Kí hiệu nguyên tử thể hiện đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó đến biết:


*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có 2 lần bán kính lớn gấp khoảng tầm 10000 lần 2 lần bán kính hạt nhân. Trường hợp ta cường điệu hạt nhân lên thành một trái bóng có 2 lần bán kính 8 centimet thì 2 lần bán kính nguyên tử đang là


Nguyên tử của yếu tố X gồm tổng số hạt là 40. Toàn bô hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không có điện là 12 hạt. Nguyên tử X bao gồm số khối là


Tổng số hạt mang điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích hạt nhân X là


Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số phân tử của phân tử XY2 là 69. Trong các nguyên tử X, Y đều có số hạt proton thông qua số hạt nơtron. Quý giá đúng độc nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm và có trọng lượng nguyên tử là 65u. Khối lượng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 tất cả tổng số hạt proton, neutron và electron bởi 196, trong số ấy hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không với điện là 60. Cân nặng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn thế nữa trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử sắt lần lượt là 1,28A cùng 56 gam/mol. Hiểu được trong tinh thể, những nguyên tử Fe chiếm phần 74% thể tích, phần còn lại là rỗng. Cân nặng riêng của sắt là


Nguyên tử Au có nửa đường kính và khối lượng mol nguyên tử theo lần lượt là 1,44A với 197 g/mol. Biết khối lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi các nguyên tử Au chiếm bao nhiêu phần trăm trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy cân nặng theo đơn vị chức năng kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một thành phần hóa học vày nó cho biết:


Cho những nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử bao gồm điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong phân tử nhân là a.

Bạn đang xem: Một trong những đặc trưng cho nguyên tử là gì

(2) trong một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số nơtron.

(3) Khi bắn phá phân tử nhân người ta tìm thấy một loại hạt có trọng lượng gần bằng cân nặng của proton, hạt sẽ là electron.

(4) trong nguyên tử bất kể thì điện tích của lớp vỏ luôn luôn bằng năng lượng điện của hạt nhân nhưng lại ngược dấu.

Số dìm xét đúng là:


Một nguyên tử tất cả tổng số hạt là 46. Trong những số đó tỉ số hạt mang điện tích so với hạt không với điện là 1,875. Khối lượng tuyệt đối của nguyên tử chính là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ tất cả tổng số hạt bằng 29 với tổng số hạt mang điện dương bằng 11. Nguyên tử X có số hạt có điện dương nhiều hơn thế số hạt có điện dương trong Y bằng 6. Và số hạt không có điện X nhiều hơn nữa số hạt không với điện vào Y bằng 7. Tổng số hạt không với điện của hai nguyên tử X và Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ tất cả số phân tử không mang điện là 30. Số hạt sở hữu điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- có tổng số phân tử là 29 và số hạt mang điện chiếm 65,52% tổng số hạt. Số hạt mang điện trong X là


Ion dương M2+ gồm tổng số hạt là 91và tỉ lệ thành phần (fracen = frac2735). Số electron vào M là:


Một nguyên tử X có số khối là 80, X gồm tỉ lệ số hạt mang điện và số phân tử không sở hữu điện là 14/9. Số hạt không mang điện là 


Biết 1 mol nguyên tử fe có trọng lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt bao gồm 26 electron. Số phân tử electron có trong 5,6g sắt là


Nguyên tử R tất cả điện tích sinh hoạt lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác định nào sau đó là không chính xác?


Khi năng lượng điện phân nước, fan ta khẳng định được là ứng với 1 gam hiđro đã thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có trọng lượng gấp từng nào lần một nguyên tử hiđro ?


Cho các nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

(2) Số phân tử proton trong phân tử nhân luôn luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số hạt proton thông qua số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong phân tử nhân luôn bằng số electron làm việc lớp vỏ của nguyên tử.

Số thừa nhận xét không đúng là:


Tổng số hạt không sở hữu điện trong phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Tập Hợp Và Các Dạng Toán Về Tập Hợp Chọn Lọc Có Lời Giải, Các Dạng Bài Tập Về Tập Hợp Chọn Lọc Có Lời Giải


Nguyên tử của nguyên tố hóa học X gồm tổng những hạt proton, electron, neutron bằng 180, trong những số đó tổng những hạt sở hữu điện vội 1,432 lần số hạt neutron. Số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không mang điện bao nhiêu hạt?


Nguyên tử X bao gồm tổng số các hạt là 49, trong các số đó số phân tử không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số proton, electron, neutron trong X theo lần lượt là


Biết rằng cân nặng một nguyên tử oxygen nặng gấp 15,842 lần và trọng lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hidro. Biết 1amu được định nghĩa bởi 1/12 khối lượng một nguyên tử carbon-12. Vậy cân nặng của nguyên tử oxygen tính theo đơn vị amu là (làm tròn mang đến chữ số thập phân lắp thêm ba)


mang lại biết trọng lượng một nguyên tử của fe là 8,97.10-23 gam. Fe bao gồm điện tích hạt nhân Z=26. Số neutron của fe là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.