Ta có: Lực hoàn toàn có thể làm biến hóa dạng, chuyển đổi vận tốc của đồ hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

Bạn đang xem: Một vật nếu có lực tác dụng sẽ


*
*
*
*
*
*
*
*

Trường vừa lòng nào dưới đây cho ta biết lúc chịu tính năng của lực thiết bị vừa bị biến dị vừa bị đổi khác chuyển động.


Vật (1) với (2) đang hoạt động với các gia tốc (v_1) cùng (v_2) thì chịu những lực công dụng như hình vẽ.


*

Sử dụng nhiều từ phù hợp để điền vào chỗ trống đến đúng ý nghĩa vật lí:

.... là tại sao làm thay đổi vận tốc của gửi động.


Dùng cụm từ phù hợp nhất nhằm điền vào vị trí trống:

Lực là vì sao làm ... Tốc độ của đưa động.


Trên hình vẽ là lực tác dụng lên cha vật theo và một tỉ lệ xích như nhau. Trong số sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?


*

Một thứ đang chuyển động thẳng với tốc độ (v). Ao ước vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải công dụng một lực như thế nào vào vật? nên chọn lựa câu trả lời đúng.

Xem thêm: Bầu Trời Của Mùa Xuân Như Thế Nào, Tập Làm Văn Lớp 2 (20 Mẫu)


Sử dụng hình vẽ bên dưới (minh họa đến trường đúng theo kéo gàu nước từ bên dưới giếng lên.) nên chọn lựa phát biểu chưa bao gồm xác


*

*

Khi ném một trái bóng lên rất cao (bỏ qua đa số ma sát), mẫu vẽ nào sau đây diễn tả đúng các lực công dụng lên trái bóng.