toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nguyên tử của yếu tố R có cân nặng nặng gấp

14 lần nguyên tử hiđro. Hãy cho biết :

Nguyên tử R là nguyên tố nào?


*

Nguyên tử của yếu tắc R có trọng lượng nặng vội vàng 14 lần nguyên tử hiđro hãy mang đến biết:Nguyên tử R là nhân tố nào?Số p,số e trong nguyên tử


*

Nguyên tử của yếu tắc R có khối lượng nặng gấp 2 lần nguyên tử oxygen. Em hãy tra bảng một vài nguyên tố và cho thấy thêm R là yếu tố nào? hotline tên yếu tố đó?


I. DẠNG 1: search tên với KHHH của nguyên tố; Tính cân nặng bằng gam, bằng đvC…

Bài 1: Nguyên tử của nhân tố R có cân nặng nặng vội vàng 14 lần nguyên tử hiđrô. Em hãy tra bảng và cho biết thêm R là yếu tắc nào?

Bài 2: Hãy viết tên với KHHH của nhân tố X biết nguyên tử X nặng 5,31.10-23g.

Bạn đang xem: Nguyên tử r là nguyên tố nào

Bài 3: Tính cân nặng bằng gam của: 3MgCO3; 5CO2

Bài 4: Tính khối lượng bằng đvC của: 12Fe; 3Ca

Bài 5: Hãy so sánh phân tử khí Oxi nặng nề hay khối lượng nhẹ hơn các phân tử sau với nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?

a/ Phân tử khí Mêtan (1C cùng 4H)

b/ Phân tử khí sulfur đi oxit (1S với 2O)

II. DẠNG 2: Lập CTHH của HC; Tính hóa trị của yếu tắc hay team nguyên tử trong HC.

Bài 1: Lập CTHH với tính PTK của những hợp chất sau:

a/ Fe(II, III) với O ; Na(I) với O ; Zn(II) với O ; Hg(II) cùng với O ; Ag(I) cùng với O

b/ Ca(II) với team NO3(I) ; K(I) với đội NO3(I); Ba(II) với team NO3(I) ; K(I) với đội SO4(II) ; Ag(I) với nhóm SO4(II)

Bài 2:

a/ Tính hoá trị của nguyên tố fe lần lượt có trong các hợp hóa học FeO; Fe2O3

b/ Tính hoá trị của group NO3 vào hợp chất NaNO3; nhóm CO3 trong hợp hóa học K2CO3.

III. DẠNG 3: cân đối phương trình và cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử phân tử trong những PTHH.

 

1/ Al(OH)3 Al2O3 + H2O

2/ Al + HCl AlCl3 + H2

3/ Fe2O3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O

4/ Ca(OH)2 + FeCl3 CaCl2 + Fe(OH)3

5/ BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl

6/ CxHy + O2 CO2 + H2O

7/ CaCl2 + AgNO3 Ca(NO3)2 + AgCl

8/ phường + O2 P2O5

9/ KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

10/ KMnO4 K2MnO4+ MnO2 + O2

 

IV. DẠNG 4: TOÁN TÍNH THEO ĐLBTKL, CHUYỂN ĐỔI GIỮA KL,V….

Bài 1: Đốt cháy không còn 12g kim loại magie (Mg) trong không gian thu được 23g hợp chất magie oxit (MgO). Hiểu được magie cháy là xẩy ra phản ứng vơi oxi (O2) vào khơng khí.

a/ Viết phương trình chữ của phản bội ứng trên.

b/ Lập cấp tốc phương trình hóa học tập của làm phản ứng trên.

c/ Viết phương pháp của định lao lý bảo toàn khối lượng và tính khối lượng của khí oxi nên dùng.

Bài 2: Hãy tìm:

a/ Số mol, số phân tử NaOH có trong 0,05lit NaOH, biết d=1,2g/cm3.

b/ trọng lượng và thể tích khí đktc của hỗn hợp khí gồm: 0,5mol H2; 0,75mol CO2 cùng 0,25 mol N2

c/ CTHH của đơn chất A biết 0,5 mol hóa học này có khối lượng là 28g.

d/ 0,2 mol muối A12(SO4)3 có trọng lượng và số phân tử là bao nhiêu?

e/ Tính thành phần tỷ lệ theo khối lượng của những nguyên tố trong Fe2O3; MgO; Ca(NO3)2

f/ bao gồm hợp chất sau: CO. CO2, CH4  Hãy xác định thành phần xác suất theo khối lượng của cacbon trong thích hợp chất. Cho biết hợp hóa học nào gồm tỉ lệ cacbon cao nhất.

g/ Một đúng theo chất có thành phần % về khối lượng các nguyên tố: 75%C, 25 % H. Công thức của hợp hóa học đó là?

h/ xác minh công thức hóa học của B có khối lượng mol là 106g/mol , yếu tắc % về trọng lượng của các nguyên tố là: 43,4% na ; 11,3% C sót lại là của Oxi.

Xem thêm: Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại Tiếp Theo (Trang 36), Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo)

i/ Khí nitơ chứa 9.1023 phân tử gồm số gam là?

j/ Số mol nguyên tử fe hoặc số mol phân tử H2O tất cả trong: 1,8.1023 nguyên tử Fe; 24.1023 phân tử H2O.