toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

nhiệt phân muối canxi cacbonat Hãy viết phương trình bội nghịch ứng xẩy ra biết phản bội ứng trên tạo nên thành 10,08(l) khí(đktc), hãy tính:

khối lượng khí sinh ra

số ptu và khối lượg muối đề nghị dùng

số ptu với khối lượg oxit chế tạo ra nên 


*

nCO2 = 10,08/22,4 = 0,45 (mol)

PTHH: CaCO3 -t°-> CaO + CO2

0,45 0,45 0,45

mCO2 = 0,45 . 44 = 19,8 (g)

mCaCO3 = 0,45 . 100 = 45 (g)

mCaO = 0,45 . 56 = 25,2 (g)

Số phân tử CaCO3 = CaO: 0,45 . 6.10^23 = 2,7.10^23 (phân tử)nhiệt phân muối can xi cacbonat Hãy viết phương trình làm phản ứng xảy ra biết bội nghịch ứng trên tạo thành thành 7 gam oxit, hãy tính

số ptu và khối lượg muối đề xuất dùng

số ptu và khối lượng khí sinh ra

thể tích khí sinh ra(cần gấp)


cho đá vôi can xi cacbonat tính năng vừa đầy đủ với axit clohiđric Hãy viết phương trình bội phản ứng xảy ra .bt sau phản nghịch ứng sinh sản thành 81.10^22 phân tử muối, hãy tính:

số ptu với số lượg đá vôi đề xuất dùg

số ptu cùng khối lượg axit phải dùng

số ptu vàkhối lượng khí sinh ra

thể tích khí sinh ra(đktc)


cho đá vôi canxi cacbonat tính năng vừa đầy đủ với axit clohiđric Hãy viết phương trình phản nghịch ứng xẩy ra phản ứng trên chế tác thành 71,68(l) khí(đktc), hãy tính:

 khối lượng khí sinh ra

 số ptu và trọng lượng đá vôi buộc phải dùng

 số ptu và cân nặng axit bắt buộc dùng

 số ptu và cân nặng muối tạo thành nên


cho đá vôi canxi cacbonat tính năng vừa đầy đủ với axit clohiđric Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra cho 45 g đá vôi gia nhập phản ứng trên, hãy tính:

số ptu mỗi sản phẩm tạo thành 

khối lượng mỗi thành phầm tạo thành

số ptu cùng khối lượg axit gia nhập phản ứng

thể tích khí sinh ra(đktc)

 


Cho 6.5g kẽm tan hoàn toàn trong dung dịch axit clohidrica. Viết phương trình hóa họcb. Tính khối lượg axit tham gia phản ứngc. Tính cân nặng muối tạo ra thành và thể tích khí làm việc đktc


Cho 19,5 gam kẽm vào hỗn hợp H2SO4 loãng

a) Hãy viết phương trình bội nghịch ứng xảy ra 

b) Tính thể tích khí H2 (ở đktc) sinh ra

c) Tính trọng lượng muối sinh sản ra

 


Canxi cacbonat là thành phần bao gồm của đá vôi. Lúc nung đá vôi xẩy ra phản ứng chất hóa học sau:

Canxi cacbonat → can xi oxit + cacbon đioxit.

Bạn đang xem: Nhiệt phân muối canxi cacbonat thu được

Biết rằng khi nung 280kg đá vôi tạo nên 140kg canxi oxit CaO (vôi sống) với 110kg khí cacbon đioxit CO2.

a) Viết bí quyết về cân nặng của những chất trong làm phản ứng.

b) Tính tỉ lệ tỷ lệ về khối lượng canxi cacbonat cất trong đá vôi.

Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Có Bao Nhiêu Nhóm A Trong Bảng Tuần Hoàn Là :

 


Cho Fe tác dụng với 36,5g HCl thu 8,96(l) khí H2 (đktc) cùng dung dịch muối bột FeCl2a.Viết phương trình làm phản ứngb.Tìm khối lượng chất dư sau phản nghịch ứngc.Tính khối lượng Fe gia nhập và cân nặng muối tạo thành thành


Trong phòng thí nghiệm để điều chế khí oxi (O2), ta lấy phân bỏ 31,6 g KMnO4 ở nhiệt độ cao.

a. Viết phương trình phản ứng chất hóa học xảy ra? 

b. Tính thể tích khí oxi ra đời ở đktc?

c. Tính cân nặng oxit sắt từ tạo ra thành, giả dụ đem toàn bộ lượng oxi trên chức năng với sắt kẽm kim loại sắt?

 


Lớp học trực đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học tập trực con đường

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh