tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Biết nhôm tính năng với dung dịch axit clohidric (HCl)có cứa 0,2 mol sản phẩm làm phản ứng là muối nhôm clorua (AlCl3) và nửa lít khí hidro (H2). Khi mang đến 8,1 gam nhôm tác dụng hết với dung dịch HCL. Hãy tính :a,tính trọng lượng nhôm đã phản ứng b,axit clohidric còn dư xuất xắc ko


*

Biết nhôm tính năng với hỗn hợp axit clohidric (HCl), sản phẩm phản ứng là muối hạt nhôm clorua (AlCl3) và khí hidro (H2). Khi cho 8,1 gam nhôm tính năng hết với hỗn hợp HCL. Hãy tính :

a,Thể tích khí H2 chế tác thành (ĐKTC)

b,Khối lượng AlCl3 tạo thành

 


*

nAl = 8,1 /27 = 0,3mol

2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2

0,3--------------->0,3------> 0,45

=> VH2 = 0,45.22,4 = 10,08 (l)

mAlCl3 = 0,3. 133,5 = 40,05 (g)

 


+AlCl3+++H2+a+tính+thể+tích+khí+hidro+được+sinh+ra+ở+điều+kiện+tiêu+chuẩn+b+tính+khối+lượng+muối+nhôm+cloru..."https://magmareport.net/>
mang lại 3,375 gam nhôm chức năng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric sơ thiết bị phản ứng:Al + HCl ---> AlCl3 + H2a tính thể tích khí hidro được hiện ra ở điều kiện tiêu chuẩn b tính khối lượng muối nhôm clorua AlCl3 tạo nên thành

(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2)

(n_Al=dfrac3,37527=0,125)

(Rightarrow n_H_2=dfrac0,1252.3=0,1875mol) (Rightarrow V_H_2=0,1875.22,4=4,2l)

(n_AlCl_3=n_Al=0,125mol) (Rightarrow m_AlCl_3=0,125.133,5=16,6875g)


Cho 5,4 gam nhôm (Al) tính năng với axit clohiđric (HCl) sản xuất thành khí hiđro cùng muối nhôm clorua (AlCl3). A. Tính thể tích khí hiđro nhận được (đktc) ? b. Tính khối lượng muối nhôm clorua tạo thành thành ? trường hợp sử dụng sắt kẽm kim loại Zn tính năng H2SO4 pha chế H2 trên, hỏi trọng lượng H2SO4 cần dùng là bao nhiêu ?


a)

(n_Al=dfrac5,427=0,2left(mol ight))

PTHH: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

0,2----------->0,2----->0,3

=> (V_H_2=0,3.22,4=6,72left(l ight))

b) (m_AlCl_3=0,2.133,5=26,7left(g ight))

c)

PTHH: Zn + H2SO4 --> ZnSO4 + H2

0,3 (m_H_2SO_4=0,3.98=29,4left(g ight))


(a,n_Al=dfrac5,427=0,2left(mol ight))

PTHH:

(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2)

0,2--------------->0,2------->0,3

(V_H_2=0,3.22,4=6,72left(l ight)\b,m_AlCl_3=0,2.133,5=26,7left(g ight))

c, PTHH:

(Zn+H_2SO_4 ightarrow ZnSO_4+H_2)

0,2(m_H_2SO_4=0,2.98=19,6left(g ight))


Cho 2,7g nhôm chức năng hết hết với hỗn hợp axit clohidric, sau làm phản ứng thu được muối hạt nhôm clorua với khí hidro 

a) Viết PTHH

b) Tính thể tích H2 ra đời ở đktc?

c) Tính trọng lượng tạo thành sau bội nghịch ứng?

d) Dẫn toàn thể lượng khí hidro trên qua bột sắt (III) oxit nung nóng. Tính khối lượng sắt thu được?


a.b.c.(n_Al=dfrac2,727=0,1mol)

(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2)

0,1 0,1 0,15 ( mol )

(V_H_2=0,15.22,4=3,36l)

(m_AlCl_3=0,1.133,5=13,35g)

d.(Fe_2O_3+3H_2 ightarrowleft(t^o ight)2Fe+3H_2O)

0,15 0,1 ( mol )

(m_Fe=0,1.56=5,6g)


mang lại 3.375 g nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric.Sơ thứ phản ứng như sau:Al + HCl-------> AlCl3 + H2a) tính thể tích ra đời ở đktcB)tính khối lượng muối nhôm AlCl3 chế tạo ra thành

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

nAl = (dfrac3,37527)= 0,125 mol

a) Theo tỉ lệ phản nghịch ứng => nH2 = (dfrac32)nAl = 0,1875 mol

V H2 = 0,1875.22,4 = 4,2 lít

b) nAlCl3 = nAl = 0,125 mol

=> mAlCl3 = 0,125 . 133,5 = 16,6875 gam


Cho 5,4 gam nhôm (Al) chức năng với axit clohiđric (HCl) sản xuất thành khí hiđro cùng muối nhôm clorua (AlCl3). A. Tính thể tích khí hiđro chiếm được (đktc) ? b. Tính cân nặng muối nhôm clorua sản xuất thành ?(biết Al = 27; Cl = 35,5; H = 1)


(n_Al=dfracm_AlM_Al=dfrac5,427=0,2mol)

(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2)

0,2 0,2 0,3 ( mol )

(V_H_2=n_H_2.22,4=0,3.22,4=6,72l)

(m_AlCl_3=n_AlCl_3.M_AlCl_3=0,2.133,5=26,7g)


: Hòa tan trọn vẹn 8,1 g Nhôm (Al) vào hỗn hợp axit clohiđric có chứa m (g) HCl, sau phản ứng nhận được khí hiđro H2 cùng dung dịch muối Nhôm clorua (AlCl3)

a. Viết PTHH.

Bạn đang xem: Nhôm tác dụng với hcl

b. Tính thể tích khí H2 nhận được (ở đktc).

c. Tính m.

d. Tính khối lượng muối AlCl3 sản xuất thành sau phản bội ứng (bằng 2 cách

ai giúp mik vs cảm ơn trước:>


2Al+6HCl-->2AlCl3+3H2

0,3----0,9---------0,3------0,45

=>n Al=8,117=0,3 mol

=>VH2=0,45.22,4=10,08l

=>m HCl=0,9.26,5=32,85g

=>mAlCl3=0,3.133,5=40,05g

C2 :Bảo Toàn khối lượng 

=>m AlCl3=40,05g

 


1) Một hợp hóa học khí tất cả tỉ khối đối với khí hidro là 8,5 . Thành phần phần trăm theo khối lượng của nitơ trong hợp chất là 82,35% sót lại là hidro. Khẳng định công thức chất hóa học của phù hợp chất.

Xem thêm: Linh Hoạt Điều Hành Chính Sách Tỷ Giá Hối Đoái Của Việt Nam Qua Các Thời Kỳ

2)Cho kimm loại nhôm chức năng với dung dịch axit clohidric (HCl) ng ta thu được muối nhôm clorua(AlCl3) cùng 44,8 lít khí hidro H2(đktc)

a) viết phương trình hh

b) tính kl axit clohidric bắt buộc dùng đến phản ứng 

c tính kl muối hạt nhôm clorua (AlCl3) thu được sau làm phản ứng, khối lg Al nên dùng?

(Hóa học tập 8 ai giúp mình nhaa)


1. đến 5,4g nhôm tính năng với dung dịch cất 21,9g axit clohidric HCl tạo thành thành nhôm clorua AlCl3 với 0,6g khí hidro.

a. Viết phương trình chữ

b. Lập phương trình hóa học

c. Tính cân nặng nhôm clorua tạo thành.d.Cho biết tỉ lệ thành phần của 2 cặp chất trong phản nghịch ứng


a) Nhôm + Axit clohidric --> Nhôm clorua + khí hidro

b) 2Al+ 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

c) Theo ĐLBTKL: mAl + mHCl = mAlCl3 + mH2

=> mAlCl3 = 5,4+21,9-0,6 = 26,7(g)

d) Số nguyên tử nhôm : số phân tử HCl = 2:6 

Số phân tử AlCl3 : số phân tử H2 = 2:3


(a.Al+HCl ightarrow AlCl_3+H_2\b.Al+2HCl ightarrow AlCl_3+H_2)

(c.m_Al+m_HCl=m_AlCl_3+m_H_2\Rightarrow m_AlCl_3=m_Al+m_HCl-m_H_2=5,4+21,9-0,6=26,7left(g ight))