Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

*

Cho các hợp chất sau: NO2, N2O3a) Chất nào thuộc loại oxit bazo? Chất nào thuộc loại oxit axit?b) Chỉ ra cách gọi tên của mỗi axit đó

phân loại và gọi tên các oxit sau: CuO , ZnO , BaO , H2O , N2O5 , Fe2O3 , Ag2O, NO2, PbO , SO3 ,CO2 , N2O3 , K2O , MgO, HgO , CaO, FeO, P2O5, Al2O3, Cu2O,Fe3O4 .

Bạn đang xem: No2 đọc là gì


Câu 3 : Phân loại và gọi tên các oxit sau:

CO2, CO, N2O5, CaO, CuO, P2O5, FeO, Al2O3, Cr2O3, SO2

ZnO, Na2O, Fe2O3, N2O, BaO, Li2O, SO3, MgO, Ag2O, K2O

PbO, NO2, P2O3, N2O3, HgO, SiO2, Cl2O7, Mn2O7, CrO, Cu2O


Cho các chất sau:N2O3,KClO3, ZnCl2, FeO, ZnO, H2SO3, SO2, NaOHa) cho biết chất nào là oxit?b) Phân loại và gọi tên các oxit ở câu hỏi a.


cho các chất sau: CaO , CuO, CO2 , CaCl2 , K2O, HCl, HNO3 MgO, NO2, SO3, Na2O, H2O,H3PO4, P2O5, NaCl

a. Trong các chất trên, chất nào là oxit?

b. Trong các oxit ở câu a, chất nào là oxit axit, chất nào là oxit bazo?

c. Đọc tên các oxit đó.


Cho dãy các chất sau: NO, Na2CO3, K2O, MgO, CO2, SO3, CuO, FeCl2, Fe3O4, P2O5, Mn2O7, SiO2, Fe2O3.

a) Các chất là oxit?

b) Các chất là oxit axit? Gọi tên các oxit axit đó?

c) Các chất là oxit bazo? Gọi tên các oxit bazo đó?


heo tài liệu sách giáo khoa lớp 8: tên của oxit : Tên nguyên tố + oxit . Ví dụ :

NO thì gọi là nitơ oxit

CO2 thì gọi là cacbon dioxit

SO3 thì gọi là lưu huỳnh trioxit

Vậy,

NO3 sao không gọi là nitơ trioxit mà gọi là Nitrat

CO3 sao không gọi là cacbon trioxit mà gọi là Cacbonat

SO4 sao không gọi là lưu huỳnh tetraoxit mà gọi là Sunfat


-Cho các oxide với các công thức hóa học sau:

a) SO3 b) N2O5 c) CO2 d) Fe2O3 e) CuO g) CaO.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Even Tiếng Anh Là Gì ? Even Tiếng Anh Là Gì

-Những chất nào thuộc loại basic oxide? Những chất nào thuộc loại acidic oxide? 

-Ghi cách gọi tên của mỗi chất? (bằng danh pháp IUPAC).


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh