*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát

magmareport.net xin reviews đến các quý thầy cô, những em học viên đang trong quá trình ôn tập bộ bài xích tập trắc nghiệm Nguyên hàm áp dụng caoToán lớp 12, tài liệu bao gồm 20 trang, tuyển chọn 49 bài xích tập trắc nghiệm Nguyên hàm vận dụng cao bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, giúp các em học viên có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng cho kì thi xuất sắc nghiệp thpt môn Toán sắp tới tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật tác dụng và đạt được kết quả như hy vọng đợi.

Bạn đang xem: Nguyên hàm vận dụng cao

Mời các quý thầy cô và những em học viên cùng xem thêm và thiết lập về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

*

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Nguyên hàm áp dụng cao

NGUYÊN HÀM VẬN DỤNG CAO

Câu 1. Kết trái tính ∫−x3+5x+24−x2dxbằng

A..x22−ln2−x+C B. x22+ln2−x+C

C.x33−ln2−x+C D.x33+lnx−2+C

Câu 2. Họ nguyên hàm củafx=x2x3+15 là

A. Fx=118x3+16+C . B.Fx=18x3+16+C

C.Fx=x3+16+C D.Fx=19x3+16+C

Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm sốfx=x2+x+x3+1x3 là hàm số nào?

A. Fx=lnx−1x+x−12x2+C B. Fx=lnx+1x+x−12x2+C

C.Fx=x33−3x22+lnx+C D.Fx=x33+3x22+lnx+C

Câu 4. Giá trị m nhằm hàm sốFx=mx3+3m+2x2−4x+3 là một trong nguyên hàm của hàm số fx=3x2+10x−4là:

A.m=1 B.m=0 C.m=2 D.m=3

Câu 5. Gọi Fxlà nguyên hàm của hàm sốfx=sin42x toại nguyện F0=38. Khi đóFx là:

A.Fx=38x+1−18sin4x+164sin8x B.Fx=38x−18sin4x+164sin8x

C.Fx=38x−18sin2x+164sin4x+38 D.Fx=x−sin4x+sin6x+38

Câu 6. Biết hàm số f(x)=(6x+1)2 bao gồm một nguyên hàm là F(x)=ax3+bx2+cx+dthoả mãn điều kiện F(−1)=20. Tính tổnga+b+c+d

A. 46 B. 44 C. 36 D. 54

Câu 7. Hàm sốfx=xx+1 bao gồm một nguyên hàm là Fx. Trường hợp F0=2 thìF3 bằng

A. 14615. B.

Xem thêm: Những Tác Dụng Bất Ngờ Từ Hoa Đậu Biếc Trị Bệnh Gì, Cách Uống Trà Tốt Sức Khỏe

11615 C. 886105 D. 105886

Câu 8. Gọi Fxlà một nguyên hàm của hàm số f(x)=xcosx thỏa mãnF0=1. Lúc ấy phát biểu nào sau đây đúng?