NH3 + O2 → NO + H2O là phương trình NH3 cháy vào O2 để tạo nên khí NO được thpt Lê Thánh Tôn biên soạn gửi tới bạn đọc. Hy vọng với ngôn từ phương trình này giúp các bạn học sinh viết và cân nặng bằng chính xác phản ứng NH3 ra O2, từ đó áp dụng vào giải những dạng câu hỏi bài tập. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Nh3 o2 = h2o no


2. Điều kiện phản ứng NH3 ra O2

Nhiệt độ: 850 – 900oC

Xúc tác: Bạch kim (Pt) (hoặc Fe2O3, Cr2O3)

Bạn sẽ xem: NH3 + O2 → NO + H2O


Amoniac vì chưng tính bazơ bắt buộc dung dịch amoniac tạo nên quỳ tím hóa xanh còn dung dịch phenolphlatein từ bỏ màu chuyển thành hồng.

Do đó nhằm phát hiện amoniac, bạn ta dùng quỳ tím độ ẩm để dìm biết.

Nguyên nhân: vì chưng cặp e chưa tham gia liên kết ở nguyên tử N

Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

a) Amoniac phản bội ứng cùng với nước 

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH–

b) Amoniac phản ứng cùng với Axit → muối bột Amoni

Thí dụ:

NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

c) Amoniac công dụng với dung dịch muối của những kim một số loại mà hidroxit không tan → bazơ và muối

NH3 + muối bột (dung dịch) → Bazơ + muối mới

Thí dụ

2NH3 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

3NH3 + AlCl3 + 3H2O →Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

* Chú ý: Với muối hạt của Cu2+, Ag+ với Zn2+ bao gồm kết tủa tiếp đến kết tủa tan vày tạo phức hóa học tan

Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

Thí dụ: 

ZnSO4 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2↓ + (NH4)2SO4

Zn(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

Amoniac bao gồm tính khử mạnh

Nguyên nhân: vày N trong NH3 tất cả mức lão hóa thấp duy nhất -3

a) Amoniac chức năng với O2

4NH3 + 3O2

*
 2N2↑ + 6H2O

4NH3 + 5O2

*
 4NO↑ + 6H2O

b) Amoniac tác dụng với Cl2

2NH3 + 3Cl2

*
N2↑ + 6HCl

8NH3 + 3Cl2 → N2↑ + 6NH4Cl

c) Amoniac tác dụng với oxit của kim loại

Thí dụ:

3CuO + 2NH3

*
Cu + 3H2O + N2↑

Khả năng chế tác phức

Dung dịch amoniac có tác dụng hòa rã hiđroxit giỏi muối ít tan của một vài kim loại, tạo nên thành các dung dịch phức chất.

Ví dụ:

* với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (màu xanh thẫm)

4. Bài tập vận dụng liên quan NH3 công dụng O2

Câu 1. Amin no, đối chọi chức, mạch hở tất cả công thức bao quát là

A. CnH2nN.

B. CnH2n+1N.

C. CnH2n+3N.

D. CnH2n+2N.


Đáp án C

Câu 2. Ở điều kiện thường, amin A là hóa học lỏng, dễ dẫn đến oxi hoá khi đặt ngoài ko khí. Dung dịch a ko làm chuyển màu sắc quỳ tím nhưng công dụng với nước brom tạo nên kết tủa trắng. Amin nào dưới đây thoả mãn tính chất của A?

A. đimetylamin

B. Benzylamin

C. Metylamin

D. Anilin


Đáp án D

Dung dịch X ko làm chuyển màu quỳ tím ⇒ nhiều loại A, C

Tác dụng với nước Brom tạo nên kết tủa trắng ⇒ một số loại B


Câu 3. Chất như thế nào sau đây rất có thể làm thô khí NH3 bao gồm lẫn tương đối nước ?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.


Đáp án D

Câu 4. Dãy những chất số đông phản ứng với NH3 vào điều kiện thích hợp là:

A. HCl, O2, Cl2, FeCl3.

B. H2SO4, Ca(OH)2, FeO, KOH

C. HCl, HNO3, AlCl3, CaO

D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2


Đáp án A

NH3 + HCl → NH4Cl

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

FeCl3 + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl


Câu 5. Dung dịch NH3 tất cả thể tính năng được với các dung dịch

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. ZnCl2, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3


Đáp án C

ZnCl2 + 6NH3 → (Zn(NH3)6)Cl2

2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl


Câu 6. Cho NH3 dư vào 50ml dung dịch gồm CuSO4 1M ; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M và AlCl3 1M. Trọng lượng kết tủa sau bội phản ứng là

A. 9,8 gam

B. 3,9 gam

C. 7,8 gam

D. 5 gam


Đáp án B

Vì những ion Cu2+, Zn2+, Ag+ tạo nên kết tủa với NH3, kế tiếp kết tủa tan trong NH3 dư chế tạo ra phức

=> kết tủa thu được chỉ gồm Al(OH)3

nAl(OH)3 = nAlCl3 = 0,05 mol => m = 3,9 gam


Câu 7. Mang lại muối NH4Cl tính năng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH nấu nóng thì chiếm được 5,6 lít (đktc) một hóa học khí. Mật độ mol/l của hỗn hợp NaOH đã sử dụng là:

A. 3,0M.

B. 1,0M.

C. 2,0M.

D. 2,5M.


Đáp án D

NH4++ OH−→ NH3+ H2O

Theo phương trình chất hóa học ta có

nOH – = nNH3 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

=> cm = n : V = 0,25 : 0,1 = 2,5M


…………………………..

Trên đây trung học phổ thông Lê Thánh Tôn đã ra mắt tới chúng ta NH3 + O2 → NO + H2O. Để bao gồm thể cải thiện kết trái trong tiếp thu kiến thức mời chúng ta tham khảo một số trong những tài liệu: hóa học lớp 10, Giải bài tập hóa học lớp 11, Thi thpt đất nước môn Văn, Thi thpt quốc gia môn kế hoạch sử, Thi thpt quốc gia môn Địa lý, Thi thpt quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà trung học phổ thông Lê Thánh Tôn tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Hướng Dẫn Dùng Pivot Table Là Gì? Cách Sử Dụng Pivot Table Thống Kê, Báo Cáo


Để luôn tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo và học tập môn học THPT, trung học phổ thông Lê Thánh Tôn mời chúng ta truy cập đội riêng giành riêng cho lớp 11 sau: team Tài liệu học hành lớp 11 để sở hữu thể update được hồ hết tài liệu bắt đầu nhất.