản.

C. Lai giữa cơ thể đồng phù hợp với cá thể với kiểu hình lặn

D. Lai giữa khung hình mang thứ hạng hình trội chưa biết kiểu gene với khung người mang đẳng cấp hình lặn.

Trả lời

Đáp án đúng: D. Lai giữa cơ thể mang vẻ bên ngoài hình trội không biết kiểu gene với khung người mang hình trạng hình lặn.

Menđen đã triển khai việc lai phân tích bằng cách lai giữa khung hình mang giao diện hình trội chưa biết kiểu ren với khung người mang vẻ bên ngoài hình lặn.

Giải đam mê của gia sư Top lời giải vì sao chọn đáp án D


Menđen đã triển khai việc lai so với là phép lai giữa cá thể mang ý nghĩa trạng trội cần khẳng định kiểu gene với cá thể mang ý nghĩa trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang ý nghĩa trạng trội bao gồm kiểu gene đồng hợp, còn kết quả phép lai là phân tính thì thành viên đó gồm kiểu ren dị hợp.

Thông thường xuyên khi nói tới kiểu gen của một cơ thể, bạn ta chỉ xét một vài cặp gen liên quan tớ các tính trạng đang được quan trung ương như: kiểu dáng gen AA nguyên lý hoa đổ, loại gen aa phép tắc hoa trắng. Kiểu gen cất cặp gen gồm 2 gen tương xứng giống nhau hotline là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hòa hợp trội, aa - kiểu dáng đồng thích hợp lặn. Hình trạng gen chứa cặp gen bao gồm 2 gen tương ứng không giống nhau gọi là thể dị thích hợp (Aa). Như trong thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F2 vì 2 kiểu gen AA và Aa cùng biểu hiện.

*

Ví dụ:

 Đậu Hà Lan hạt kim cương (A-) x đậu Hà Lan phân tử xanh (aa). Nếu bé lai F chỉ gồm một đẳng cấp hình màu sắc vàng, chứng tỏ cây đậu hạt vàng phường chỉ tạo ra một nhiều loại giao tử (kí hiệu là A), nhỏ lai F tất cả kiểu gen Aa. Suy ra phong cách gen của cây đậu Hà Lan phân tử vàng p. Là AA

Nếu nhỏ lại F tất cả kiểu hình một nửa hạt màu rubi : 50% hạt màu xanh, chứng minh cây đậu hạt vàng phường đã tạo ra hai các loại giao tử khác nhau là A và a với tỉ trọng ngang nhau, con lai F bao gồm kiểu gen 1AA : 1Aa. Suy ra đẳng cấp gen của cây đậu Hà Lan hạt vàng p là Aa.

Mục đích của phép lai so sánh là khẳng định KG của cá thể mang ý nghĩa trạng trội là đồng vừa lòng hay dị hòa hợp . Vì khung hình mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ phân tính về dạng hình hình ở cố gắng hệ lai phản ánh tỉ lệ những loại giao tử của cơ thể có mẫu mã hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của khung người này. Trong chọn giống, nhằm tránh sự phân ly tính trạng, fan ta còn xác định độ thuần chủng của giống

Lựa chọn câu trả lời D là đáp án đúng.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về lai phân tích

Câu 1: Lai so sánh là gì?

A. Kiểm tra gen ở trong nhân tuyệt tế bào chất.

B. Kiểm tra tính trạng lệ thuộc vào môi trường thiên nhiên hoặc chịu ràng buộc kiểu gen.

C. Kiểm tra gen nằm trên NST hay hoặc trên NST giới tính.

D. Kiểm tra mẫu mã gen của một tính trạng sinh hoạt trạng thái đồng thích hợp hay dị hợp.

Đáp án: D


Câu 2: Muốn tiến hành phép lai phân tích fan ta cho đối tượng nghiên cứu

A. Lai cùng với F1

B. Quan gần kề NST dưới kính hiển vi điện tử

C. Lai với thành viên đồng vừa lòng lặn về tính chất trạng tương ứng

D. Lai quay lại với tía mẹ

Đáp án: C

Câu 3: Để có thể xác định được khung hình mang hình dáng hình trội là đồng thích hợp hay dị hợp bạn ta cần sử dụng phương pháp:

A. Phân tích cơ thể lai

B. Tạp giao

C. Lai phân tích

D. Lai thuận nghịch

Câu 4: mục đích của phép lai phân tích nhằm mục đích xác định

A. Loại gen, kiểu dáng hình của cá thể mang ý nghĩa trạng trội.

B. Hình dáng hình của cá thể mang tính chất trạng trội.

Xem thêm: Top 16 Quá Trình Oxi Hóa Là Quá Trình Mà Nguyên Tử ? Chất Oxy Hóa

C. Mẫu mã gen của tất cả các tính trạng.

D. Thứ hạng gen của cá thể mang tính chất trạng trội

Đáp án: D

Câu 5: Phép lai sau đây được xem là lai phân tích:

A. AA × AA

B. Aa × Aa

C. AA × Aa

D. Aa × aa

Đáp án: D

----------------------

Như vậy Top lời giải cùng chúng ta tìm phát âm về Menđen đã triển khai việc lai phân tích. Mong muốn sẽ giúp chúng ta có thêm tài liệu bổ ích về lai so với nhé!