*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Mg + h2so4 đặc nóng ra s

Cho amoniac NH3 chức năng với oxi ở nhiệt độ cao gồm xúc tác phù hợp sinh ra nitơ oxit NO với nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản bội ứng trên, NH3 vào vai trò


Cho cha phản ứng hóa học bên dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản nghịch ứng oxi hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Trong các tóm lại sau, kết luận nào là đúng?


Cho các chất với ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng cộng phân tử với ion trong hàng vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là


Cho sơ thứ phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, thông số của phân tử các chất là phương án nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là hóa học oxi hoá và môi trường trong làm phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong bội nghịch ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ trọng mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số tối giản của những chất trong phản bội ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho bội phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số thăng bằng tối giản của H2SO4 là


Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số các phản ứng trên, tất cả bao nhiêu làm phản ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Dung dịch công dụng được với hóa học nào dưới đây không xảy ra phản ứng lão hóa khử:


Cho phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là phần đa số nguyên buổi tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ thứ phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân đối a, b, c của những chất phản nghịch ứng lần lượt là:


Cho sơ vật phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng của phản ứng là


Cho phương trình chất hóa học của bội phản ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào sau đây về phản nghịch ứng trên là đúng?


Cho sơ đồ phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ thành phần số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa với bị khử là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: De Thi Toán Lớp 2 Học Kỳ 2 Năm 2018, ✓ Đề Thi Học Kỳ 2 Lớp 2 Môn Toán

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.