Câu hỏi: Bảng tuần hoàn gồm bao nhiêu đội A? nhóm A gồm các khối yếu tắc nào?

Trả lời:

- Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A tự IA mang đến VIIIA.

Bạn đang xem: Nhóm a trong bảng tuần hoàn gồm

- những nguyên tố nhóm A tất cả nguyên tố s và nguyên tố p:

+ thành phần s: đội IA với nhóm IIA cùng He. 

+ nhân tố p: từ team IIIA cho VIIIA (trừ He).

Hãy cùng Top lời giải tìm hiểu cụ thể hơn về các nguyên tố đội A để gia công rõ thắc mắc trên nhé!

I nhóm nguyên tố

1. Định nghĩa

- nhóm nguyên tố là tập hợp những nguyên tố nhưng nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự như nhau, cho nên có tính chất hóa học tương tự nhau cùng được sắp xếp thành một cột.

2. Phân loại

- Bảng tuần hoàn chia thành 8 đội A (đánh số trường đoản cú IA mang lại VIIIA) cùng 8 team B (đánh số trường đoản cú IB mang lại VIIIB). Từng nhóm là một trong cột, riêng nhóm VIIIB bao gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một đội có số electron hóa trị cân nhau và bằng số thứ tự của nhóm (trừ nhị cột cuối của tập thể nhóm VIIIB).

* đội A:

- đội A gồm 8 đội từ IA mang lại VIIIA.

- các nguyên tố nhóm A bao gồm nguyên tố s và nguyên tố p:

+ nhân tố s: đội IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) và nhóm IIA (kim nhiều loại kiềm thổ).

+ thành phần p: team IIIA mang lại VIIIA (trừ He).

- STT nhóm = Số e lớp ngoài cùng = Số e hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

⟶nsanpb

⟶ĐK:1≤a≤2;0≤b≤6

+ Số thứ tự của nhóm A=a+b

⟶ nếu a+b≤3 ⇒ Kim loại

⟶ nếu 5≤a+b≤7 ⇒ Phi kim

⟶ nếu a+b=8 ⇒ Khí hiếm

+ Ví dụ:

⟶Na(Z=11):1s22s22p63s1⇒IA

⟶O(Z=8):1s22s22p4⇒VIA

*

II. Bài bác tập vận dụng


Bài 1 Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar ở trong chu kì 3. Lớp electron quanh đó cùng tất cả số electron tối đa là

A. 3. 

B. 10

C. 8. 

D. 20

Lời giải:

Đáp án đúng là C, lớp electron ngoại trừ cùng gồm tối đa 8 electron.

 Bài 2: Tổng số phân tử cơ bạn dạng (proton, nơtron, electron) vào ion M+ là 57. Vào bảng tuần hoàn M nằm ở

A. Chu kì 4, nhóm IA. 

B. Chu kì 3, đội IA.

C. Chu kì 4, nhóm IIA. 

D. Chu kì 3, đội IIA

Lời giải:

Ta có: p + E + N -1 = 57 ↔ 2P + N = 58 ↔ N = 58 – 2P (1)


Mặt không giống ta có công thức : 1 ≤ N/P ≤ 1,5(2)

Thay (1) vào (2) ta gồm : P ≤ 58 – 2P ≤ 1,5P ↔ 16,57 ≤ P ≤ 19,33

P có 3 cực hiếm 17, 18, 19

P = 17 : thông số kỹ thuật e thu gọn 2/8/7 → loại

P = 18 : thông số kỹ thuật e thu gọn gàng 2/8/8 → loại

P = 19 : thông số kỹ thuật e thu gọn gàng 2/8/8/1 → chu kì 4 đội IA → chọn Đáp án A.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Khổ 3 Bài Tây Tiến, Dàn Ý Phân Tích Khổ 3 Bài Thơ Tây Tiến

Bài 3: Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa hoc, trừ chu kì 1 các chu kì đều bắt đầu bảng

A. Nhân tố kim loại điển hình, cuối chu kì là 1 phi kim điển hình và xong xuôi là một kí hiếm

B. Yếu tố kim loại điển hình, cuối chu kì là một trong phi kim điển hình

C. Thành phần phi kim, cuối chu kì là một trong phi kim điển hình và chấm dứt là một khí hiếm

D. Yếu tắc phi kim điển hình và chấm dứt là một phi kim điển hình

Lời giải:

Đáp án A

Bài 4: Nguyên tử của nhân tố X cụ tổng số các hạt (p, n, e) bằng 40. Biết số khối A Lời giải:

Theo đề bài xích ta có : 2Z + N = 40

N ≥ Z . Bởi vậy ta có : 3Z ≥40, do đó Z ≤ 40/3 = 13,3 (1)

Măt không giống : N/Z ≤ 1,5 → N ≤ 1,5Z

Từ đó ta bao gồm : 2Z + N ≤ 2Z + 1,5Z; 40 ≤3,5Z

→ Z ≥ 40/3,5 = 11,4 (2)

Tổ vừa lòng (1) với (2) ta có : 11,4 ≤ Z ≤13,3 cơ mà z nguyên. Vậy Z= 12 với Z = 13.

Nếu Z = 12 thì N = 16 cùng A = 28 (trái với đề bài A Bài 5: 

a) Chu kì 1, chu kì 2, chu kì 3, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố ?

b) Chu kì 4, chu kì 5, mỗi chu kì bao gồm bao nhiêu yếu tố ?

c) Chu kì 6 có bao nhiêu nhân tố ?

d) các chu kì nào là các chu kì nhỏ (ngắn) ? những chu kì như thế nào là các chu kì khủng (dài) ?