Trắc nghiệm vật dụng Lí 11 bài xích toán liên quan đến lực thúc đẩy giữa những dòng năng lượng điện thẳng dài song song !!

Câu hỏi :

Một điện tích gồm độ lớn 10μC bay với vận tốc 105m/s vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều phải có độ lớn chạm màn hình từ bằng 1T. Độ mập lực Lo-ren-xơ chức năng lên điện tích là


*