Những hằng đẳng thức đáng nhớ là gì? Ta áp dụng chúng nhằm giải bài xích tập như vậy nào?

Đó là những đẳng thức quan trọng đặc biệt và dễ dàng nhớ, nhờ họ sẽ làm bài tập rút gọn giỏi giải phương trình (tìm x) nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Những hằng đẳng thức đáng nhớ luyện tập

Đó cũng là nội dung kỹ năng của bài xích hôm nay, bạn cần để ý nắm được 7 hằng đằng thức lưu niệm để áp dụng giải những dạng bài xích tập.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài 27.

Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) −x³ + 3x² − 3x + 1 = (1 − x)³

b) 8 − 12x + 6x² − x³ = − x³ + 6x² − 12x + 8 = (2 − x)³

Bài 28.

Xem thêm: Nhân Ngày 20-11 Kể Cho Các Bạn Nghe Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Giữa Mình Và Thầy Cô Giáo Cũ

Tính giá trị của biểu thức:

a) x³ + 12x² + 48x + 64 tại x = 6

Ta áp dụng những hằng đẳng thức đã nhớ để viết lại những biểu thức dưới dạng lập phương của tổng hoặc hiệu.