Mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh phổ biến của bao nhiêu mặt của khối nhiều diện?

A.Bốn mặt.

Bạn đang xem: Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của

B.Hai mặt.

C.Ba mặt.

D.Năm mặt.

Đáp án và lời giải


Đáp án:B

Lời giải:ChọnB Hình đa diện có tính chất: mỗi cạnh nằm trong một phương diện là cạnh chung của đúng nhì mặt.

Đáp án và đúng là B

câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút có mang về khối đa diện cùng hình nhiều diện - Toán học 12 - Đề số 4

Làm bài bác

share

Một số câu hỏi khác cùng bài bác thi. đến khốiđadiệnđều

*

*

*

*

*

xuất hiện đáy là

từng cạnh của một khối nhiều diện là cạnh chung của bao nhiêu mặt của khối nhiều diện?

vào 4 hìnhsauđây, hìnhnàolàhìnhđadiện?
thành các khối đa diện nào?

đồ dùng thể nào dưới đây không yêu cầu là khối nhiều diện?

đến khối tứ diện
bằng

Một số câu hỏi khác hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm. khi lai hai mẫu thuần chủng (P) cùng loài là cây hoa đỏ và cây hoa white giao phấn cùng với nhau thu được F1 100% cây hoa đỏ. F1 giao phấn với nhau thu được F2 có tỷ lệ kiểu hình 369 hoa trắng, 272 cây hoa đỏ. Nếu rước cây hoa đỏ dị hòa hợp tử về toàn bộ các ren lai với cây hoa white ở p thì phần trăm cây hoa đỏ của phép lai này là

Quy mô, cơ cấu tổ chức dân số ảnh hưởng tới

trong một ống nhỏ tuổi dài, một đầu kín, một đầu hở, máu diện đều, thuở đầu đặt ống thẳng đứng mồm ống phía lên, vào ống về phía đáy gồm cột không khí nhiều năm 40 cm và được phân cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài h = 14 cm. Áp suất khí quyển 76cmHg và ánh nắng mặt trời không đổi. Tính chiều cao của cột không gian trong ống của những trường hợp.Ống đặt nằm ngang

I asked Angela khổng lồ run the office while I"m gone__________ I know I can depend on her.

vào các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có ở cảm ứng của động vật hoang dã ?(1) bội phản ứng chậm(2) phản ứng khó khăn nhận thấy(3) làm phản ứng nhanh(4) bề ngoài phản ứng kém đa dạng(5) hiệ tượng phản ứng đa dạng(6) bội phản ứng dễ thừa nhận thấyPhương án trả lời và đúng là :

khó khăn về mặt tài chính - làng hội mà những nước vẫn phát triển gặp phải khi xử lý vấn đề môi trường không phải là

văn bản nào không phản ảnh đúng về hậu quả trận chiến tranh tranh giành quyền lực tối cao giữa những tập đoàn phong con kiến ở Đại Việt vào suốt các thế kỉ XVI-XVIII?

The meaning from cảm biến is dependent _______ the context, the relationship between communicators, & the manner of touch.

các thành thị trung đại ở Tây Âu không ra đời trên cơ sở

quần cư nông làng và quần cư thành thị thường sẽ có sự khác hoàn toàn rất to về:


Khái niệm về hình đa diện

Khái niệm về hình đa diện được định nghĩa rõ ràng trong toán học là hình được tạo thành bởi một số trong những hữu hạn những đa giác phẳng cùng phải thỏa mãn được 2 điều kiện sau:

Điều kiện 1: vào trường phù hợp là 2 nhiều giác ngẫu nhiên thì có thể xảy ra các trường hợp tất cả một đỉnh chung, hoặc không tồn tại điểm chung, hoặc có 1 cạnh chung. Đơn giản hơn hoàn toàn có thể hiểu là hình tất cả hai đa giác nhưng mà thuộc một trong ba trường đúng theo trên thì đó là hình đa giác, còn nếu như không thuộc hoặc thỏa mãn từ 2 đk trên thì ko phải là 1 hình nhiều diện.

Xem thêm: Bài Tập So Sánh Tính Từ Và Trạng Từ, Trong Tiếng Anh


Một số lấy ví dụ như về hình nhiều diệnĐiều kiện 2: từng cạnh của một nhiều giác là cạnh phổ biến của đúng hai nhiều giác, hoặc hoàn toàn có thể hiểu là một cạnh của đa giác không hẳn là cạnh tầm thường của hai nhiều giác hoặc là cạnh phổ biến của 3 nhiều giác thì đều chưa hẳn là hình nhiều diện.

Các hình đa diện có thể thường xuyên thấy mở ra trong Toán học tập như hình chóp, hình lăng trụ, hình lập phương, hình chóp cụt,…