1 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 11.3 Đáp án và giải đáp giải2 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 22.3 Đáp án và lí giải giải3 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 33.3 Đáp án và lý giải giải4 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 44.3 Đáp án và hướng dẫn giải5 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 55.3 Đáp án và lí giải giải

Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 1

Sở giáo dục và Đào chế tạo ….

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Môn thi: Toán (hệ Công lập)


Bạn vẫn xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 new nhất

Thời gian làm bài: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 : Điều kiện xác minh của biểu thức p. = 2018

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mà ∠DEM = ∠MEC (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bởi nhau)

=> ∠EHC = ∠ECH => ΔEHC cân nặng tại E

=> EN là mặt đường trung trực của CH

Xét con đường tròn (O) có: Đường kính OM vuông góc với dây CD trên I

=> NI là đường trung trực của CD => NC = ND

EN là đường trung trực của CH => NC = NH

=> N là trọng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DCH

=> H ∈ (N, NC)

Mà N, C cố định và thắt chặt => H thuộc mặt đường tròn nắm định

Qua bài viết ở trên, trung học phổ thông Sóc Trăng đã cung cấp cho những em học sinh 5 đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán, bao gồm cả câu trả lời và lí giải giải dễ hiểu nhất. Những em học tập sinh có thể truy cập website trung học phổ thông Sóc Trăng để khám phá những nội dung bài viết hữu ích, giao hàng cho quy trình học tập cùng thi cử.