Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, cuộn cảm thuầncó độ từ cảm L, tụ điện gồm điện dung C. Đặt vào A, B điện áp xoaychiều u=U0cosωtthì cực hiếm điện áp cực lớn hai đầu đoạn mạch Y cũnglà U0 và những điện áp tức thì uAN lệch pha π2so với uMB. Biết 4LCω2 = 3. Hệ số năng suất của đoạn mạch Y cơ hội đó là
Bạn đang xem: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng

Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều gồm tần số f vào hai đầu của một cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm Lthì cảm chống của cuộn cảm là


Đặt điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếpthì năng lượng điện áp hiệu dụng ngơi nghỉ hai rất tụ điện và ở hai đầu cuộn cảm thuần thứu tự là 130 V với 50 V. Điện áp hiệudụng thân hai đầu điện trở là


Đặt điện áp luân chuyển chiều tất cả tần số 50 Hz vào nhị đầu của một cuộn cảm thuần bao gồm độ tựcảm 1πH.Cảm phòng cuộn cảm là


Trong thí điểm giao quẹt sóng ở phương diện nước, 2 nguồn phối hợp A và B dao động cùngpha. Hai điểm M, N nằm trên đoạn AB là 2 điểm dao động cực lớn lần lượt là trang bị k cùng k + 4. Biết MA = 1,2cm; na = 1,4 cm. Cách sóng là


Một hóa học điểm giao động điều hòa bên trên trục Ox có vận tốc bằng 0 trên hai thời điểm liêntiếp t1 = 1,75s cùng t2 = 2,5s; tốc độ trung bình vào khoảng thời hạn đó là 16 cm/s. Ở thời khắc t = 0, chấtđiểm đang hoạt động ngược chiều dương trục tọa độ ở đoạn có li độ bởi bao nhiêu?


Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào nhị đầu đoạn mạch có R, L, Cmắc nối tiếp, trong những số đó L thuần cảm và R có giá trị biến đổi được. Lúc R = 25 Ω hoặc R = 100 Ω thì côngsuất tiêu thụ trên toàn mạch bằng nhau. Biến hóa R để công suất tiêu thụ toàn mạch đạt cực đại, giá trị cực lớn đó là


Đặt năng lượng điện ápu=U0cosωt+π4 (U0 không đổi, ω đổi khác được) vào hai đầu đoạnmạch tất cả R, L, C mắc nối tiếp. Hình mặt là thiết bị thị sự dựa vào của quý hiếm hiệu dụng I của cường độ dòng điện vào mạch theo tần số góc ω, call i1, i2, i3 với i4 là cường độ dòng điện tức thời tương ứng khi ω bao gồm giátrị thứu tự là ω1, ω2, ω3 với ω4. Hệ thức nào dưới đây đúng?


Trong đoạn mạch chuyển phiên chiều, điện áp chậm rì rì pha hơn mẫu điện một lượng φ. Hệ sốcông suất của đoạn mạch là


Một người xem một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng li ty truyền sang một điểm vào 5 s và khoảng cách giữa nhị gợn liên tiếp là 8 cm. Tốc độ truyền của sóng này là
Xem thêm: Bộ Sách Lớp 3 Gồm Những Quyển Nào, Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 ( Năm Học 2021

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam