Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm technology lớp 12 bài 17: định nghĩa về hệ thống thông tin với viễn thông có đáp án không thiếu các cường độ giúp những em ôn trắc nghiệm công nghệ 12 bài 17.

Bạn đang xem: Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm


Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 17: quan niệm về khối hệ thống thông tin cùng viễn thông

Câu 1. Khái niệm hệ thống thông tin:

A. Là khối hệ thống dùng các biện pháp để thông tin cho nhau những tin tức cần thiết.

B. Là hệ thống truyền những thông tin đi xa bởi sóng vô con đường điện.

C. Cả A và B đông đảo đúng

D. Đáp án khác

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích: khối hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô con đường điện là khái niệm khối hệ thống viễn thông.


Câu 2. Khái niệm khối hệ thống viễn thông:

A. Là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

B. Là khối hệ thống truyền những tin tức đi xa bằng sóng vô con đường điện.

C. Cả A với B mọi đúng

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: khối hệ thống dùng những biện pháp để thông báo cho nhau hầu như thông tin cần thiết là khái niệm hệ thống thông tin.


Đáp án: B

Giải thích: gồm 2 môi trường truyền dẫn thông tin: truyền trực tuyến đường và truyền qua ko gian.


Đáp án: B

Giải thích: khối hệ thống thông tin được chia thành 2 phần chính: phần phát tin tức và phần thu thông tin.


Đáp án: B

Giải thích: hệ thống thông tin được chia làm 2 phần chính: phần phát tin tức và phần thu thông tin.


Đáp án: D

Giải thích: Sơ đồ vật khối phần phát thông tin có các khối: nguồn thông tin, xử lý tin, điều chế với mã hóa, con đường truyền.


Câu 7. Khối đầu tiên của phần phát tin tức là gì?

A. Mối cung cấp thông tin

B. Up date tin

C. Điều chế, mã hóa

D. Đường truyền

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Các khối của phần phát tin tức là:

Khối 1: mối cung cấp thông tin

Khối 2: up date tin

Khối 3: Điều chế, mã hóa

Khối 4: Đường truyền


Câu 8. Khối thứ hai của phần phát tin tức là gì?

A. Mối cung cấp thông tin

B. Cập nhật tin

C. Điều chế, mã hóa

D. Đường truyền

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Các khối của phần phát thông tin là:

Khối 1: nguồn thông tin

Khối 2: cập nhật tin

Khối 3: Điều chế, mã hóa

Khối 4: Đường truyền


Câu 9. Khối thứ tía của phần phát thông tin là gì?

A. Nguồn thông tin

B. Cập nhật tin

C. Điều chế, mã hóa

D. Đường truyền

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Các khối của phần phát thông tin là:

Khối 1: nguồn thông tin

Khối 2: up date tin

Khối 3: Điều chế, mã hóa

Khối 4: Đường truyền


Câu 10. Khối ở đầu cuối của phần phát tin tức là gì?

A. Nguồn thông tin

B. Up date tin

C. Điều chế, mã hóa

D. Đường truyền

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Các khối của phần phát tin tức là:

Khối 1: nguồn thông tin

Khối 2: up load tin

Khối 3: Điều chế, mã hóa

Khối 4: Đường truyền


Đáp án: D

Giải thích: Sơ vật dụng khối phần thu tin tức có các khối: nhận thông tin, xử lý tin, giải điều chế với mã hóa, sản phẩm đầu cuối.


Câu 12. Khối đầu tiên của phần thu thông tin là:

A. Thừa nhận thông tin

B. Up load tin

C. Giải điều chế, giải mã

D. Lắp thêm đầu cuối

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Các khối của phần thu tin tức là:

+ Khối 1: dấn thông tin

+ Khối 2: xử lý tin

+ Khối 3: Giải điều chế, giải mã

+ Khối 4: thứ đầu cuối


Câu 13. Khối trang bị hai của phần thu thông tin là:

A. Nhận thông tin

B. Up load tin

C. Giải điều chế, giải mã

D. Máy đầu cuối

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Các khối của phần thu tin tức là:

+ Khối 1: nhận thông tin

+ Khối 2: up load tin

+ Khối 3: Giải điều chế, giải mã

+ Khối 4: vật dụng đầu cuối


Câu 14. Khối thứ bố của phần thu thông tin là:

A. Thừa nhận thông tin

B. Cập nhật tin

C. Giải điều chế, giải mã

D. Sản phẩm công nghệ đầu cuối

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Các khối của phần thu thông tin là:

+ Khối 1: dìm thông tin

+ Khối 2: up date tin

+ Khối 3: Giải điều chế, giải mã

+ Khối 4: sản phẩm đầu cuối


Câu 15. Khối thứ tứ của phần thu tin tức là:

A. Nhấn thông tin

B. Xử lý tin

C. Giải điều chế, giải mã

D. Trang bị đầu cuối

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Các khối của phần thu thông tin là:

+ Khối 1: dìm thông tin

+ Khối 2: xử lý tin

+ Khối 3: Giải điều chế, giải mã

+ Khối 4: máy đầu cuối


Câu 16. Tra cứu điểm kiểu như nhau giữa tin tức và viễn thông ?

A. Khối hệ thống thông tin là một phần của khối hệ thống viễn thông

B. Đều truyền thông tin

C. Đều truyền đi bởi vô tuyến

D. Cả 3 lời giải trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Điểm như là và khác biệt giữa tin tức và viễn thông :

- như là nhau: đều media tin

- khác nhau: HTVT là một trong những phần của HTTT; HTVT truyền đi bởi vô tuyến còn HTTT truyền đi bằng vô con đường và con đường truyền.


Câu 17. Phương pháp truyền thông tin hiện thời là:

A. Chỉ bao gồm truyền trực tuyến.

B. Chỉ bao gồm truyền bởi sóng.

C. Truyền trực đường và truyền bởi sóng.

D.Tất cả hầu như sai.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: thông tin được truyền bằng các môi trường thiên nhiên truyền dẫn không giống nhau, bởi truyền trực con đường hay qua ko gian.


Câu 18. Sơ đồ gia dụng khối một trang bị thu thông tin có trình tự như sau:

A. Nhận tin tức → Xử lí tin tức → trang bị đầu cuối.

B. Xử lí tin tức → Nhận tin tức → thứ đầu cuối

C. Vật dụng đầu cuối → Nhận thông tin →Xử lí thông tin .

D. Toàn bộ đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Sơ trang bị khối phần thu thông tin theo máy tự:

*


Câu 19:Sơ vật khối phần phát thông tin là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Hiển thị câu trả lời

Câu 20:Đâu là khâu sau cùng của hệ thống thông tin?

A. Anten

B. Modem

C. Màn hình tivi

D. Cả 3 đáp án số đông đúng

Hiển thị đáp án

Câu 21:Tín hiệu đã phát đi được thu, nhận bằng thiết bị?

A. Modem

B. Screen tivi

C. Loa

D. Cả 3 đáp án những đúng

Hiển thị đáp án

Câu 22:Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Tín hiệu music muốn được phân phát đi yêu cầu được biến đổi về dạng bộc lộ điện.

B. Biểu hiện hình hình ảnh muốn được phạt đi phải được thay đổi về dạng biểu thị điện.

C. Tín hiệu chứ cùng số ước ao được phạt đi bắt buộc được chuyển đổi về dạng dấu hiệu điện.

D. Cả 3 đáp án phần nhiều sai.

Hiển thị giải đáp

Câu 23:Phát biểu nào sau đây sai?

A. Biểu hiện được vạc đi được thu, nhận bằng một thiết bị hay là 1 mạch như thế nào đó.

B. Phần phát tin tức đưa nguồn tin buộc phải thu cho tới nơi cần phát.

C. Khối xử lí tin tối ưu và khuếch đại nguồn tín hiệu

D. Môi trường truyền thông media tin như dây dẫn, cáp quang, sóng năng lượng điện từ.

Hiển thị câu trả lời

Câu 24:Phát biểu nào sau đó là đúng:

A. Hệ thống thông tin là khối hệ thống dùng các biện pháp để thông tin cho nhau những thông tin cần thiết.

B. Khối hệ thống viễn thông là khối hệ thống truyền những tin tức đi xa bởi sóng vô đường điện.

C. Khối hệ thống viễn thông là một phần của khối hệ thống thông tin.

D. Cả 3 đáp án gần như đúng.

Hiển thị câu trả lời

Câu 26:Môi trường truyền dẫn:

A. Truyền trực tuyến

B. Truyền qua ko gian

C. Cả 2 đều sai

D. Cả 2 đều đúng

Hiển thị đáp án

Câu 27:Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

A. Điện thoại di động

B. Điện thoại rứa định

C. Radio

D. Truyền hình

Hiển thị đáp án

Câu 28:Đâu là sơ đồ vật khối của phần phạt thông tin?

A.

*

B.

*

C.

Xem thêm: Soạn Văn Thơ Hai Cư Của Ba Sô

*

D.

*

Hiển thị câu trả lời

Các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án, tinh lọc khác: